Vogue Leaders

AI se bez člověka neobejde. Nebojte se jí, raději se s ní naučte pracovat

Odborníci na technologie se shodují, že kdo chce udržet krok s dobou, musí se naučit pracovat s AI. Grafická designérka a výzkumnice Lenka Hámošová vás naučí, jak s umělou inteligencí vést kreativní dialog a nenechat se převálcovat.
Foto: Lenka Hámošová & Pavol Rusnák
Projekt Strange Attractions, generováno s vizuální pomocí neuronové sítě StyleGAN, 2020

Na pražské UMPRUM jste přednášela na téma, jak umělá inteligence vede v kreativních procesech ke všedním a průměrným obrazovým výsledkům. Jak tomu může autor předcházet? 

Každý model má vlastní „perfect image“ nastavený dle vlastních estetických standardů. Například obrázky z Midjourney okamžitě poznáte, jsou spektakulární, snové a tak trochu přehnané. Modely, které se učí z datasetů, si navíc vytvářejí vzorce, opakující se schémata, která jsou postavena na současné vizuální kultuře a reprezentují jen část světa okolo nás. Vyvarovat se toho je poměrně složité. Někteří optimalizují promptová zadání. Šikovný fotograf kupříkladu definuje co nejkonkrétnější parametry – typ objektivu, filmu, clonu, světelné podmínky apod. Další možností je ovlivnit model pomocí vstupních dat, jako jsou referenční obrazy. Midjourney navíc nyní nabízí také funkci „style reference“, v jejímž rámci nahrajete až tři snímky, které dle dominantních prvků definují styl výsledného obrazu. Nejspolehlivějším způsobem je však pracovat s vlastním modelem. Například volně dostupný model Stable Diffusion nabízí možnost dodatečného doladění pomocí techniky LoRA.

Měla jste někdy obavu, že vás AI připraví o práci?

Takovou obavu jsem nikdy neměla. Že je řemeslo grafického designéra navždy pryč, mi došlo, už když vznikla Canva a podobné nástroje. Plakát si najednou mohl vyrobit každý sám. AI se věnuji přes šest let a dobře vím, co dokáže a co ne. Modely jsou stále značně limitované a bez člověka se neobejdou, potřebují naše kreativní vedení a koncepci. V tvůrčím procesu má velký význam, že jsme bytosti obdařené tělem a skrze tělo vnímáme a jsme schopni komunikovat beze slov. To jsou nenahraditelné kvality, na které máme tendenci zapomínat.

Jak může umělec zapojit AI do kreativního procesu?

V čistě praktické rovině nám AI může ulehčit pracovní postupy – zvýšit rozlišení, upravit pozadí, ale to je poměrné nudné použití. Mě baví zkoušet nástroje pro jiné účely, než byly původně navrženy, a tvořit si vlastní, nové tvůrčí postupy. Na to je však nad celým kreativním procesem třeba uvažovat v meta rovině – vytvořit si graf nebo diagram pracovního postupu a pak proaktivně hledat příležitosti spolupráce s AI. Důležitým aspektem je, že AI umožňuje překládat obsah mezi různými modalitami. Z textu si tak vygenerujete obraz, zvuk, 3D model nebo video, ale funguje to i obráceně a skrznaskrz. A tady to začíná být skutečně zajímavé. S takovým cvičením jsou umělci zvyklí pracovat celkem běžně. Už na škole nás učili projektovat myšlenky do skic, pak je převést do fotografie, tu přemalovat na plátno. Při překladu z jedné modality do druhé zákonitě dojde k redukci, ale zároveň se objeví něco nového. Je to iterativní postup, který může umělec v dialogu s AI používat, aby objevil nové a nečekané aspekty díla. K takovému brainstormingu mohou pomoci také karty Creative AI Cards, které jsem navrhla. Každá karta reprezentuje model a obsahuje informace, jakým modalitám naslouchá, jaké úkoly dokáže plnit a jaké jsou jeho zdroje. Když si je člověk rozloží na stůl, tak rychle vidí, který model co dokáže, jak lze modely kombinovat. Navíc se na chvíli odpojíte a začnete uvažovat mimo počítač. Umělci si díky kartám také snáze mohou porozumět s programátory.
Foto: Lenka Hámošová
Lenka Hámošová
Lenka Hámošová je designérka, výzkumnice a vizuální umělkyně působící v Praze. Je doktorandkou na pražské FAMU, kde se zabývá výzkumem syntetických médií a jejich užití v rámci audiovizuální produkce. Vyučuje v rámci magisterského programu Future Design na Prague College, a je spoluzakladatelkou umělecko-designového festivalu UROBOROS.

Celý rozhovor si můžete přečíst v nejnovějším vydání Vogue Leaders, které je společně s červnovou Vogue CS právě v prodeji.

Využívání AI v různých oborech je hlavním tématem AI summitu by Vogue. Vstupenky a více informací o konferenci najdete tady.