Vogue Leaders

V posilovně odolnosti

Zvyšování odolnosti vůči zátěži patří mezi klíčové dovednosti, které se osvědčí nejen v rámci podzimních rozlad či předvánočního stresu, ale i v kontextu překotného vývoje současného světa.
Foto: DALL·E 3
Významná investiční společnost BlackRock ve svém pravidelném výhledu předpovídá svět plný nestability, geopolitických otřesů a skokových změn. „Vypadá to, jako bychom vstoupili do věku permanentní revoluce, ve které radikální technologické a společenské změny procházejí světem prakticky nepřetržitě,” napsal americký akademik Walter Russell Mead. Tato myšlenka se stala neoficiálním mottem v Praze konané konference SH!FTS 23 a osloví zejména ty, kteří se snaží pochopit zásadní transformaci naší doby a využít ji ve svůj prospěch.

Příboj stresu

Zemědělská revoluce. Průmyslová revoluce. Informační revoluce. To jsou tři vlny zásadních technologických změn, které nás podle futurologa Alvina Tofflera přivedly k vrcholům úspěchu a blahobytu, jaké si naši předkové jen stěží dokázali představit. Informační vlna lidského pokroku, sílící a stoupající i díky nástupu umělé inteligence, nás však nepřipravila na to, že se stále zrychlující míra pokroku stává hlavní silou destabilizace. „Žijeme v jedinečném století, v němž nemůžeme pochopit psychologii ani politiku doby, aniž bychom se hlouběji zamysleli nad tím, jak tato nová realita ovlivňuje svět, který již nyní pracuje pod bezprecedentním stresem,” soudí W. R. Mead. Na vlnách těchto revolučních změn, které se na nás řítí, se musíme naučit surfovat, aniž by nás zahltily. Což ve své podstatě obnáší, že se musíme udržet „na surfu” a mít psychologickou rovnováhu.

K jádru odolnosti

Svou schopnost čelit životním těžkostem, mezi něž se řadí i výše uvedený stres, můžeme zvýšit pomocí posílení odolnosti. Základní odolnost, kterou známe pod názvem „hardiness”, znamená, že se těžkostem trpně nepoddáváme, ale snažíme se s nimi aktivně bojovat. Resilienci coby pokročilý typ odolnosti si můžeme představit jako pružnou a elastickou sílu, která nám umožní čelit nepříznivým okolnostem do té míry, že se zotavíme, sebereme síly a vrátíme se zpátky do původního stavu. A pak je tu „resilience 2.0.”, kterou ve své knize Antifragilita, jak těžit z nejistoty a chaosu definoval na konferenci SH!IFTS 23 vystoupivší Nassim Nicholas Taleb. Tato antifragilita představuje typ odolnosti, která nám umožňuje, že nás překážky a těžkosti zocelí a my se staneme silnější podobně jako svaly, které rostou na základě stresu a přetížení.

Co nezabije (to posílí)

Antifragilní mindset není samospásný, ale představuje funkční výbavu do nejistých vod současného světa. Toto nastavení se skládá z kombinace odolnosti, růstové mentality a změny (zlo)zvyků. Základy odolnosti, na nichž musíme stavět, lze získat posilováním těla i duše otužováním, přerušovaným hladověním, stoickou filosofií či mindfulness a především pak prostřednictvím kontrolovaného vystavování se nepohodlí a stresu. Růstovou mentalitu rozběhneme na otevřeném, prorůstovém myšlení, které se učí z chyb a překonávání překážek jako běžec, který postupně zlepšuje své výkony. A čeho docílíme změnou zvyků? Konečně v sobě najdeme sílu a zlomíme zrezivělé a nepružné rutiny, které nás svírají jako železné obruče. Teprve poté totiž můžeme nastolit skutečnou změnu chování i myšlení a ulehčíme si od toho, co nás dlouhodobě tíží.

Nastavte si antifragilní mindset:

  • V jednoduchosti je krása: Nekomplikujte si život složitými pravidly a strategiemi. Jednoduchá pravidla vám pomohou udržet jasnou mysl a efektivitu ve vašich činnostech.
  • Vytvářejte „záchranné sítě”: Zabezpečte se proti selhání jediného bodu. Mějte rezervní plány a opatření, abyste byli připraveni na neočekávané události.
  • Nebraňte se nahodilosti: Namísto toho, abyste se vehementně snažili eliminovat náhodné faktory, naučte se s nimi pracovat. Nahodilost může být vaším přítelem, pokud ji dokážete využít k svému prospěchu.
  • Investujte svoji duši: Buďte do svého života zapojeni naplno. Ať už jde o práci, vztahy, nebo zájmy, buďte autentičtí a dejte do toho vše, co máte. Vaše osobní angažovanost a vášeň jsou hnacími silami antifragility.
  • Experimentujte s rizikem: Nebojte se zkoušet nové věci a riskovat. Malé riziko přináší mnohem větší možnosti růstu než setrvávání v bezpečném prostoru.
  • Vyhněte se rizikům, která by vás zničila: Zvažte rizika a důsledky. Nepodceňujte rizika, která by mohla zcela zruinovat vaši situaci.
  • Nepropadejte datům: Nezabývejte se příliš sbíráním dat a analýzou. Nekoncentrujte se na množství informací, ale na jejich kvalitu a význam.
  • Nechte otevřené dveře: Buďte připraveni na změny a nové příležitosti. Nezaměřujte se pouze na jedinou cestu, ale zkoušejte se vydat různými směry.
  • Nevyhýbejte se problémům: Pokud nedokážete „opravit” nefunkční „součástky” svého života, zkuste se na ně podívat z odstupu a objevit alternativní řešení.
  • Respektujte staré: Hledejte zvyklosti a pravidla, která přetrvala dlouhá léta a mají osvědčenou hodnotu. Moudrost minulosti může být cenným průvodcem v postmoderním světě.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.