Vogue Leaders

Od dětství jsem se učila, že existuje opravdové zlo a že je třeba proti němu bojovat

Restrukturalizovala dluh Portorika po největším komunálním bankrotu v historii USA, otevřela dveře soukromému kapitálu na Ukrajině a jako ministryně financí v Porošenkově vládě pomohla domácí ekonomice na nohy. Proč Natalie Jaresko vidí investici do mladých lidí a odborníků jako klíčovou a jak se podporou stavebního sektoru už nyní podílí na budoucí obnově země?
Foto: Jakub Gulyas

Povězte mi o prvních vlivech, které utvářely váš pohled na svět. Jaký je váš životní příběh?

Vyrůstala jsem jako dítě přistěhovalců, kteří utekli před druhou světovou válkou, před komunismem, před nacismem a přišli do Spojených států, kde dostali příležitost vybudovat si svůj život od nuly. To mi dalo víru v tržní systém. Dává lidem, kteří mají podnikatelského ducha a chtějí tvrdě pracovat, příležitost uspět. Uvěřila jsem v demokracii. Věřím, že kombinace demokracie a tržní ekonomiky je nejúčinnější v tom, že poskytuje jednot­livcům množství příležitostí najít sebe sama, rozvíjet se a plnit si své sny. Když ve východní Evropě padla zeď a zhroutil se Sovětský svaz, byla to pro mě příležitost po­moci při přechodu od státem řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství a od komunismu k demokracii.

Odkud přesně pochází vaše rodina? Jaké bylo vaše dětství a jaké to vlastně bylo, vyrůstat v Chicagu? 

Moji rodiče pocházejí z různých částí Ukrajiny. Otec z Poltavy, takže jeho rodina žila za Stalina, v době hladomoru, a měla velmi těžký život. Matku mé matky odvezli jako ostarbeiterku do Německa, byla nuceně nasazenou německou dělnicí. Všichni skončili ve vysídleneckých tá­borech v Německu. Od útlého dětství jsem se učila, že na světě existuje opravdové zlo a že je třeba proti němu bojovat. Musíme se postavit na stranu dobra. Bohužel to teď prožíváme znovu, ale musíme se z toho poučit. Moji prarodiče mluvili pouze ukrajinsky, takže jsme vyrůstali ve velké úctě k naší kultuře, k našim tradicím, k naší his­torii. Žili jsme na předměstí, ale chodili jsme do ukrajin­ské školy a do kostela v ukrajinské komunitě v Chicagu. Soboty jsem trávila učením ukrajinského jazyka, kultury, literatury a historie. Se zavřenýma očima jsem musela umět projít ukrajinské řeky a přítoky, hory a každé větší město. Jsem velmi hrdá na svou rodinu a na to, jak zvládla přizpůsobení a změny.

Jaké hodnoty vám předali?

Od babiček a vlastně celé rodiny to byla hluboká víra v Boha a církev. Druhou hodnotou byla tvrdá práce. Když přišli do Spojených států, těžce fyzicky pracovali. Lidé by neměli očekávat nic zadarmo. Je třeba pracovat. A věřit si. Takže víra v Boha, v poctivou práci a v sebe sama – to jsou asi nejdůležitější hodnoty, které mi předali, a myslím, že jsem se totéž snažila předat i svým dětem.
Abyste uspěli, ať už v podnikání, nebo při získávání prostředků pro charitu, musíte rozumět financím. Musíte být schopni pochopit, jaké náklady jsou s danou činností spojené, jak měřit potenciální příjmy a jaké druhy rizik existují. A to je důležité i pro rodinné finance, které jsou základem ochrany a rozvoje každé rodiny. Pochopit zá­kladní prvky pojištění, spoření, jak investovat, abyste měli něco pro případ nouze. To vše je pro každou ženu a kaž­dého muže velmi důležité. Zejména pro ženy, protože tradičně se o peníze starají spíše muži. Rozumět financím dá člověku pocit bezpečí, jistoty a nezávislosti, abyste se mohli rozhodovat po svém. Také jsem vyrůstala v tradič­ní rodině a můj otec byl skutečně tím, kdo kontroloval veškeré peníze. A to, co jsem si odnesla, je, že financím musím rozumět a mít je pod kontrolou. Neznamená to, že to musím dělat sama, ale musím chápat principy, zají­mat se a učit, protože mi to dá jistotu, bezpečí a možnost rozhodovat se za sebe.
Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Vogue Leaders, které je společně s prosincovou Vogue CS právě v prodeji. 

Roční předplatné s dárkem 

1 390 Kč / 56 € 
  • Tištěné a digitální předplatné Vogue CS na 1 rok
  • Multifunkční shopper taška s logem Vogue
 Dárek v hodnotě 2500 Kč / 100 €.
 Předplatit na rok:

Ptá se

MCHAELA SEEWALD 
Zakladatelka multimediální společnosti V24 MEDIA zaměřené na tvorbu a poskytování prémiového obsahu prostřednictvím tištěné a digitální platformy, kterou řídí s cílem umožnit předním značkám přístup na nové a rychle rostoucí trhy. Je vydavatelkou nejikoničtější módního časopisu Vogue CS, na který v roce 2018 získala licenci od vydavatelství Condé Nast. Vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je členkou České advokátní komory. Spoluzaložila advokátní kancelář SV Law se sídlem v Praze, která se specializuje na právo duševního vlastnictví a reklamní právo. U rozhovoru jí asistovala Michaela Dombrovská.

Odpovídá

NATALIE JARESKO 
Ukrajinská finanční manažerka původem z USA od prosince 2014 do dubna 2016 zastávala funkci ukrajinské ministryně financí. Stála u zrodu úspěšného private equity investiční společnosti Horizon Capital. V roce 2017 byla jmenována výkonnou ředitelkou Rady pro finanční dohled a řízení v Portoriku, kde působila do dubna letošního roku. Je předsedkyní Aspen Institute Kyiv, působí ve správní radě organizace Superhumans (nemocnice) a vede nadaci Stronger Than Ever na podporu humanitárních potřeb Ukrajiny. Má dvě dcery.