Vogue Leaders

Vyprávění vnučky zakladatele textilní firmy Atelier Gaberle o kolekci žakárových vzorů a jejich odkazu

Květinové vzory vytkávané žakárovou technikou byly specialitou červenokostelecké firmy Atelier Gaberle, založené již před první světovou válkou. Vnučka zakladatele Jana Fiedlerová vypráví dramatický příběh kolekce žakárových návrhů, která za první republiky nastartovala vzestup rodinného podnikání, ale po nástupu komunistů k moci se stala předmětem závisti. Ta dostala majitele podniku do vězení. 
Foto: courtesy of Jana Fiedlerová
Jana Fiedlerová

Textilní ateliér založil váš dědeček Václav Gaberle ještě před první světovou válkou. Jak se k tomuto oboru dostal? 

Narodil se v obci Sebuč ve východních Čechách, v kraji textiláků. Měl ale sedm sourozenců, pocházel z malého hospodářství a jeho tatínek pracoval jako dělník v cihelně. Takže nebylo vůbec samozřejmé, že půjde studovat. Tkalcovskou školu ve Dvoře Králové nad Labem – dnes bychom řekli průmyslovku – mohl vystudovat jen díky tomu, že si u místních lidí sehnal bydlení zdarma a dával kondice spolužákům. Potom na jedenáct let odešel pracovat do ciziny, do Německa a do švýcarského Curychu. Teprve po návratu roku 1911 si založil vlastní živnost, „Atelier pro textilní umění a výrobu žakardových karet“. 

Co jsou to vlastně žakárové vzory, jejichž navrhováním se Atelier Gaberle zabýval? 

Jsou to plastické vytkávané vzory, jaké se používají například na ručníky, ubrusy nebo damaškové povlečení. Můžete je vidět také na závěsech nebo čalouněném nábytku. 

Jak takové vzory vznikají? 

Dnes většinu práce odvádějí počítače. Ale dřív se nakreslené vzory přenesly na milimetrový papír a podle nich se vytloukaly vzorové karty na strojích, kterým se říkalo vytloukačky. Karty se sešívaly do takových pásů, na nichž byl vzor přednastaven. A tento pás potom řídil tkalcovský stav. Ve dvacátých letech se dědeček přestal věnovat tkalcovství a působil už pouze v navrhování a výrobě žakárových karet. 

Váš otec Jaroslav Gaberle, který měl firmu převzít, byl odmalička postižený následky dětské obrny…

Obrnu dostal v osmnácti měsících, ještě za první světové války. Babička, jeho maminka, vždycky vypravovala, že jednoho večera dala do postýlky zdravé dítě a druhý den ráno nemohl hýbat nožičkama. Dědeček ho poslal na léčení do Jedličkova ústavu a později na operaci do Berlína, ale celý život musel chodit o dvou holích. Do školy ho v zimě vozili na sáňkách. Po základní škole studoval německou obchodní akademii v Trutnově a bydlel u školníka, domů jezdil jenom na víkendy. Prázdniny trávil v anglickém ústavu v Praze, aby se naučil anglicky. Obchodní korespondenci uměl vést i ve francouzštině a španělštině, což bylo nezbytné, protože firma měla mnoho zakázek do ciziny – obchodovali s partnery v Rakousku, Belgii, Švýcarsku i v Egyptě. V kriminálu se pak naučil rusky. 

Bratr vašeho otce Karel Gaberle se také připravoval na práci v rodinné firmě? 

Strýček Karel byl návrhář žakárových vzorů, velmi výtvarně nadaný, odmalička krásně kreslil. Je autorem většiny obrazů, které mám doma. Takže dědeček ho poslal do Školy pro textilní umění v německém Plavnu. 

Jak do činnosti firmy Gaberle zasáhla druhá světová válka? 

Moji rodiče ještě v roce 1937 jeli na svatební cestu do Belgie, po cestě se zastavili u několika obchodních partnerů, navštívili Světovou výstavu v Paříži a přes Švýcarsko se vraceli domů. Během cesty všude viděli přípravy na válku a po příjezdu tatínek dědečkovi navrhoval, aby všechno prodali a odstěhovali se do Argentiny. Ale dědeček o tom nechtěl ani slyšet, ve firmě viděl budoucnost celé rodiny. Krátce předtím nechal v Kostelci dostavět krásný funkcionalistický dům, kde žili i oba synové se svými rodinami. Za války si podnik udržel jen málo zakázek a většinu mladých zaměstnanců postupně odvedli do totálního nasazení na práci do Říše. Někteří zaměstnanci potom po osvobození odešli na vlastní žádost, protože už tušili, že zaměstnání u soukromé firmy nemá budoucnost, že podnikání bude hodně omezované. 

Vy jste se narodila v roce 1940. Myslíte, že kdyby v roce 1948 nepřišel komunistický převrat, pokračovala byste i vy v rodinném podnikání? 

Myslím, že ano. Později se ukázalo, že jsem byla stejně jako tatínek dobrá v matematice, takže bych mohla převzít firmu po ekonomické stránce. A moje sestřenice Jiřina, dcera strýčka Karla, byla stejně jako on nadaná malířsky. Ale dnes už těžko můžeme spekulovat, co by bylo, kdyby… Před rokem 1948 jsme byly malé děti a potom se vše vyvinulo úplně jinak. Jiřina v roce 1968 emigrovala do Švédska, kde vystudovala medicínu. Po roce 1989 jsme na rodinnou tradici navázali alespoň v tom, že se staráme o nemovitý majetek, který nám vrátili. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v nejnovějším vydání Vogue Leaders, které je společně s prosincovou Vogue CS právě v prodeji.