Umění

Pop-artový rebel ve Vídni: Objevte komiksový svět Roye Lichtensteina

Výstava Roy Lichtenstein: A Centennial Exhibition oslavuje 100. výročí narození mistra pop-artu a zve vás na fascinující cestu do světa komiksových bublin, zářivých barev a ikonických obrazů.
Foto: Getty Images
Roy Lichtenstein 1964
„Zajímá mě ztvárnění jakési anti-sensibility, která prostupuje celou společností," prohlásil Lichtenstein, jenž se po boku Andyho Warhola a Jacksona Pollocka řadí mezi nejvlivnější a nejvýznamnější americké umělce 20. století. „Velká část naší komunikace je ovládána reklamou. Zdá se, že celé naše prostředí se řídí touhou prodávat produkty. To je krajina, kterou chci vykreslit," dodal. Objevte průkopnické dílo umělce, který zpochybnil hranice umění a navždy změnil tvář pop-artu.
Více než sto obrazů, soch a grafik mapuje fascinující kariéru průkopníka pop-artu Roye Lichtensteina. Výstava, která čítá díla ze sbírek z celého světa, včetně newyorského Muzea moderního umění a soukromých sběratelů, umožňuje proniknout do atmosféry ikonických děl inspirovaných komiksy a reklamou.
Foto: Yale University Art Gallery, New Haven
Roy Lichtenstein, Thinking of Him, 1963, Acrylic on canvas, Yale University Art Gallery, New Haven, Gift of Richard Brown Baker © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Vienna 2024
Foto: Esther Grether Family Collection Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht
Roy Lichtenstein, Kiss with Cloud, 1964, Oil and acrylic on canvas
Lichtenstein se narodil 27. října 1923 v New Yorku. Začínal jako abstraktní expresionista, ale brzy tento směr opustil. Vzdělání v oblasti malířství a sochařství získal na Art Students League of New York a Ohio State University. Po studiích během druhé světové války sloužil v armádě a tato zkušenost bezpochyby ovlivnila jeho vnímání světa a jeho pozdější umělecké vyjádření. V roce 1949 se oženil s Isabelou Wilson, se kterou měl dva syny. Manželství se v roce 1969 rozpadlo a v roce 1970 se Lichtenstein oženil s Dorothy Herzka, která mu byla oporou až do jeho smrti.
V roce 1961 se Lichtenstein inspiroval kresleným seriálem Mickey Mouse a vytvořil obraz Look Mickey, jenž na výstavě nechybí. I přes kontroverze a obvinění z plagiátorství, které toto dílo vyvolalo, znamenalo pro Lichtensteina katapult do světa pop-artu. Začal tvořit obrazy s velkými, jasnými barvami a zjednodušenými liniemi, které parodovaly panely z komiksů. Jeho díla, jako Drowning Girl a Whaam! s ikonickým výbuchem, zpochybňovala vnímání vysokého a nízkého umění a otevírala dveře pro inspiraci z populární kultury. Ve své tvorbě se ale neomezoval jen na komiksy. Inspiraci čerpal i z reklamy, umění 20. století a abstraktního expresionismu.
Foto: Getty Images
Roy Lichtenstein 1968
Tečky, inspirované technikou Ben Day dots z komiksů, tvoří charakteristický znak Lichtensteinových obrazů. Zpočátku je malíř nanášel ručně, později používal kartáč se štětinami rozmístěnými v pravidelném rastru. „Dalším krokem byla kovová šablona, ​​kterou jsem si sám vyrobil," popsal umělec. Následovaly šablony z perforovaného kovu a papírové varianty. V průběhu tvorby se měnil i úhel, pod kterým tečky zobrazoval. Od 45 stupňů přešel k 60. „Čím větší a zřetelnější tečka, tím později obraz vznikl," poznamenal Lichtenstein.
Ženy s monumentálními, stylizovanými slzami se staly jedním z nezaměnitelných motivů Roye Lichtensteina. Na výstavě máte jedinečnou možnost spatřit například dílo z roku 1963 s názvem Thinking of him. Lichtenstein si s oblibou pohrával se sociopolitickou dimenzí umění a provokoval zobrazováním oblíbených stereotypů v populární kultuře, jako je v tomto případě boj s láskou zobrazen plačící ženou, která nedokáže přestat myslet na muže oddaného práci.
Foto: Robert Bayer
Roy Lichtenstein, Beach Scene with Starfish, 1995, Oil and acrylic on canvas, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Vienna 2024
Více než kterýkoli jiný pop-artista integroval Roy Lichtenstein do svého díla dějiny umění. Nejenže je před svým průlomem v roce 1961 studoval, ale i vyučoval: „Picasso měl na mě vždycky tak obrovský vliv, že jsem si myslel, že když jsem začal s kreslenými obrazy, tak se od něj odpoutávám,” říkal. Lichtensteinova tvorba nám připomíná zavedené, klišovité představy, které jsme si vytvořili o známých stylech modernity. Svébytným, americkým způsobem je reinterpretuje v dílech inspirovaných art deco, fauvismem, kubismem, surrealismem nebo abstraktním expresionismem. Často ironicky odkazuje na slavné předchůdce svého oboru, jako byli Picasso, Mondrian nebo Monet.
Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala pro Roye Lichtensteina období intenzivního vývoje a experimentování. Zatímco v šedesátých letech se proslavil svými ikonickými pop-artovými obrazy inspirovanými komiksy, v následujících dekádách se jeho tvorba posouvala k abstraktnějším formám. Mezi nejvýznamnější série z tohoto období patří Mirrors (Zrcadla) a Brushstrokes (Tahy štětcem). Kromě malby se Lichtenstein věnoval i sochařství. Vytvořil více než 130 soch, které navazují na jeho malířské dílo a přetváří ikonické motivy do trojrozměrné formy. Mezi nejznámější sochy patří El Cap de Barcelona, která byla dokončena v roce 1992 u příležitosti letních olympijských her v Barceloně. Mezi jeho poslední témata patřily velkoformátové interiéry a návrat k zobrazení ženy. V roce 1995, dva roky před smrtí na zápal plic ve věku 73 let, vytvořil monumentální mistrovské dílo s názvem Beach Scene with Starfish, které symbolicky uzavírá i vídeňskou výstavu.
„Lichtensteinovy obrazy nepředstírají exkluzivitu ani originalitu stylu či estetiky, přesto vytvořil jedinečná mistrovská díla s nezaměnitelnou rozpoznatelností,” popisuje Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder v knize Roy Lichtenstein, která vznikla při příležitosti albertinské výstavy. Díla Roye Lichtensteina nám připomínají, že umění může být zábavné i provokativní zároveň. On sám se však k poselství své tvorby stavil skromně: „Není mým cílem skrze náměty poučovat společnost nebo nějakým způsobem zlepšovat náš svět.“ 
Výstava ve vídeňské galerii Albertina je k vidění do 14. července 2024.