Umění

Cenu Jindřicha Chalupeckého získalo pět umělců, seznamte se

Letošními laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého se stalo pět umělců a umělkyň. Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek kromě finanční částky na vznik nového díla získají také celoroční kurátorskou a produkční spolupráci a možnost ateliérového zázemí. Výstava mladých autorů bude zahájena 23. září ve Veletržním paláci. 
Foto: Shotby.us
Společně s ní začne výstava i letošního zahraničního hosta, kterým je v thajský multimediální umělec Korakrit Arunanondchai. 
Pořadatelé ceny pro umělce do 35 let již několik let na základě přání samotných umělců přestali vyhlašovat jediného vítěze. Všichni jmenovaní se tak stávají rovnou oceněnými, včetně odměn a podpory. Cílem je mimo jiné poukázat i na to, že srovnávat umělecké výkony nelze stejným normativním způsobem jako v jiných odvětvích lidské činnosti.
Letošnímu výslednému výběru podle poroty dominují „témata lidského působení na planetu, ale také na sebe navzájem v rámci společenských či rodinných struktur, a otázky ohledně nuancí fyzických a virtuálních těl, genderu a vztahů, do kterých se dostávají.“ Seznamte se s jednotlivými umělci v krátkých vizitkách a galeriích:
Foto: Milica Mijajlovic
Olga Krykun
Olga Krykun po získání bakalářského titulu v ateliéru supermédií na UMPRUM zakončila v roce 2021 magisterské studium v ateliéru malby. Ve své tvorbě se věnuje různým médiím, jako je video, objekt či malba, z nichž následně tvoří instalace. Inspiruje ji kombinace fiktivního vyprávění s odkazy na reálné a kulturně a společensky používané symboly. 
Foto: Jan Kolský
David Přílučík
David Přílučník absolvoval kromě Ateliéru bez vedoucího i pražskou Akademii výtvarných umění. V současné době je studentem Dutch Art Institute. Jeho dílem jsou místa, do kterých vplétá lidské a jiné subjekty do různých estetických režimů včetně pohyblivého obrazu, živých akcí, instalací, objektů nebo autorských pořadů. Jeho cílem je tak skrze dílo najít nové odpovědi na staré otázky. Působí i v redakci Artyčok TV, kde spolupracuje na realizaci video sérií a dalších projektů.
Vojtěch Rada
Dílo Vojtěcha Rady čerpá estetiku převážně z herního světa a odmítá tendence uniknout zmatkům skutečnosti do sféry digitálních životů a identit. Herní prostředí používá jako kritický nástroj k úvahám o digitální a fyzické realitě. Je absolventem sochařství na UMPRUM a architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Současně působí jako doktorand na ČVUT na katedře počítačové grafiky a interakce. 
Martina Drozd Smutná
Absolventka malby na Akademii výtvarných umění v Praze Martina Drozd Smutná působí na Akademii jako doktorandka v ateliéru Intermédií II. Své dílo chápe jako jazyk, kterým se vyjadřuje o intimitě, zranitelnosti a každodennosti osobních příběhů, které nestojí samy o sobě, ale jsou určovány sociopolitickými jevy. Náměty jejích obrazů jsou rozkročeny mezi minulostí, přítomností a apokalyptickou budoucností.
Ezra Šimek
Ezra Šimek se po studiích fotografie na pražské FAMU věnuje magisterskému programu ve Vídni a Bratislavě zároveň. Kriticky ohledává gender jako společenský konstrukt srovnatelný s mytologií. Do témat se zapojuje s dávkou humoru, ironie a vizuálně nápadným jazykem, kterým zpochybňuje stereotypy tradičních genderových rolí.