Vogue Daily

Česká centra se zapojují do Roku Adolfa Loose  

Rok 2020 byl vyhlášen Rokem Adolfa Loose, od jehož narození uplyne letos 150 let. Česká centra se do těchto oslav zapojují programem Adolf Loos – Pioneer of Modern Living, v němž prostřednictvím Facebooku a Instagramu diváky seznámí nejen s průřezem Loosovy tvorby v Čechách i na Moravě, realizacemi jeho staveb, ale i s jeho pozoruhodnou osobností.  Celou sérii zahájí ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 18 hodin streamovaná prohlídka Winternitzovy vily v Praze.
Průvodcem bude speciálně vytvořená facebooková stránka, která provede virtuálního návštěvníka všemi Loosovými realizacemi v Čechách a na Moravě a současně zájemce i návštěvníky blíže seznámí s osobností architekta, který je pro své výroky často označován jako kontroverzní. Nabídne totiž výběr Loosových citátů a odborné posty kurátora Filipa Šenka. Poslední obsahovou součástí stránky bude prezentace projektů připravovaných v Česku v rámci Roku Adolfa Loose,  jehož nadčasové  dílo je pro svou vizuální atraktivitu zajímavé také v on-line prostředí.
„Adolf Loos byl již ve své době velmi kontroverzní postavou a věřím, že v dnešní době by tomu nebylo jinak. Přestože nemusíme a ani nemůžeme souhlasit se vším, co Adolf Loos udělal a co si myslel, musíme si uvědomit, jak ohromný měl vliv na modernu. Stručně řečeno, je jedním z mála lidí, kteří pomohli utvářet moderní svět,“ říká kurátor výstavy Filip Šenk.
„Naší ambicí je zprostředkovat do zahraničí ucelený pohled na dílo Adolfa Loose a současně přiblížit Českou republiku jako zemi se silnou  tradicí designu a architektury,“ dodává Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.
Foto: Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák
Müllerova vila, letní jídelna
Foto: Muzeum hl. m. Prahy, Martin Polák
Müllerova vila, dětský pokoj
Projekt Adolf Loos Pioneer of Modern Living začíná 18. 6. 2020 v 18 hodin streamovanou prohlídkou Winternitzovy vily s architektem Adamem Gebrianem v rámci programu „Překvapivé stavby“, který je zároveň součástí on-linové verze prestižního Londýnského festivalu architektury (London Festival of Architecture, 1.–30. 6. 2020).  
Další streamovaná prohlídka proběhne 23. 7. Tentokrát půjde o návštěvu interiéru Bauerova zámečku v Brně, kde návštěvníky doprovodí architektka Lenka Štěpánková. Ve čtvrtek 20. 8. si na své přijdou i zahraniční diváci, neboť je čeká premiéra otitulkovaného dílu pořadu Překvapivé stavby. (Adam Gebrian se v něm tentokráte zaměří na plzeňské interiéry).
Podzimní program počítá s oslovením odborné veřejnosti prostřednictvím cyklu tematických přednášek.
Přestože je projekt Adolf Loos – Pioneer of Modern Living cílen především na zahraničního návštěvníka (odehrává se výhradně v angličtině), díky sdílení na sociálních sítích má šanci zaujmout také české publikum. 
Na poznávací sérii naváže podzimní výstavní projekt LOOS IN PILSEN, který aktuálně vzniká ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni (pod autorským vedením Petra Domanického) a městem Plzeň. Tématem budou plzeňské interiéry, které jsou díky svému rozsahu světově jedinečné.
Organizátoři se rozhodli představit Adolfa Loose  pro jeho zásadní přínos architektuře. Svým myšlením i samotnými realizacemi ovlivnil soudobou architekturu, inspiroval pozdější dění a směřování současné architektury v mezinárodním měřítku. Jeho princip vnitřního upořádaní prostoru tzv. „raumplan“, spočívá v tvrzení, že od plochy místnosti a její funkce se odvíjí její výška. Jeho domy tak nejsou rozvrženy na klasická patra, ale často v patrech 1 a ¼, 2 a ¾, kdy se jedinec ihned ocitá v jiné a další místnosti. Adolf Loos se neméně zapsal do dějin i v oblasti interiérové tvorby – ta je prvotřídní ukázkou architektova uvažování o modernistickém pojetí životního stylu. Loos byl tak vizionářem moderního bydlení, jehož myšlenky ovlivnily i dnešní život.