Vogue Daily

Zpátky do lavic

Ještě je čas si užít poslední dny dovolené a prázdnin, září se však přece jen hlásí o slovo. Chystají se na něj módní značky, ale především školy a univerzity, které letos poprvé čeká zahájení školního a akademického roku v nových podmínkách. Zářijové číslo, kterým Vogue CS vkročí do třetího roku své existence, si rozhodně do aktovky nebo batohu přibalte sebou. À la rentrée! 
Foto: Honza Zima

Mateřské a základní školy

Většina základních a středních škol zahajuje výuku první zářijový den, který letos připadá na úterý. Ačkoliv některé školy, zejména ty mezinárodní, mohou pro své žáky organizovat aktivity také během prázdnin, oficiální začátek školního roku je jednotný a týká se i škol, které výuku organizují do trimestrů. Ministerstvo školství se zahájením výuky počítá, stále však řeší provozní detaily a přísnější hygienická opatření. Zatím je znovu ohlášeno povinné nošení roušek, a to od 1. 9. v MHD, veřejných budovách a na větších akcích. Ve školách se týká společných prostor, nikoliv jednotlivých tříd. Novelou školského zákona vláda rovněž schválila distanční výuku jako povinnou, doposud byla dobrovolná. Netýká se pouze mateřských škol.
 Ačkoliv první polovina letošního roku ukázala, že rodiny se dokázaly domácí výuce vesměs přizpůsobit, i když to pro rodiče bylo často velmi náročné, ne pro každého je online vzdělávání z různých důvodů dostupné. Škola navíc nemá pouze vzdělávací, ale také sociální, socializační a další funkce, které v době jejich uzavření výrazně utrpěly. I proto převažuje snaha provoz škol v co největší míře umožnit. Projekty, které se snažily pomoci s domácí výukou, mezi nimi například UčíTelka nebo Věda na doma, se však možná ještě budou hodit. Protože se podle ministra školství bude dohánět rovněž zmeškaná látka z první poloviny roku, čeká děti i rodiče nejspíše trochu náročnější podzim. 

Střední školy 

I gymnázia a odborné střední školy zahajují výuku obvykle prvního září, na rozdíl od základních škol se však mohou jejich harmonogramy výrazněji odlišovat. Opatření, která mají zabránit šíření COVID-19, se na středních školách kromě výuky budou častěji týkat také například povinné praxe nebo výuky mimo prostory samotné školy. Nejnáročnější byla v první polovině roku zejména příprava na maturitní zkoušky. Školy v rámci opatření zvažují různé možnosti, včetně zavedení střídavé výuky (například v podobě dlouhého a krátkého týdne), která by umožnila menší počet studentů ve třídách. Pro základní a střední školy ministerstvo školství připravilo průvodce Vzdělávání #NaDálku, který by měl pomoci se zvládnutím základních nástrojů a postupů. Manuál, který by měl ředitele škol provést realizací nového školního roku, se však zatím stále připravuje. Střední školy nemusejí být právě sdílné, pokud jde o aktuální informace, protože zatím často samy tápou, studenti by tak raději měli být ve střehu a v kontaktu se svými učiteli. 

Vyšší a vysoké školy

Asi nejlépe jsou na dálkovou výuku připraveny vysoké školy, které nástroje online vzdělávání využívaly už dříve. Akademický rok u nás obvykle začíná na přelomu září a října, lišit se může v případě některých soukromých vyšších a vysokých škol. Studenti, a to nejen kombinovaných či distančních forem, jsou do jisté míry zvyklí na samostatnost a vyšší míru zodpovědnosti za studijní výsledky. Komplikovanější je však situace tam, kde je k výuce zapotřebí specializovaná praxe nebo laboratoře. Specifická je také otázka vysokoškolských kolejí, kde se aktuálně řeší praktická podoba zvýšených hygienických opatření. Vysoké školy také častěji angažují zahraniční odborníky, kterých se mohou týkat například povinné testy nebo karanténa. Přestože je osobní výuka nenahraditelná, zvláště na vysokých školách využívání online nástrojů nic zásadního nebrání a například virtuální konzultace mohou nejen ušetřit spoustu času vyučujícím i studentům, ale také rozšířit možnosti vzájemné komunikace a sdílení. 

Další vzdělávání

Ať už jde o vzdělávání zájmové, profesní, či celoživotní, nejistota ohledně dalšího vývoje situace se na nabídce i organizaci veškerých akcí podepsala; vzdělávací online platformy, jakou jsou například Coursera nebo Udemy, se však naopak rozrůstají. Připojily se i renomované zahraniční univerzity s kurzy dostupnými pro veřejnost. Nejen naučit se základy programování, ale také třeba projít historií a teoretickými východisky feminismu nikdy nebylo snazší. Stačí jen trocha času a opravdu chtít.