Vogue Daily

Praha oslavuje architekturu

Svátek městské architektury, festival Open House Praha, letos probíhá od 16. do 22. května 2022. O víkendu máte možnost navštívit 101 budov a prostorů na celém území hlavního města. Po celý týden se rovněž konají přednášky, diskuze a speciální komentované prohlídky.
Letošní akce připomíná mimo jiné stopadesáté výročí narození slovinského architekta a urbanisty Jože Plečnika a při této příležitosti bude možné si s komentovaným výkladem prohlédnout hlavní loď, podzemní kryptu i spodní část věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, jedné z nejpozoruhodnějších sakrálních staveb v České republice. Je nejen dominantou městské části Praha 3, ale také místem, které vítá všechny návštěvníky bez ohledu na vyznání. Ilustrace kostela od Jana Šrámka také zdobí letošní festivalový vizuální styl.  
Uplynulo také stočtyřicátí výročí narození architekta Pavla Janáka. Nechybí proto mezi jinými Klubový dům Autoklubu ČR, Palác Adria nebo konstruktivistický objekt vinohradského Husova sboru s výraznou zvonicí. 
Do třetice uplynulo dvousetleté výročí od narození Vojtěcha Ignáce Ullmanna, který je představitelem tzv. české novorenesance. Mezi zpřístupněnými objekty proto neschází Vila Lanna v Bubenči, která vznikla jako letní odpočinkové sídlo průmyslového podnikatele, sběratele uměleckých památek a mecenáše Vojtěcha Lanny ml, dále historické sály první pražské Novoměstské sokolovny, interiéry bývalé Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici nebo budova České polytechniky na Karlově náměstí, kde dnes sídlí Fakulta strojní ČVUT. 
Akcí provází i rozmanitý doprovodný program, například ve čtvrtek 19. května se koná přednáška kurátorky stálé expozice Jože Plečnika v Lublani Anou Porok a profesorem a architektem Vladimírem Šlapetou; výstava Plečnikovy nerealizované projekty v Lublani  je k vidění až do 30. května na náměstí Jiřího z Poděbrad. O den dříve, 18. května, se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně koná koncert hudby vybraných Plečnikových současníků v čele se skladbami Josefa Bohuslava Foerstera v podání Stamicova kvarteta. Řada akcí se koná o víkendu, například komentovaná vycházka s architektem Filipem Ditrichem v sobotu 21. května, v neděli 22. května pak třeba komentovaná prohlídka s architektem a oslava 94. výročí založení klubu Harley Davidson Praha v hotelu Gráf.