Vogue Daily

Limitovaná obálka s akvarelem Stanislava Kolíbala byla vyprodána za necelých 24 hodin

Stanislav Kolíbal je kromě svých mezinárodních úspěchů považován za doyena českého minimalistického sochařství. Pro dubnové číslo Vogue CS připravil limitovanou verzi obálky, která se jako unikátní umělecký artefakt může proměňovat podle svého okolí. Seznamte se s autorem coveru, který se vyprodal během čtyřiadvaceti hodin. 
Původně malíř a ilustrátor, který si až později našel cestu k prostorovým objektům, se narodil se v roce 1925 na Orlovsku. Po druhé světové válce studoval na VŠUP pod vedením profesora Antonína Strnadela a scénografii na DAMU pod vedením profesora Františka Tröstera. Samostatně začal vystavovat po roce 1949 a na DAMU později působil také jako pedagog. Stal se členem Svazu výtvarných umělců a Umělecké besedy a mezi lety 1960 a 1970 spoluzaložil uměleckou skupinu UB 12. 
Od sedmdesátých let minulého století neměl možnost vystavovat na domácí scéně, s podporou a pomocí významné mecenášky umění Medy Mládkové a dalších však svou práci několikrát představil v zahraničí. Dnes říká, že díky určité izolaci stvořil vlastní uměleckou paralelu ke světovému uměleckému dění. Po revoluci v roce 1989 několik let vedl ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Překážky ještě nemusí být takovou hrozbou, jak by se mohlo zdát.
Stanislav Kolíbal pracuje s hmotou objektu ve vztahu k prostoru v unikátní a jedinečné autorské struktuře, kdy do artefaktu zakomponovává i bezprostřední okolí.  Patří k významným představitelům českého konceptuálního umění a geometrické abstrakce. Jeho dílo je zastoupeno v řadě světových galerií včetně Museum of Modern Art a Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Tate Gallery v Londýně. 
Jeho příběh zachytil mimo jiné projekt Paměť národa a komentovanou virtuální prohlídku jeho výstavy Bývalé nejisté tušené na jaře minulého roku, v době první vlny uzavírání galerií a muzeí, zpřístupnila Národní galerie Praha ve spolupráci s Českou televizí. Výstava navazuje na Bienále moderního umění v Benátkách, kde v roce 2019 reprezentoval Českou republiku, a byla reprodukována ve věrném poměru v Malé dvoraně Veletržního paláce. Díky návrhu limitované obálky od Stanislava Kolíbala se v umělecký artefakt proměnilo také dubnové číslo Vogue CS a a každý jednotlivý kus originálně dotvoří také to, jaké místo mu doma nebo jinde najdete.