Vogue Daily

Kunsthalle zahajuje oslavou elektřiny

Elektřina se zrodila společně s devatenáctým stoletím a přinesla průmyslovou revoluci, rozmach moderní společnosti i vědeckého poznání. K vynálezu žárovky, rozšíření četby i vzdělanosti pak už byl jen krůček. A už více než sto let elektřina a s ní související technologie proměňují a ovlivňují také umění. Ve dvou zahajovacích výstavách elektřinu oslavuje nově otevřená Kunsthalle Praha.
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha
Dvě zahajovací výstavy, které Kunsthalle přináší, jsou vůči sobě v kontrastu a současně se doplňují. Kinetismus: 100 let elektřiny v umění odkazuje na historii budovy, Zengerovy trafostanice, která byla ve třicátých letech minulého století elektrickou rozvodnou, ale dává přitom prostor více než devadesáti dílům umělkyň a umělců napříč generacemi z celého světa. Zkoumá způsob, jakým elektřina proměňovala uměleckou praxi od počátků 20. století do dnešních dnů. Její součástí je i umění digitální, počítačové či kybernetické. Původní funkci budovy naopak představí výstava Zengerova transformační stanice: Elektřina ve městě, elektřina v architektuře, která vzdává hold českému avantgardnímu umělci a průkopníkovi kinetického umění Zdeňkovi Pešánkovi a představuje dějiny elektrifikace Prahy. Dotýká se Elektrických podniků hlavního města, které tehdy výstavbu trafostanice financovaly a podílely se tak na přerodu Prahy v moderní metropoli.
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha
Rok před svou smrtí, v roce 1917, popsal malíř Egon Schiele v dopise švagrovi ambiciózní (ale v době války naprosto nereálný) plán na založení svazu umělců nazvaný Kunsthalle. Ten dnes ožívá v podobě Kunsthalle Praha, za kterou stojí manželé Petr a Pavlína Pudilovi a jejich nadace The Pudil Family Foundation. Zachovali pro hlavní město nejen část jeho historie, ale navíc jej proměnili na velkorysý výstavní a galerijní prostor. Kunsthalle Praha zahájí svou činnost 22. 02. 2022 a po úvodních výstavách by měly následovat nejen krátkodobé umělecké expozice, ale také inovativní vzdělávací programy a kulturní akce. 
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha
Foto: Vojtěch Veškrna / Kunsthalle Praha