Horoskop

VODNÁŘ: horoskop na rok 2024

Foto: Vogue CS
Rok 2024 je pro vás rokem přátelství, týmové spolupráce a různých více či méně prospěšných spojenectví. Ve spojení s kolektivní tvořivosti se může dostavit moc, ale i bezmoc. Proto velmi pečlivě zvažujte, s kým se rozhodnete spojit. Přátelé vám mohou pomoci uskutečnit sny a vize budoucnosti, ale také mohou být těmi, kdo definitivně zhatí vaše plány. Určitá spojenectví, v nichž jste se dosud angažovali, mohou zanikat a rýsovat se nová s ohledem na nové, celospolečenské potřeby. Úspěchy a neúspěchy nebudou dílem jednotlivce, ale celého uskupení. Bouřlivě si uvědomíte vzájemnou provázanost – a více než kdy jindy – prožijete zkušenost, že společenství je silné tak, jak silný je jeho nejslabší článek. Přílišný individualismus se ukáže jako kontraproduktivní.
Vaše finanční zdroje mohou procházet většími výkyvy. V první polovině roku si věříte, a tak investujete a utrácíte nad rámec svých možností. Očekáváte-li však podporu či půjčku zvenčí, možná budete zklamáni. Přehnaná vydání ohrozí vaši finanční stabilitu. Nejdou-li věci tak rychle, jak byste si přáli, potrápí vás netrpělivost. To, co v první polovině roku získáte, můžete mávnutím kouzelného proutku ztratit. Od poloviny března do konce května převáží chuť oprostit se od všeho, co vás brzdí. Příležitost, která se nyní naskytne, může přijít jak blesk z čistého nebe. Pozor na ukvapenost, přesto rychlost akce bude klíčová pro její úspěch.
Od začátku května do konce června je intenzivní období pro budování kreativních změn, které přicházejí spíš spontánně než jako výsledek plánování. Můžete se věnovat úpravě okolí či dělat vše pro odstraňování jakýchkoliv bariér. Také vám třeba začnou docházet souvislosti ve spojení s hodnotami, jako je přátelství a kolektivní duch.
Od června se vám daří vše, nač jen sáhnete. Přizpůsobujete své cíle svým skutečným možnostem, postupujete vpřed bez přehnaného riskování a přečerpávání vlastních zdrojů. Zasršíte úspěchem v obchodních aktivitách a komunikačních dovednostech. Možná pořádáte semináře nebo cesty pro zahraniční partnery. Snáze plynou vaše vztahy se sourozenci, příbuzenstvem či s lidmi z okolí. Diskuze na filozofická témata, otázky víry či výchovy vám přinesou mnohá uvědomění a větší toleranci vůči odlišnostem.

Celebrity narozené ve znamení Vodnáře