Horoskop

ŠTÍR: horoskop na rok 2024

Foto: Vogue CS
Rok 2024 se bude odvíjet dle toho, zda dokážete věci pustit, nechat řeku života plynout a chopit se možností, které se vynoří. Nebo zda chcete mít vše plně pod kontrolou a tlačíte na pilu bez ochoty přizpůsobit se změnám či uhnout ze svých snů, vizí a plánů. Nepůjde-li vše podle vás, tento rok si užijete ve spokojenosti, anebo vás potrápí pocity nesvobody a bezmoci. Nejpravděpodobněji to však bude kombinace obojího.
Daří se vám v aktivitách ve spojení s přírodou, uměním či duchovní tematikou. Můžete se angažovat v pomoci potřebným či přiložit ruku k dílu v celospolečenských otázkách. Schopnost vidět krásu ve všem, co zažíváte, vám pomáhá překonat jakékoliv překážky. Nemáte problém přebírat zodpovědnost za druhé či vykonávat činnosti jen z pocitu povinnosti. Pracovní záležitosti plynou hladce. V lednu — a následně od září do listopadu — dostanete příležitost k provádění zásadnějších změn, které pro vás budou v konečném důsledku přínosné. A co víc, může se dostaviti povýšení.
V otázkách financí, výdělků a majetku začne docházet k náhlým změnám a výkyvům. Věci nebudou takové, jaké si je představujete. Přílišný risk může znamenat velký zisk, ten však může být následován rychlou ztrátou. Buďte proto velmi opatrní a pragmatičtí při investicích a dělání zásadních změn, především v období od poloviny března do konce května. Možná ukončíte poměr v zaměstnání s vidinou lepšího výdělku či kvůli pocitům přílišné svázanosti. Neznáte-li své meze, pak chuť užívat si život povede k přehánění s požitky, nadměrnému utrácení a lenosti. Je také pravděpodobné, že očekáváte, že vás někdo bude živit.
Pocit neporazitelnosti a odvaha, které na vás doléhají do konce května, vám na jedné straně pomáhá posouvat hranice, na straně druhé však může vést k problémům se zákonem a právními normami kvůli nedodržování pravidel.
Můžete zjistit, že někteří vaši přátelé či společenství již s vámi nesdílejí společný zájem. Tuto oblast budete v období od února do srpna překopávat. Možná přijdete o spojenectví, na nichž jste tak dlouho lpěli, anebo vás někdo využije pro své osobní zájmy. V kolektivu se můžete potýkat s nepřizpůsobivým či nečestným jedincem. Můžete ale narazit i na někoho, kdo vás citově vydírá. Skrze tyto zkušenosti máte velkou šanci prohlédnout a začít sami měnit svůj přístup k celému světu.

Celebrity narozené ve znamení Štíra