Horoskop

PANNA: horoskop na rok 2024

Foto: Vogue CS
V roce 2024 budete vedeni k bilancování. Ať jsou to vaše ideály, vaše pocity, intuice, vaše hodnoty, vůdcovské postavy či určitá životní filozofie. To, co vám dosud dodávalo sílu a chuť razit si cestu vpřed, se nyní může stát překážkou. Mohou přicházet omezení ze strany autorit, nařízení nebo pravidel či narážíte na nedostatek energie, zdravotní problémy nebo psychické limity. Toho, kdo vám dosud pomáhal určovat směr, můžete zahlédnout v úplně jiném světle, a ztratit tak iluze. Možná odejde někdo, koho jste stavěli na piedestal, případně zmizí určité aspekty vašeho života, které v posledních letech fungovaly jako váš maják.
Přebírání zodpovědnosti za druhé či touha chránit a zachraňovat ostatní vás může zatěžovat. Jste nuceni brát na zřetel své fyzické či psychické zdraví. Začnete proto korigovat míru angažovanosti, kterou jste schopni či ochotni do zachraňování světa nebo do péče o celospolečenské otázky investovat. Nejnáročnější období v tomto ohledu? Konec listopadu a prosinec. Může se na vás navalit tolik povinností, že snaha naplnit cizí očekávání půjde silně proti vaší přirozenosti a vašim potřebám.
V lednu – a následně od září do listopadu – vám budou hvězdy nakloněny při budování kariéry. Věci se dějí
v souladu s vašimi plány a představami, a tak zažíváte pocit moci a kontroly nad vlastním životem. V říjnu a listopadu se však můžete setkávat s odporem lidí, jejichž zájmy a ambice jsou v rozporu s těmi vašimi. Pocity ohrožení vás vtahují do konfliktů, které nemají vítěze.
Během celého roku do vašeho života vstupují nové prvky, technické novinky či záležitosti vymykající se tradičnímu pojetí světa, které vám pomohou cítit se svobodněji. Můžete získat větší finanční nezávislost nebo změnit své priority natolik, že se osvobodíte od lpění na dosavadním způsobu života. Nebojíte se zariskovat, možná více investujete do alternativních měn nebo se rozhodnete samostatně podnikat. Změny, které od poloviny června přicházejí, vám pomáhají překonat vaše limity v myšlení, názorech i činech. A vy se díky tomu můžete pouštět do věcí, na které jste si doposud nedovolili ani pomyslet.

Celebrity narozené ve znamení Panny