Health

Hypnoterapie jako cesta ke kořenům všech problémů

Když se řekne hypnoterapie, vybavím si část seriálu Přátelé, ve které se Chandler pokoušel odnaučit kouřit prostřednictvím sugestivní hypnonahrávky. „Jste silná, nezávislá žena, která nepotřebuje kouřit,“ radila kazeta, načež Chandler ocenil Rachelinu novou halenku a poskakoval jako puberťačka před Moničiným rande s milionářem. I když komický efekt v seriálu předčil ten léčebný, hypnóze nelze terapeutický potenciál upřít. Využila jej koneckonců i vévodkyně Kate Middleton během porodů.
Foto: Gordon von Steiner pro Reserved

Síla nevědomí

V 19. století byla hypnóza užívána formou sugestivních sdělení, její dnešní, mnohem efektivnější formu jí dal Milton Erickson, zakladatel klinické hypnoterapie. Sugestivní příkazy nahradilo citlivé terapeutické vedení, pod nímž se dopátráte ke kořenům potíží.
Devadesát procent naší mysli tvoří nevědomí, zbylých deset vědomá část. Zatímco vědomí reprezentuje vše záměrné, nevědomí nedává možnost výběru – formuje automatické reakce a způsob myšlení, nad nimiž se běžně nezamýšlíme. Hypnózou lze navázat spojení s nevědomou částí mysli, na jejíž úrovni je řešení problémů mnohem účinnější než běžné terapeutické techniky. Jdeme-li k samotným kořenům, dokážeme změnit způsob, jakým používáme mysl ke kontrole chování nebo vnímání.

Neměřitelná síla myšlenky

Hypnóza dostala pojmenování z řeckého hypnos (spánek). Společně s příponou –is znamená doslova uspat. Během hypnoterapie vás však hypnoterapeut neuspí, nýbrž uvede do stavu relaxace, charakteristické théta mozkovými vlnami, které zažíváme během lehkého spánku nebo meditace. Průběh hypnózy si do detailu pamatujete, aktivně se jej účastníte a komunikujete, nemusíte se tedy obávat, že byste proti své vůli skákali na jedné noze nebo štěkali.
Hypnóza není pro nikoho neznámý stav. Určitě se vám stalo, že jste uzavřeni do sebe nevnímali okolí – cesta vlakem s hudbou v uších, začtení se do knihy nebo zahloubání do myšlenek, nevědouce, co se děje kolem. Tento stav je mělká hypnóza, se kterou hypnoterapeut pracuje. S jeho vedením se soustředíte na své prožívání a vzpomínky, které jsou původcem problémů a snažíte se dosáhnout požadovaného cíle.

Soustředěný stav vědomí

„Neúčinné a škodlivé chování, kupříkladu kouření, ztráta sebeovládání, nadměrná konzumace alkoholu nebo přejídání, pramení ze série událostí, které položily základy pro nezdravá rozhodnutí. Přes vzpomínky, pevně zakořeněné v nevědomí, dokážeme zpětně vystopovat podvědomá rozhodnutí a zážitky z dětství, které nás dovedou k počátkům nezdravého chování,“ vysvětluje hypnoterapeutka Diane Zimberoff.
Kupříkladu kouříte kvůli nezvládnuté úzkosti a stresu, protože zesměšňování, trestání nebo bagatelizace emocí rodiči způsobily jejich utlumení. S hypnoterapeutem si tyto vzpomínky vybavíte, uklidníte reakce těla a snažíte se převzít nad vzpomínkou kontrolu. Tím získáte moc změnit své návyky, kupříkladu reagovat na stres jinak než kouřením.
O efektivitě hypnoterapie se vedou bouřlivé diskuze, váhy se však přiklánějí v její prospěch. Zkoumá se v souvislosti s úzkostí, poruchami spánku nebo syndromu dráždivého střeva, se kterými mají výzkumnice Wendy M. Gonsalkorale a Tanya Miller skvělé výsledky. Často neumíme vysvětlit, proč se chováme nebo cítíme daným způsobem, a právě hypnoterapií dokážeme sklouznout pod povrch racionální stránky mysli. Pomůže nám uvědomit si původ automatického chování a pociťovaných emocí, načež nám dává prostor ke změně. Jako u všech terapií, i zde ten nejtěžší úkol musíte zvládnout sami – zapracovat na sobě, pokud toužíte po změně.