Vogue Supports Local Fashion

Vogue Supports Local Fashion: JAKUBPATKA FW’20 Pre-Campaign

Kolekcia JAKUBPATKA F/W’20 je inšpirovaná pracovnou triedou v kontexte post-socialistickej spoločnosti, čo je téma, ktorá je nosným prvkom a leitmotívom zastrešujúcim celkové smerovanie štúdia. #VogueSupportsLocalFashion
Dizajnérske poňatie sezóny F/W’20 sa usiluje o uchopenie tohto špecifika v celistvosti, pričom pozornosť venuje kultúrno-spoločenským determinantom a napokon aj samotným pracovným podmienkam a spôsobom, s ktorými je spomenutá trieda pevne previazaná. 
Výsledné poňatie tejto témy sa preto vymedzuje voči estetizujúcim, schematickým a splošťujúcim náhľadom a jej odevné vyjadrenie má odrážať zasadenie do širších súvislostí. Sleduje zmenu v čase a dáva im novú, dnešnú podobu. 
Hlavným vyjadrovacím prostriedkom sa pre túto kolekciu stala symbolika a princípy pracovného odevu. Je založená na subtílnych asociáciách a extrakcii základných atribútov. Výraz je sústredený do spracovania strihov, detailov a nastoľuje aj požiadavku vizibility – jeden zo zmienených základných atribútov pracovného odevu – ktorá tento krát prechádza k zvýrazneniu siluety. V podobnom duchu sú ďalšími ťažiskovými bodmi funkčnosť, dôraz na precízne krajčírstvo a prispôsobenie klasického pánskeho odevu podmienkam a potrebám súčasného nositeľa či nositeľky.
Art direction: Ema Hesterová, Jakub Patka
Photo: Lousy Auber
Model: Jakub B. (Supermoda Management)
Instagram: @jakubpatka
Web: www.jakubpatka.tumblr.com
Štúdio JAKUBPATKA vás touto cestou pozýva na svoju nadchádzajúcu prehliadku v rámci septembrového Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, kde odprezentuje svoju kolekciu F/W’20 formou see-now-buy-now.