Vogue Leaders

Kimberly Bianchini-Scudellari: Potřebu pomáhat máme v sobě všichni

Julia, která z Ukrajiny utekla se svým pětiletým synem, popsala AMITY jako ‚dar z nebes‘ a neuvěřitelnou pomoc v situaci, jakou si nikdo z nás neuměl ve 21. století v Evropě představit. Tanya před válkou uprchla do Česka se svými devítiletými dvojčaty, která vnímají AMITY nejen jako pomoc, ale i inspiraci a přejí si v budoucnu také pomáhat. Seznamte se Kimberly Bianchini-Scudellari a její neziskovou organizací. 

Jak vás napadlo založit neziskovou organizaci? 

Nebylo to vyloženě promyšlené rozhodnutí, spíše spontánní podpora, kterou jsme s manželem poskytli několika rodinám, které se časem rozrostly do dnešní podoby AMITY. Jakmile jsme pochopili, jak obrovská je potřeba a jak omezené jsou možnosti, rozhodli jsme se nabídnout všechny naše volné byty a další byty zajistit prostřednictvím našich kontaktů na realitním trhu. Rozhodli jsme se založit neziskovou organizaci, abychom rozšířili naši kapacitu a podpořili více rodin v nouzi.  
Foto: AMITY
Kimberly Bianchini-Scudellari

Jak AMITY funguje? 

Nejprve vyhledáme byt, který odpovídá potřebám rodiny, sami vyřídíme všechny právní a praktické aspekty pronájmu a na prvních tři až šest měsíců poskytneme rodině byt zdarma nebo za snížené nájemné.  Poté pomáháme rodinám usadit se v České republice tak, aby byly soběstačné, včetně umístění dětí do školy, pomoci s hledáním zaměstnání, zdravotní péče a podobně. Jakmile se pak rodiny postaví na vlastní nohy, všechny byty, které jsme zajistili, můžeme nabídnout za přijatelné nájemné.

Jak zvládáte právní a jiné nároky takové pomoci?

Fungujeme podobně jako každý jiný podnik. Hlavní rozdíl je v tom, že v našem případě se tak děje na dobrovolné bázi. Máme skvělý tým talentovaných žen, které mají dlouholeté zkušenosti z oblasti obchodu, medicíny, vzdělávání, kariérního poradenství, práva a psychologie. Profesionální vedení AMITY je naším závazkem vůči našim dárcům, podporovatelům a podporovaným rodinám, kteří nám dali svou důvěru.

Jak vnímáte situaci v Evropě? 

Evropa si ve 20. století prošla mnoha bolestmi a utrpením. Jednadvacáté století začalo v jiném tónu a opravdu jsem nečekala, že budu svědkem humanitární krize, jakou zažíváme nyní. Povzbuzuje mě však úžasná podpora, kterou země i jednotlivci poskytují potřebným.
Věřím, že pomoc druhým je v každém z nás, jinak si lze jen těžko vysvětlit úžasnou reakci lidí po celém světě. Téměř každý, koho znám, pomáhá Ukrajině.

Jak lze podpořit neziskovou organizaci AMITY? 

AMITY lze podpořit peněžními i nemovitostmi dary. V případě peněžních darů si lidé i firmy mohou vybrat, jak budou jejich peníze použity, nebo nás mohou požádat, abychom je přidělili za ně. Jinak stále hledáme nové nemovitosti zařízené i nezařízené, krátkodobé i dlouhodobé. Postaráme se o veškerou administrativu a zaručíme péči o nemovitosti. Více informací a způsoby, jak lze přispět, jsou k dispozici na našich stránkách. I po skončení války plánuji pokračovat v rozvoji AMITY a nabízet pomoc ženám a dětem v naší komunitě, které potřebují podporu v tíživých životních situacích a podmínkách.  
Kimberly Bianchini-Scudellari je zakladatelkou a předsedkyní správní rady AMITY. Její nezisková organizace těží z odborných znalostí a kontaktů v oblasti nemovitostí, které získala za léta svého působení ve správě nemovitostí. V USA je registrovanou zdravotní sestrou. V roce 2011 se přestěhovala do Evropy a později začala působit ve společnosti AMRES, která se zabývá správou nemovitostí a kterou vlastní společně se svým manželem. Článek byl publikován původně v angličtině.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.