Vogue Leaders

Karel Janeček: Každý z nás je něčím výjimečný

Za primární kvalitu dobrého lídra považuji pravdivost a opravdovost, transparentnost a schopnost uznat své omyly. Dobrý lídr musí žít čestně a být v tomto smyslu vzorem pro celou společnost. Respekt vůči ostatním je pak nezbytný k tomu, aby mohl být opravdu inspirující osobností. 
 
Klíčové rovněž je, aby uměl v lidech probouzet jejich nejlepší stránky, podněcoval jejich kvality, inspiraci a kreativitu. Mnozí lidé nejprve potřebují získat důvěru v sebe a své schopnosti a schopný lídr jim v tom může pomoci.
Každý z nás je něčím výjimečný, jen někdy nemáme dostatečnou potřebu, odhodlání či vhodné podmínky, abychom svoji výjimečnost dokázali odhalit. Empatický a schopný lídr by měl umět ukázat cestu, jak přispět k rozvoji sebe i ostatních. Měl by být schopen podnítit touhu žít podle těch nejvyšších lidských hodnot, a tím pomáhat přispívat k lidskosti a kvalitě života nás všech. 
V dnešní kritické době je pro lidstvo nejzásadnější hodnotou svoboda.
V dnešní kritické době je pro lidstvo nejzásadnější hodnotou svoboda. Potřeba nalézt kvalitní leaders, kteří budou svobodu ctít v každém smyslu, je proto pro nás zcela zásadní prioritou. Abychom mohli takové osobnosti systematicky nacházet, je velmi důležité dobré nastavení pravidel jejich volby. Konkrétně v politice je klíčem mnou vytvořený volební systém D21. Jakmile se D21 (založený na efektu více hlasů) podaří v politice prosadit, pomůže nám to ke sjednocení společnosti a umožní najít konsensuální politické představitele a dobré a čestné lídry a lídryně. Pak se již nevyplatí lhát a manipulovat ani k dosažení, natož pak k udržení moci a vlivu. 
Foto: (osobní archiv)
Karel Janeček
V mém byznysu mám osobně velmi dobrou zkušenost s ženskými leaders. Ženy, které stojí v čele několika mých projektů či uvnitř šéfují některým sektorům, jsou velmi schopné ve stanovování jasných cílů, v metodickém řízení a velmi si jich vážím pro jejich společenskost a především schopnost inovovat, nebát se převzít iniciativu a jasně a srozumitelně komunikovat. Právě v oblasti komunikace a vztahů vidím přínos žen pro každý typ managementu jako velmi důležitý. Ženy věří v tým a spolupráci uvnitř skupiny a efektivně tak doplňují mužskou víru v jedince a jeho výkon. Ženská intuice příjemně doplňuje silné mužské racio. 
Bude skvělé, až genderové stereotypy zakotvené nejen v české firemní kultuře ustoupí racionalitě a podíl talentovaných žen v důležitých pozicích se zvýší. Je pochopitelně potřeba brát na zřetel, že ženy, které stoupají výš a nacházejí uplatnění v řídicích pozicích, potřebují zároveň efektivně sladit svůj pracovní život s osobním. Musíme jim proto dopřát větší flexibilitu a nastavit potřebné změny v organizaci práce, pracovní době i pracovních smlouvách. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že tato investice se vrátí v té největší možné míře. Byznys i celá společnost budou bohatší o nové vedoucí osobnosti, kterými se tak stále častěji mohou stávat právě ženy.
Karel Janeček je český matematik, bojovník proti korupci, sociální reformátor a autor volebního systému D21. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty, a zakladatelem a předsedou správní rady Nadačního fondu proti korupci. Založil rovněž Institute H21, Nadační fond Neuron na podporu vědy, Nadační fond pomoci a platformu Znesnáze21, Nadaci Karla Janečka a nadaci Science 21.