Vogue Leaders

Eva Prokešová a Dana Pavlousková: Pomáhat ostatním potřebujeme všichni

Spojení byznysových korporací se světem neziskových organizací je dnes standardní záležitostí. Zájem přitahují především ty projekty, kde je synergie využita na 100 %, jako v případě projektů Fashion Charity Shop a Oděvní banky pod taktovkou společnosti JTI a neziskové organizace Klub svobodných matek. Eva Prokešová a Dana Pavlousková se shodují, že pomáhat ostatním potřebujeme vlastně všichni. 
Foto: Courtesy of Dana Pavlousková & Eva Prokešová

Proč se rozhodla vaše společnost podpořit právě tyto projekty?

Eva Prokešová: Ačkoli se v JTI zaměřujeme na všechny části ESG (environmental, social a governance indikátory udržitelnosti – pozn. red.), naší srdeční záležitostí je písmenko S, tedy sociální udržitelnost. Pomoc znevýhodněným osobám považujeme za nesmírně důležitou a zásadní pro budoucí kvalitu života kolem nás. V tomhle případě se jedná o podporu projektu, který má jak ekologickou, tak sociální linku, a v podstatě tak spojujeme příjemné s užitečným.

Co nabízí Oděvní banka a Fashion Charity Shop?

Dana Pavlousková: Naše neziskovka se už šest let věnuje (kromě jiného) poskytování materiální pomoci v podobě oblečení rodinám samoživitelů v nouzi. Před dvěma lety jsme se rozhodli celou věc prohloubit a založili jsme Oděvní banku, která na českém trhu chyběla. Oblečení dostáváme darem, jak od široké veřejnosti z celého Česka, tak ze zaměstnaneckých sbírek firem, nebo od výrobců či distributorů oblečení. Přibližně jedna desetina oblečení putuje do našich charitativních obchodů Fashion Charity Shop, kde je prodáváno za symbolické ceny. Výtěžek dáváme do našich programů pomoci. Drtivá většina oblečení je zpracována v rámci Oděvní banky, kde každý týden odchází stovky krizových balíčků s oblečením pro lidi v nouzi z celé republiky. Distribuce probíhá jak napřímo, tak ve spolupráci s potravinovými bankami a lokálními neziskovkami ze všech regionů.
Spolupráce nejenže splňuje naší vizi pomáhat společnosti kolem nás, ale obsahuje v sobě i ekologický rozměr.

Proč myslíte, že by podobné projekty měly být pilířem sociální udržitelnosti každé firmy?

Eva Prokešová: Sociální udržitelnost bude od příštího roku nedílnou součástí nefiskálního reportingu ESG a transformace podnikání do udržitelné podoby je nyní tématem v celé Evropské unii. Globálně se JTI zaměřuje na všechny aspekty ESG, avšak v Česku jsme se před několika lety rozhodli pomáhat sociálně strádajícím a zaměřit se na sociální rozměr udržitelnosti. Nejen z pohledu akcionářů, ale i od spotřebitelů je cítit tlak na to, aby firmy, jako je ta naše, spoluvytvářely přidanou hodnotu, a tak byly zodpovědné nejen k investorů, zákazníkům, ale i k celé společnosti. Spolupráce s Klubem svobodných matek a Oděvní bankou proto byla jasná volba, která nejenže splňuje naší vizi pomáhat společnosti kolem nás, ale obsahuje v sobě i ekologický rozměr. Ostatní firmy můžeme inspirovat právě tím, jak tyto pilíře spojovat a investovat tak nejen do místní komunity, ale také do životního prostředí. 

Sledujete v rámci vaší působnosti nějaké nové trendy?

Dana Pavlousková: Určitě ano, dva roky pandemie a následné období náročné ekonomické situace zbrzdily intenzitu fundraisingu. Lidé začali být finančně ostražití, tudíž dary pro charitu jsou to poslední, na co myslí. Z tohoto důvodu se snažíme ze všech sil zaměřit pozornost na jinou formou pomoci, kterou je právě zmiňované oblečení. Na tento druh daru lidé více slyší, protože oblečení recykluje každý z nás a pokud víme, že přijde do dobrých rukou a pomůže dobré věci, neváháme.

Přijímáte do Oděvní banky všechno oblečení, nebo je třeba dát při výběru na něco pozor? 

Dana Pavlousková: Přijímáme oblečení dámské, pánské a dětské. Jedinou limitací je, aby oblečení bylo čisté a nezničené.

O jaké věci máte především zájem? 

Dana Pavlousková: V tomto ohledu lze říci, že potřebujeme oblečení všeho druhu, protože naše krizové balíčky pomoci obsahují kompletní set oblečení (vyjma spodního prádla a ponožek), aby se člověk mohl kompletně obléci.
Foto: (osobní archiv)
Eva Prokešová / JTI
Foto: (osobní archiv)
Dana Pavlousková / Klub svobodných matek
Eva Prokešová je manažerkou pro komunikaci a CSR v JT International pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Globálně se JTI zaměřuje na všechny aspekty ESG, avšak v Česku se zvláště zaměřuje na pomoc sociálně strádajícím a sociální rozměr udržitelnosti, což je jí velmi blízké. V pomoci lidem vidí nejen naprostou důležitost, ale i nutnost pro rozvoj společnosti jako takové. 
Dana Pavlousková je ředitelkou neziskové organizace Klub svobodných matek na podporu rodin samoživitelů v České republice. Působení v neziskové sféře pro ni po zkušenostech v diplomacii i světě businessu v korporacích představuje kompletní profesionální platformu, kdy dochází k synergii získaných zkušeností z jednotlivých oblastí.  Jejím životní mottem je: Neříkej mi, že to nejde.
Přidejte se k Vogue Leaders na  LinkedIn.