Vogue Leaders

Bára Stárková: 17. listopad je výzvou také pro mladé lidi

Už podesáté ožívá Národní třída, kolébka sametových událostí, oslavami 17. listopadu organizovanými studentským spolkem Díky, že můžem. Motto letošního ročníku Časy se mění nastiňuje, že se bude kromě piety také diskutovat o budoucnosti. Podle předsedkyně spolku Báry Starkové je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, jak se naše společnost od sametové revoluce proměnila a jakým způsobem čelí novým výzvám.
Foto: Adam Heres, Adam Mráček
Bára Stárková

Jak se díváte na občasně zaznívající názor, že mladí lidé berou svobodu a demokracii jako samozřejmost?

Mladí lidé dnes čelí úplně novým výzvám, jako je klimatická krize, geopolitické změny nebo otázky rovnosti a lidských práv. Možná tak máme méně prostoru ohlížet se do minulosti, a to může vytvářet dojem, že nám na demokratických hodnotách nezáleží. Ve skutečnosti ale hodně z nás aktivně řeší současné problémy a pracuje na tom, zajistit lepší budoucnost nám i dalším generacím. A tyto činy podle mě nejlépe ukazují, jak moc si svobody a demokracie ve skutečnosti vážíme a chceme je ochraňovat.

Jste předsedkyní spolku Díky, že můžem. Vracíte tak oslavami 17. listopadu za mladou generaci něco zpátky aktérům sametové revoluce?

Oslavy začaly právě jako poděkování všem, kteří se o naši svobodu zasloužili. Chtěli jsme ukázat, že si jejich boje velmi vážíme. Korzo Národní během posledních 10 let navázalo most mezi generacemi a poukazuje na to, že demokracie je cenný dar, který vyžaduje neustálou péči a ochranu. Každý rok je to také výzva pro nás mladé, abychom se aktivně podíleli na společenském a politickém životě a byli bdělí vůči jakýmkoliv hrozbám, které by naši svobodu mohly ohrozit. Korzo Národní ale není zakotveno pouze v minulosti a už několik let věnujeme v programu také pozornost současným a budoucím výzvám. 

V listopadu roku 1989 jste ještě nebyla na světě. Vzbudilo váš zájem, jak vám o událostech vyprávěli doma?

V mé rodině se o režimu i sametové revoluci hovořilo velmi často. Můj dědeček strávil v padesátých letech nějaký čas ve vězení, babička věšela v roce 1989 plakát Václava Havla na dům. Moji rodiče byli v průvodu. Myslím, že právě díky rodinným příběhům jsem si k této části historie vytvořila první vztah, který se pak díky Korzu Národní stal ještě osobnější. Uvědomila jsem si, že mě události sametové revoluce zasahují víc než jen přes rodinu a že ta svoboda, kterou si dnes užívám, je práce několika generací. A že to hlavně bude i práce pro několik dalších.
I v nejtěžších časech je možné zůstat věrný svým přesvědčením a jednat podle svého svědomí.

Máte mezi osobnostmi revoluce, se kterými spolupracujete, nějaké vzory?

Do programu na Korzu Národní se v posledních letech zapojily osobnosti jako Šimon Pánek, Michael Žantovský, Petruška Šustrová nebo Václav Bartuška. Za velký vzor považuji třeba Danu Němcovou pro její neochvějnou odvahu a stálost v obhajobě lidských práv. I přes perzekuci se nepřestala zasazovat o pravdu a spravedlnost a je tak inspirativní osobou pro každého, kdo věří v demokratické hodnoty. Ukázala, že i v nejtěžších časech je možné zůstat věrný svým přesvědčením a jednat podle svého svědomí.

Kterou z desítek akcí konaných v rámci Korza Národní byste vyzdvihla jako sobě osobně nejbližší?

Letos se mě osobně nejvíc dotkla instalace Rám na Nové scéně. Ta představuje příběh dítěte narozeného před deseti lety a paralelně dokumentuje světové události, jež ovlivní jeho budoucnost, a to vše zprostředkovává spojením osobního růstu a historických momentů zachycených na fotografiích. Instalace je pro mě intenzivním připomenutím, jak moc jsou naše osobní osudy provázané se světem, který nás obklopuje. Jak se velké historické momenty se dotýkají každého z nás.

Součástí Korza národní je tradičně i Obývák Václava Havla, ve kterém čtou herci úryvky z knih. Letos je jeho program zasvěcen nedožitým devadesátinám Olgy Havlové. Co vy vnímáte jako důležitý odkaz první dámy novodobého Československa?

Olga Havlová je pro mě symbolem integrity a sociálního cítění. Celý svůj život zasvětila vytváření prostoru pro vznik občanské společnosti a dala hlas těm, které nebylo slyšet. Když si na ni vzpomenu, tak mi přijde, že nám všem říká, ať to nevzdáváme a bojujeme za to, co je správné. Ať si pevně stojíme za tím, co cítíme, i když je to sebeobtížnější. 

Mohou se do oslav nějak zapojit i lidé mimo Prahu?

Více než třetina našich návštěvníků na ulici je z regionů, ale slavit se dá třeba i z pohodlí domova. Ti, kteří chtějí na dálku uctít památku sametové revoluce, si mohou online koupit svíčku, kterou naši dobrovolníci v živém přenosu zapálí a odnesou k pietě. Tradičním aktem je také zpěv Modlitby pro Martu z Paláce Metro, který bude živě přenášet Česká televize a Český rozhlas. Korzo Národní je také součástí platformy Festivalu svobody, který aktivizuje další města k organizaci vlastních oslav. 

Díky, že můžem otevírá širokou škálu témat, jako je nedostatečnost výuky moderní historie na školách nebo společenská rozpolcenost. Jaké téma byste chtěla ze své pozice otevřít vy? 

Foto: Adam Mráček
Bára Stárková
V našem spolku, tvořeném studenty a mladými lidmi, rezonuje právě angažovanost mladé generace. Směřujeme pozornost ke studentům a jejich zapojení do občanského života. Chceme být jakýmsi odrazovým můstkem pro názory a otázky mladých, které tak získávají prostor ve veřejné diskusi. K oslavám na Národní jsme během let přidali i Samet na školách, v rámci kterého aktivizujeme studenty po celé České republice k pořádání vlastních malých „korz” prostřednictvím vzdělávacích workshopů, přednášek a besed, které se věnují nejen historii, ale také současným společenským otázkám.
Bára Stárková je předsedkyní neziskové organizace Díky, že můžem, kde má na starosti zejména fundraising a komunikaci s partnery. Podílí se také na vývoji akademie, kterou chce spolek otevřít v příštím roce. Studovala na univerzitě v Maastrichtu a Amsterdamu a své první pracovní zkušenosti sbírala třeba na studentském festivalu The We Festival. Pracovala pro neziskovou organizaci Asociace pro mezinárodní otázky a také jako asistentka radních pro školství a sport na Magistrátu hl. m. Prahy.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.