Vogue Leaders

Kamala Harris o svých plánech v nové roli

Kamala Harris, právnička, bývalá státní zástupkyně a senátorka za stát Kalifornie, se minulý týden ujala funkce viceprezidentky. Stala se první ženou v jedné z nejvyšších ústavních funkcí ve Spojených státech amerických. Prvních sto dní ve funkci se zaměří na boj s pandemií. Americká edice Vogue jí věnovala limitovanou verzi únorové obálky. 
Těsné vítězství a turbulence při předávání funkce Kamala Harris nezažívá poprvé, podobný průběh měla už volba na pozici nejvyšší státní zástupkyně státu Kalifornie v roce 2010. A tehdy také, stejně jako po ohlášení výsledků voleb ke konci minulého roku, byly její první veřejné projevy směřovány nikoliv k převzetí moci, ale k převzetí zodpovědnosti. Se 46. americkým prezidentem Joem Bidenem tvoří sehraný tým a společně hned od počátku podnikají kroky k odvracení nepříznivých důsledků některých dřívějších prezidentských rozhodnutí. Po období konfliktů a rozkolů ve stínu sílící celosvětové pandemie ztělesňují oba naději na zklidnění atmosféry a celkovou obnovu. 
For the people — always.
S ohledem na předchozí působení se Kamala Harris bude pravděpodobně věnovat mimo jiné klimatické krizi, vzdělávací reformě a azylové politice. Jedním z jejích zásadních témat je rovněž (nejen genderová) diverzita a rovnoprávnost. Ačkoliv nestojí vyloženě v popředí, má přímý vliv na rozhodování prezidenta a musí být připravena jej v případě potřeby bezodkladně nahradit. Formálně také předsedá Senátu Kongresu USA, kde hlasuje v případě rovnosti hlasů. Od Kamaly Harris se dá očekávat, že se své viceprezidentské role ujme s o něco větší razancí než někteří její předchůdci a bude se osobně (s podporou prezidenta) zasazovat zejména v agendách, které považuje za klíčové. Joe Biden ostatně prohlásil, že ji považuje za rovnocenného partnera ve veškerém rozhodování a výkonu funkce.  
Kamala Harris se vyjádřila, že tradičních prvních sto dní v úřadu bude jejich hlavní prioritou boj s pandemií. Ačkoliv se Spojené státy nyní mohou zdát zmítané rozpory, jsou starost a péče o blízké a ochrana vlastního zdraví tím, co aktuálně všechny spojuje. Společně s prezidentem proto zaměří úsilí na administrativu na všech úrovních ke zvládání nejen zdravotních, ale také ekonomických důsledků krize.
V den uvedení do funkce zvolila viceprezidentka fialovou barvu, symbol jednoty a hnutí sufražetek, čímž se zřetelně přihlásila k jejich odkazu. Její inaugurace je historický mezník v boji o rovnoprávné postavení nejen žen a mužů, ale rovnoprávnosti a diverzity v tom nejširším smyslu, a píše zcela novou kapitolu amerických dějin. Sama k tomu říká, že je možná první ženou a navíc první ženou jiné barvy pleti v takové funkci, ale bude se zasazovat o to, aby určitě nebyla poslední. Kamala Harris je pod drobnohledem a jsou na ni kladena vysoká očekávání. Staví však na dlouholetých zkušenostech ve vysokých funkcích s velkou zodpovědností, podpoře amerického prezidenta i důvěře voličů. Lidé ji považují za kompetentní, charismatickou a už nyní si vysloužila přezdívku Mrs. America.