Umění

Jaro plné umění: dubnové výstavy v Praze

Dubnové kulturní dění v Praze slibuje pestrou paletu výstav pro všechny milovníky umění. Které výstavy byste si neměli nechat ujít?

Pavel Forman: TransForman

Foto: Instagram @doxprague
Výstava TransForman představuje třicet nejnovějších děl Pavla Formana z let 2021 – 2024. Název hry s autorovým jménem odkazuje na jeho transformační přístup k malbě. Forman, narozený v roce 1977 v Bruntále, s humorem vnímá sebe jako popkulturního transformera měnícího zobrazované objekty (často lidské figury a zvířata) v novou vizuální realitu a ukazuje, že to, co vnímáme běžně, může být za určitých okolností viděno úplně jinak.
Kde? DOX
Kdy? 21. 3. – 18. 8. 2024

Filomena Borecká: Dech tichých myšlenek 

Filomena Borecká, česká umělkyně žijící v Paříži, ve své tvorbě zkoumá těžko uchopitelná témata jako dýchání, vztahy a plynutí času. Kresba jí slouží jako nástroj k zachycení prchavého okamžiku a autentického prožitku. Pro výstavu v Národní galerii v Praze vytvořila velkoformátovou abstraktní kresbu zachycující „vnitřní krajinu nesenou dechem." Výstava zdůrazňuje propojení všeho živého a sdílení dechu, který nemá individuální hranice. Borecká zachycuje dynamiku tvořivé energie a spontánní pohyb v abstraktních organických formách. 
Kde? Národní galerie Praha, Veletržní palác
Kdy? 22. 3. – 8. 9. 2024

Žádný pocit netrvá věčně

Mezinárodní skupinová výstava Žádný pocit netrvá věčně v Národní galerii Praha představuje unikátní sbírku Muzea současného umění ve Skopji. Sbírka vznikla z darů umělců z celého světa po ničivém zemětřesení v roce 1963 a nabízí průřez pozdním modernismem napříč zeměmi na východ za tehdejší železnou oponou. Výstava propojuje historická díla se současnými intervencemi umělců a umělkyň a reflektuje témata solidarity, obnovy a role umění v turbulentních dobách.
Kde? Národní galerie Praha, Veletržní palác
Kdy? 22. 3. – 29. 9. 2024

Preparing for Darkness, Vol. 8

Foto: Instagram @museumkampa
Výstava Preparing for Darkness představuje třináct umělců, kteří se vyznačují intelektuálním přístupem, hlubokým zkoumáním dějin umění a mimořádnou zručností. Výstava nabízí skutečný a obrazově srozumitelný dialog mezi minulostí a vlastním emocionálním světem a to s melancholickým podtónem, který umocňuje magický divácký zážitek. Výstava tak reaguje na melancholii umění i světa.
Kde? Museum Kampa
Kdy? 23. 3. – 19. 5. 2024

Nové realismy: Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918 – 1945

Nové realismy představují souhrnný pojem pro různé realistické tendence v československém umění 20. let 20. století. Výstava se soustředí na díla reflektující moderní život, jeho proměny a palčivé sociální problémy. Prezentovány jsou obrazy, sochy, kresby, grafiky, fotografie a filmy od autorů jako Karel Čapek, Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, František Muzika a dalších. Cílem výstavy je nabídnout alternativní pohled na vnímání modernity v tomto období a zohlednit i tvorbu etnických menšin a solitérních autorů. 
Kde? Galerie hlavního města Prahy
Kdy? 27. 3. – 25. 8. 2024

Krása bez závoje: Jiří Načeradský ze soukromých sbírek

Výstava představuje průřez tvorbou Jiřího Načeradského, klíčového autora české poválečné malby, od expresivních maleb z 60. let přes období normalizace až po jeho vrcholná díla z 80. a 90. let. Načeradský se vymezoval proti socialistickému realismu a ve svém díle hájil lidský rozměr zkušenosti a revoltu proti společenské restrikci. Umělec se proslavil již v 60. letech svými expresivními malbami a cyklem maleb podle reportážních fotografií. Po okupaci Československa v roce 1968 musel na deset let vystavovat svá díla neoficiálně. Teprve po roce 1989 se mohl plně věnovat své tvorbě a pedagogické činnosti. Výstava v Galerii Villa Pellé bude první bilanční výstavou Načeradského díla v Praze od roku 1990.
Kde? Villa Pellé
Kdy? 5. 4. – 12. 5. 2024

Vrstvy času (Eva Eisler/host Jiří Příhoda)

Výstava Vrstvy času Evy Eisler v galerii Kvalitář představuje abstraktní objekty z přírodních materiálů, evokující prehistorické stavby ve futuristické vizi. Oproti dřívější minimalistické tvorbě se Eisler soustředí na pomalou transformaci materiálů s prostorem pro improvizaci. Low-tech přístup a nedokonalé linie zdůrazňují odpor k rychlému pokroku. Geometrie se mění s úhlem pohledu. Součástí výstavy je i fotografická dokumentace zaniklého sochařského parku Jiřího Příhody z let 1985 – 1988.
Kde? Galerie Kvalitář
Kdy? 17. 4. – 15. 6. 2024