Události

V Brně otevřeli nové Uměleckoprůmyslové muzeum módní výstavou

Moravská galerie otevřela po téměř tříleté rekonstrukci brány Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Pro brněnský design se jedná o událost století: expozice o historii designu se zde potká s představením toho nejlepšího z designu současného.
Budova Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie získala nové přízvisko: ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, že muzeum se bude věnovat nejen samotnému designu, ale také módě a vztahu designu a umění. Její projekt přišel se snahou, kterou Moravská galerie za posledních několik let vyvíjí a která jde naproti zkoumání, archivování a prezentování sbírky porevolučního designu.

Stálé expozice představují design ze všech úhlů. Chronologicky prvním prostorem, zabývajícím se vrstevnatou historií designu, je Jeskyně: Panorama designu. Ta odvypráví dlouhý příběh designu, který je spojený se všemi důležitými vynálezy a objevy tvořících milníky všech průmyslových revolucí od konce 18. století až po dnešek.

V další místnosti budou pod hlavičkou Design 2000+ prezentována mimo jiné ikonická díla získaná z retrospektivních výstav Maxima Velčovského a studia Olgoj Chorchoj, které se obě uskutečnily v roce 2016 a symbolicky odstartovaly mapování současného designu v dramaturgii Moravské galerie. 
Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum Brno
Další nákupy a dary do 2000+ proběhly již během příprav její prezentační podoby, kdy byly napřímo osloveni jak tvůrci, tak také přední české firmy těžící z expertizy lokálních designérek a designérů. Expozice 2000+ nabídne první průřezový pohled sbírkou organizovanou do šesti kategorií, které popisují obecné tendence v současném designu: Nostalgia, Emo, Ars, Fér, Funkce a Vize.
Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum Brno
Originálně zpracované otevřené depozitáře Black&Light Depo představují moderní prezentaci exponátů ze skla, porcelánu a keramiky. Pro Uměleckoprůmyslové muzeum je navrhli Maxim Velčovský a Radek Wohlmuth spolu se studiem Edit!. 
V obsahu stálých expozic má své výsadní místo i móda – v prostoru Fashion 2000+ dostala velký prostor například oděvní designérka a ambasadorka expozice Liběna Rochová, která Moravskou galerii dlouhodobě podporuje, v poslední době dokonce darem v podobě věštiny svých kolekcí za posledních dvacet let. A Vogue magazín je hrdým partnerem této sbírky a její expozice.