Vogue Daily

Výstava Evy Koťátkové je mozaikou příběhů empatické tělesnosti

Otázky hranic empatie a násilí páchaného na lidských i zvířecích tělech a duších v zájmu zisku nebo společenských norem jsou výchozím bodem nové instalace Moje tělo není ostrov ve Velké dvoraně Veletržního paláce.
Foto: NGP
Moje tělo není ostrov má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského, a nabízí tak anatomickou procházku krajinou normativity a útlaku, jíž jsme všichni součástí a kterou v každodenním životě spoluutváříme svými těly, chováním i příběhy. V břiše fragmentovaného těla leží různé krabice a přepravní bedny, z nichž jako by se chystaly uniknout zvířecí a lidské bytosti ztělesněné kostýmy. Motiv přepravní bedny je symbolem pohybu a přesunu, dobrovolného či vynuceného, z jednoho místa či stavu do druhého, a je tak typickým znakem naší naléhavé potřeby roztřídit vše do úhledných krabic i našeho strachu z mnohoznačnosti. Kostýmy jsou přitom druhou kůží, která může ukazovat emoce, jež se nám nedaří tak snadno vyjádřit slovy, a také nástrojem, jak se přiblížit situaci někoho, jehož pocity, postoje nebo činy jinak neumíme hlouběji pochopit. Duch celé instalace spočívá v kolektivním volání po životě, v němž má větší místo vzájemná empatie. 
Foto: NGP
Foto: NGP
Foto: NGP
Každá část instalace zprostředkovává jeden z příběhů, které se rozléhají celým výstavním prostorem a které lze při jejím procházení vidět nebo slyšet. Ústředním prvkem je hlava ryby v zadní části prostoru, pro pohodlí návštěvníků vystlaná peřinami. Celá instalace, jako platforma otevřená všem nabízí jak místa pro poslouchání nebo čtení, snění, odpočinek, sdílení příběhů, tak pro různé polohy těla a různou míru zapojení. Každou sobotu výstavu navíc doprovází vystoupení performerů a perforemerek, kteří sdílejí konkrétní příběhy zachycené v instalaci, například o dítěti šikanovaném ve škole, krevetě vařené zaživa nebo keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí.
Eva Koťátková je nejen umělkyní se značným renomé na české i mezinárodní scéně, ale rovněž spoluzakladatelkou platformy Institut úzkosti, která vytváří prostor pro výzkum onemocnění, které se šíří napříč společností. Dlouhodobě se věnuje koncepci témat a práci s vizuálním a smysly rozvíjejícím obsahem pro projekt Futuropolis: škola emancipace, který se snaží vnášet kritickou pedagogiku do českého vzdělávání. Pravidelně se účastní prestižních mezinárodních přehlídek současného umění včetně letošní documenta 15 v německém Kasselu, 16. istanbulského bienále v Turecku v roce 2019, 17. jakartského bienále v Indonésii v roce 2017, New Museum trienále v New Yorku před sedmi lety nebo 55. benátského bienále před devíti lety.
Výstavu Moje tělo není ostrov je možné zhlédnout ve Velké dvoraně Veletržního paláce Národní galerie Praha až do června příštího roku.