Vogue Daily

PhotoVogue 2024 otevírá globální výzvu pro fotografy

Staňte se součástí PhotoVogue 2024 a ukažte sílu fotografie zachycující propojení s přírodou.

PŘIHLÁSIT SE

Foto: Courtesy of PhotoVogue
PHOTOVOGUE GLOBAL OPEN CALL 2024

Letošní PhotoVogue Global Open Call je oslavou úctyhodné krásy naší přírody a nespočetných tvorů, kteří v ní žijí.

Jde o více než jen pouhé hledání talentů, je to výzva k podpoře solidarity, respektu, obdivu k přírodě a ke všem živým tvorům. Usilujeme o změnu v přístupu k planetě a k jejím obyvatelům. Chceme zdůraznit nejen majestátnost fauny a flóry, ale také hluboké pouto mezi světem lidí a zvířat. Toto spojení přitom vnímáme jako součást širšího společenství života, které máme všude kolem sebe.
Tato vize přitom vychází z rozšířeného chápání příbuzenství, které sdílíme s Mahátmou Gándhím, jenž věřil, že „velikost národa a jeho morální pokrok lze posuzovat dle způsobu, jakým se zachází se zvířaty“. Naše snaha je o rozšíření vnímání spojení mezi člověkem a zvířetem, a to mnohem výše než na úrovni vnímání domácích mazlíčků. Zaměřujeme se i na často opomíjená zvířata, jako jsou krávy a prasata, překračujeme svět savců. Respektujeme jejich schopnost prožívat hluboké emoce, které společnost bohužel často ignoruje, a oceňujeme jejich zásadní roli v ochraně ekosystému.
Inspirováni knihou Kinship: Belonging in a World of Relations od The Center for Humans and Nature (editovanou Gavinem Van Hornem, Robin Wall Kimmerer a Johnem Hausdoerfferem), se hlásíme k myšlence sdílené komunity. V té fungují spojení s našimi bližními a jsou stejně důležitá jako spojení s nelidskými bytostmi. Tato bohatá mozaika existence zahrnuje vše — od bakterií prospívajících v našem břiše až po stromy, které udržují vzduch, co dýcháme. Všichni jsme propojeni.
Pro mnoho kultur světa neznamená být člověkem pouze existovat jako individuální bytost. Spíše je to zakotveno v hlubokém a rozšířeném smyslu pro příbuznost, který vnímá nelidské entity jako integrální součásti našich životů. Tato perspektiva vidí jak lidi, tak i jiné živé bytosti jako základní kameny živoucí a pulzující sítě, která vytváří a udržuje na Zemi život.
V této bujné a dynamické spleti vztahů jsme odhodláni prohlubovat naši péči a úctu k celé rodině života, která sdílí planetu Zemi včetně rostlin, řek, hor, zvířat a dalších spoluobyvatel. 
Hluboce věříme v péči a respekt ke všem formám života, a proto s hrdostí oznamujeme spolupráci s neziskovou ekologickou organizací Parley for the Oceans. Odhodlání Parley chránit krásu a posvátnost oceánů a bojovat proti změně klimatu a ztrátě biodiverzity plně rezonuje s hodnotami naší iniciativy. Podpora Parley posiluje naše úsilí a pomáhá nám plnit naše společné poslání: podporovat globální komunitu umělců, kteří se věnují oslavě a ochraně přírodního světa.
Kromě otevřené výzvy začleníme vizi a poslání Parley do širšího úsilí o spolupráci. Sledujte rozhovor s Cyrillem Gutschem, zakladatelem Parley, zde na PhotoVogue — a dozvíte se více. I vy se můžete přidat k závazku Parley AIR, iniciativě, která, doufejme, povede k hlubšímu pochopení problematiky životního prostředí a nabídne našim účastníkům a publiku cestu k aktivnějšímu zapojení k řešení kritických otázek.
S otevřenou náručí vítáme umělce, kteří se vyjadřují prostřednictvím fotografie a videa, a to v širokém spektru estetik. Od autentického realismu a hravé fantazie až po dokumentární vyprávění a elegantní glamour, meze se nekladou. Jsme otevřeni všem žánrům, ať už se jedná o dokumentární fotografie divoké zvěře, uvědomělé módní focení v lese nebo videa zkoumající symbiotické vztahy v ekosystémech. Hledáme příspěvky, které inspirují k pozitivním změnám a podněcují naději. Díla, která oslavují naše spojení s přírodou a zaměřují se na krásu a odolnost světa fauny i flóry.
Vogue ve spolupráci s 27 světovými edicemi otevírá výzvu pro umělce. Získejte i vy šanci vystoupit na festivalu PhotoVogue 2024 v Miláně a prezentovat své dílo v prestižním časopise Vogue. Dva nejtalentovanější umělci obdrží na podporu svého uměleckého růstu grant ve výši 5 000 $. Dále se můžete těšit na online setkání s odborníky z oboru a stát se součástí globální a rozmanité umělecké komunity. 
PhotoVogue Global Open Call 2024, aktivní člen iniciativy United Nations SDG Media Compact, s hrdostí podporuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Tato iniciativa se v roce 2024 rozvine do řady projektů, které posílí dopad a dosah tohoto důležitého programu. 17 cílů udržitelného rozvoje představuje globální plán pro spravedlivější a udržitelnější společnost a slouží jako akční rámec pro všechny země, které chtějí podporovat prosperitu a zároveň chránit naši planetu.
V návaznosti na témata minulých ročníků, která cílila na ženy a bourání stereotypů, PhotoVogue Open Call 2024 vyzývá k radikální změně paradigmatu a odklonu od antropocentrického vnímání světa. Snažíme se inspirovat k vnímání a respektování práv a krásy všech forem života a poukazovat na neudržitelný způsob, jakým využíváme životní prostředí.
Vyzýváme umělce z celého světa, aby se stali průkopníky této velké změny — a aby k ní aktivně přispěli prostřednictvím svého umění. Vaše fotografie a videa mohou otevírat dveře k hlubšímu vnímání propojení se vším živým a inspirovat k empatii a pozitivním změnám.
Společně můžeme utkat jedinečnou uměleckou tapisérii, která vzdá hold kráse a přírodnímu světu a zdůrazní naši zodpovědnost za jeho ochranu. Toto úsilí přesahuje pouhé vytváření umění, je to cesta k budování globální komunity založené na empatii a respektu ke všem formám života.
Téma „Strom života: Milostný dopis přírodě“ se stane ústředním motivem jak letošního Open Callu, tak i nadcházejícího festivalu PhotoVogue. Toto propojení nám umožní hlouběji ponořit se do dané problematiky skrze výstavy, besedy a diskuzní fóra. Věříme, že tak významně přispějeme k posunu paradigmatu, k němuž chceme sami inspirovat. Festival PhotoVogue poslouží jako platforma pro živé zkoumání a demonstraci myšlenek prosazujících holistický přístup k našemu propojení s přírodou.
S nadšením se těšíme na vaše inspirativní příspěvky, které zachytí hluboké pochopení, splynutí s přírodou a všemi jejími tvory. Vaše tvorba má moc vybudovat krásnější svět, ve kterém si ceníme svědomitosti, soucítění a vzájemného propojení.

Jak podat přihlášku

Účast v soutěži je bezplatná a přihlášky se přijímají na platformě Picter — od 15. února do 29. dubna 2024 (do půlnoci). Soutěže se mohou zúčastnit umělci starší 18 let i ti, kdo se zúčastnili předchozích Open Calls. Přihlášky bude hodnotit komise složená z pracovníků Vogue a mezinárodních odborníků na vizuální tvorbu tak, aby byla zajištěná široká a inkluzivní perspektiva. 
„Přírodě trvalo miliardy let, aby na této planetě umožnila lidskou existenci. A nám lidem stačilo pouhých pět desetiletí, abychom naši kouzelnou, modrou domovskou planetu dohnali na pokraj zhroucení. Parley je odpovědí na zdánlivě nemožnou misi ochrany naší budoucnosti. Hodláme ukončit ničení spoluprací, kreativitou a ekologickými inovacemi. Fotografie a film jsou klíčem k tomu, aby se naše vize stala skutečností. Oslavou krásy a zobrazením křehkosti přírody a utvářením nové ekonomiky, kde je ochrana života nejvyšším luxusem.”  Cyrill Gutsch, generální ředitel a zakladatel Parley for the Oceans.
„Při oznamování globální otevřené výzvy pro rok 2024 čerpáme z hlubokých myšlenek Gándhího a z moudrosti knihy Kinship: Belonging in a World of Relations, abychom iniciovali zemětřesení vnímání. Naším cílem je vyvolat probuzení, naléhat na opětovné spojení s přírodním světem, které odráží hluboké příbuzenství, které je v mnoha kulturách posvátné — kde jsou lidé a neživé bytosti vnímány jako nedílní společníci v tanci života. Umělci, máte moc toto probuzení vyvolat, zprostředkovat pravdy a poznatky, které přesahují zákony a slova. Vaše umění je katalyzátorem změny, nabízí nové způsoby, jak vidět a ocenit složitou síť života, která nás obklopuje,“ uzavírá Alessia Glaviano, vedoucí Global PhotoVogue a ředitelka festivalu PhotoVogue.