Vogue Daily

Benefiční galavečeře inspirované hrami Václava Havla — co přinesl již 4. ročník?

Benefiční galavečeře Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 proběhla duchu Havlovy rozhlasové jednoaktovky s názvem Anděl strážný. Společně s magickými účinky genia loci Pražské křižovatky se tak uskutečnil neopakovatelný, již čtvrtý ročník, jehož výtěžek poputuje na dobrou věc. Jakou? 
Anděla strážného potřebujeme všichni, především ale ti, kteří se ne vlastním přičiněním ocitnou v násilné domácnosti. Pomoc obětem domácího násilí je proto jedním z nejaktuálnějších projektů, kterým se Nadace VIZE 97 — ve spolupráci s hlavním partnerem a odborným garantem ELA assistant —  momentálně věnuje.
Benefiční večer, jehož moderování se ujal Jakub Železný a jehož výtěžek poputuje právě na pomoc obětem domácího násilí (kterými bývají nejen muži, ženy, děti, ale i senioři), proběhl za účasti paní Dagmar Havlové, Báry Basikové, Báry Kodetové Šporclové a mnoha finančních partnerů. 
Zakoupením míst u stolů, věnováním hmotných darů do tomboly (jak přispěl i magazín Vogue) či nákupem lístků do tomboly. Tím vším mohli účastníci podpořit „projekt pomoci obětem domácího násilí“. Ten se bude nyní soustředit na ty nejpalčivější potíže a potřebné služby pro osoby hledající šanci na nový život bez násilí, a to na úrovni jednotlivých krajů České republiky (kde například scházejí kapacity pro přechodné bydlení).
Generálním partnerem galavečeře byla společnost Logspeed, hlavním partnererem společnost VGD. Poděkování však patří všem dalším, díky kterým se mohla akce uskutečnit v tak noblesní a jedinečné atmosféře.
Foto: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97