Vogue Daily

Lidská práva a Nobelova cena míru

Na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948 si 10. prosince každoročně po celém světě připomínáme Den lidských práv (Human Rights Day). Slaví se od roku 1950 a pojí se s ním také udělování Nobelových cen. 
Foto: Getty Images
Přestože se nejedná o právně závazný dokument, je Všeobecná deklarace lidských práv významným počinem, který inspiroval listiny základních práv a svobod v Evropě i ve světě. V českém i slovenském právním řádu patří Listina základních práv a svobod spolu s Ústavou k základním normám, které určují charakter i ducha dalších zákonů i společenského systému. 
Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková k tomu připomíná, že „v souladu s naší Ústavou je i samotná Česká republika založena na nedotknutelných hodnotách lidské důstojnosti a svobody, na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Je pak úkolem nás všech budovat, chránit a rozvíjet ji jako vlast jejích rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jak jsme se k tomu zavázali při jejím vzniku.“ 
Den lidských práv je také dnem, kdy se tradičně předává většina Nobelových cen. Na ceremoniálu, který letos s ohledem na situaci probíhá virtuálně, si cenu za mír odnese Světový potravinový program (World Food Programme) OSN za pomoc v oblastech zasažených válečnými konflikty a úsilí o vymýcení hladovění způsobené válkami.
Koná se také řada (letos zpravidla online) debat, například Člověk v tísni ve spolupráci s nizozemskou ambasádou budou diskutovat o lidských právech ve Venezulele. Studentský spolek Common Law Society pořádá debatu na počest bojovnice za lidská práva Rosy Parks a na změny, které do oblasti lidských práv vnesla celosvětová pandemie, se zaměří debata na americké ambasádě.