Vogue Daily

Cesta předurčena osudem: Výstava, která zachycuje mimořádné dílo i pouto dvou sester

Květa a Jitka Válovy. Holky Válovky. Tak jim říkali všichni, co je znali blíž. V kutnohorské Galerii Středočeského kraje můžete jejich tvorbu a život poznat i vy, i když už jen pár dní.
Výstavu, kterou můžete navštívit v Kutné Hoře, kurátor Richard Drury koncipoval coby symbolickou pouť do tematických okruhů jako skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění a proměna. Objevuje se zde drsné industriální Kladno, kde se obě sestry narodily a prožily celý svůj život, totální nasazení za druhé světové války, krizová léta po sovětské okupaci v roce 1968, celoživotní boj s komunismem, reflexe vývoje společnosti v 90. letech 20. století, ale především víra v lepší budoucnost. To vše se v díle těchto žen odráží.
Foto: Jiří Hanke
Květa a Jitka Válovy

Jejich objevení

Sestry Válovy pracovaly ve svých ateliérech v Kladně v domě se zahradou. Nikdy se nevdaly, nikdy neměly děti. Jejich tvorba byla veřejností objevena až v 80. letech minulého století, po jejich šedesátce. Zasloužila se o to jejich kamarádka Ester Krumbachová, která obě umělkyně v Kladně navštěvovala a jejich práci dokumentovala.

Život a dílo ve vzájemné symbióze

Jitka i Květa mají nezaměnitelný výtvarný rukopis. Ta „křehčí“ Jitka si výborně rozumí s výrazově „robustnější“ Květou. Jejich tvorbu můžeme obdivovat nejen odděleně, ale dá se vnímat i jako dílo jednoho člověka. Vzájemně se totiž ovlivňovaly a radily si. Oběma však šlo především o poctivé ztvárnění toho, co vidí a co si myslí. „My jsme asi měly být jeden člověk, ale pak jsme se nějak rozdělily,“ říkala Jitka, která prostřednictvím několika slov vystihla celou jejich tvorbu, způsob přemýšlení, vzájemné porozumění i zcela výjimečné, hluboké přátelství.

Jen pár dní do konce výstavy

Mimořádně obsáhlou výstavu s monumentálními i menšími plátny, kresbami a grafikami, jejíž klíčovou součástí je výběr z pozůstalosti obou sester, si můžete prohlédnout již jen do 10. dubna tohoto roku. Stihnout se to však dá.