Design

Umění z nečistoty? Klaus Dauven vytvořil gigantické reverzní graffiti v Lucembursku

Německý umělec proslulý svými monumentálními díly se tentokrát vydal do Lucemburska, kde s pomocí vysokotlakých čističů vytvořil impozantní uměleckou kresbu na stěně přehrady u Lohmühle.
Foto: Kärcher
Reverzní grafiti ve Viandenu, Klaus Dauven
„Chtěl jsem kresbou vytvořit poctu dělníkům, kteří tuto přehradu stavěli,” říká Dauven. „Oproti mým minulým dílům s vyobrazením květin, stromů nebo zvířat na jiných přehradách, které se nacházejí uprostřed přírody, sem lépe zapadají lidské tváře, protože s touto přehradou sousedí městský prostor.“ 
Žádné spreje, žádné barvy, jen čistá preciznost a šikovnost. To je kouzlo reverzního graffiti, umění, které mění špínu v krásu. Na rozdíl od klasického graffiti, kde se na stěny vrství barvy, reverzní graffiti dělá pravý opak. Použitím vysokotlakých čističů místo štětců pak umělci odstraňují vrstvy nečistot, čímž odhalují čistší povrch, a tvoří tak úchvatné, avšak jen dočasné obrazy. Dauven, který tento proces vynalezl, byl za svá díla už několikrát oceněn například cenou Josepha a Anny Fassbender města Brühl a Uměleckou cenou města Düren.
Dauven, narozený v roce 1966 v Dürenu, vystudoval umění v Düsseldorfu, Münsteru a Aix-en-Provence. Jeho díla oživují chladné betonové zdi a proměňují je v ohromující umělecká díla. V Německu už zkrášlil přehradu Oleftalsperre v Eifelu a na údolní přehradě Eibenstock vytvořil monumentální obraz s názvem Rybí říše. V Japonsku zase ozdobil přehradní hráz Matsudagawa. 
Jeho nejnovější monumentální dílo si můžete prohlédnout v lucemburském městě Vianden. Na 100 metrů široké a 30 metrů vysoké ploše přehradní zdi u Lohmühle v Lucemburku naleznete impozantní dílo s expresivním portrétem dělníků, které vzniklo za podpory společnosti Kärcher a vzdává hold těm, kteří se na budování přehrady podíleli.