Horoskop

RAK: týdenní horoskop od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023

Foto: Vogue CS
Řešíte záležitosti kolem domu, domova a zabezpečení. Překážky vás neodradí. Působíte schopně a sebevědomě. Využíváte nové poznatky vědy a techniky, moderní technologie či netradiční přístup k získání větší svobody a nezávislosti. Můžete být více netrpěliví, či pociťovat neklid. Mohou vás zraňovat aktivity ambiciózních či agresivních jedinců. Nedokážete-li se pohnout z místa, zlobíte se sami na sebe či na ty, které vnímáte jako příčinu svých nesnází.