Horoskopy

Velký horoskop na celý rok 2023 pro všechna znamení

Do roku 2023 vstupujeme s Jupiterem v Beranu. Ten slibuje růst každému, kdo aktivně koná. Nevyplatí se stát v koutě a čekat. Až do 15. května se nám otevírá prostor postavit se na vlastní nohy. Je vhodný čas na zahájení nových projektů. Daří se samostatným počinům, bojovým či sportovním aktivitám. Nově vzniklé známosti a vztahy mají tendenci být obousměrně prospěšné. Ve světle prožitých zkušeností odkrýváme pravdu o tom, kdo jsme, na co máme, co zvládneme. Díky tomu roste naše sebevědomí a sebedůvěra. Opouštíme dětinské postoje, předsudky, omezené představy a s nimi spojené strachy.  
Pán Karmy Saturn, který se od roku 2020 nachází ve Vodnáři, nás vede ke kolektivní zodpovědnosti skrze uvědomí si vzájemné provázanosti. Prvními měsíci roku proplyneme v relativním klidu, zatíženi dozvukem stávajících omezení z předešlých let, aniž jsme stavěni před nové, významnější zkoušky. 7. března přestoupí Saturn do znamení Ryb a setrvá zde až do února 2026. Jeho polem působnosti jsou niterné procesy. Možný je velký duchovní posun, ale také zmatek, prázdnota, chaos, pocity selhání a ztráta směru. Sklízíme dopad rozpouštění starých struktur, změn v hodnotách, prioritách a ambicích za období posledních tří letech a jejich vliv na naši psychiku. Mohou se projevit duševní a psychosomatické potíže. Umíme-li žít v chaosu, flexibilně se přizpůsobujeme změnám, nelpíme-li na tom, co bylo, ale zaměřujeme se na nové možnosti a příležitosti, proplyneme tímto obdobím v radosti, v klidu, se zaměřením na přírodu, umění, či humanitární aktivity.
Foto: Kapturing
Pluto, planeta transformace, působící od roku 2009 v Kozorohu, zde ukončuje přestavbu vnitřního řádu, systému a jakýchkoliv struktur, o něž jsme se dosud opírali a vnímali je jako jisté. Zpochybnění těchto jistot nás učí zbavovat se lpění a závislosti na vnějších atributech, rolích a pocitech důležitosti, a vede nás ke spoléhání se i na hlubší podstatu, než je vnější svět. Od 24. března do 10. června si Pluto odskočí do znamení Vodnáře a poskytne nám ochutnávku změn, které nastanou od roku 2024, kdy nadobro přejde do tohoto znamení. Může zakolísat stabilita určitých společenství či mocenských uskupení, které pozbývají skutečného významu. Harmonické aspekty s Plutem ukazují, že půjde spíš o nenásilné uvědomování si nesmyslnosti určitých forem spojení, ve smyslu přátelství, úmluv, sociálních programů či nadnárodních uskupení, a jejich dobrovolné rušení a opouštění. Mohou být zpochybněny naše sny a vize budoucnosti.
Mezi 22. dubnem a 12. červnem nás pod vlivem kvadratury Jupiteru s Plutem povedou velké ambice, touha po moci a úspěchu. Budeme prozkoušeni ze schopnosti respektovat cizí vůli, ale nenechat se jí manipulovat. Potřebujeme si uvědomit, že každý má právo říct, co si přeje, naší povinností není mu to dát. Ochota přijmout důsledky takovéto volby, ať jsou v našich představách jakékoliv, náš činí vnitřně svobodnými. Neparalyzuje-li nás strach, řídíme se jen svým vlastním morálním kreditem. Takovouto volbu si, tváří v tvář jejím důsledkům, ustojíme. Zároveň se učíme nezneužívat svou moc k osobnímu prospěchu na úkor druhých. Tím vytváříme zdravé hranice, umožňující plynout v míru a harmonii s lidmi kolem sebe, aniž zbytečně posilujeme konflikt a boj. Tam, kde je konání vedeno dobrým úmyslem, využíváme v tomto období svou moc a vliv k pozitivní tvorbě a změnám k lepšímu. Může nás čekat reforma vlády či jiných institucí symbolizujících moc, různé opravy na lokální a osobní úrovni. Je třeba dát si pozor na fanatismus, aroganci, sebepřeceňování, užívání nezákonných cest a snahu věci řešit rozpoutáním konfliktu.
Od 16. května po zbytek roku nás potěší působení Jupiteru ve znamení Býka, doprovázené vícero harmonickými tranzity nadosobních planet o nichž se zmíním dále. Pokud jsme v turbulencích předchozích let přeskládali své hodnoty a zdroje, jenž vnímáme jako důležité pro náš život, nyní přichází finanční a hmotná stabilita. Porosteme skrze hojnost, užívání si a vychutnávání radostí života. Dařit se bude řemeslu, financím a obchodu, stejně jako umění spojenému s naplňováním našich smyslů. Je přítomno jediné riziko. Pokud hromadíme a z obav z nedostatku příliš lpíme na tom, co máme, neochota vydávat zastaví přirozený přísun hojnosti. Skrze ztrátu toho, co jsme si postavili na piedestal nezbytnosti, jsme nuceni přeskládat svůj žebříček hodnot a ujasnit si, co ve skutečnosti k životu potřebujeme a bez čeho se zvládneme obejít.
Foto: Kapturing
Foto: Kapturing
Sextil Pluta s Neptunem, působící od 21. května do 9. listopadu přispěje k nenásilné vnitřní proměně našich představ o sobě či o světě,  což lze vhodně podpořit psychoterapií, studiem či podstoupením rozličných metod rozvoje osobnosti a posunu vědomí.
Foto: Kapturing
Od 30. května až do 9. července se přidá sextil Saturnu s Jupiterem, jenž slibuje přiměřený růst opírající se o opatrný pragmatismus. To se projeví stabilizací naší finanční situace, bezpečnými investicemi a zodpovědným přístupem ke zdrojům, které máme k dispozici. Neukvapujeme se při svých rozhodnutích, zabezpečujeme se a myslíme na rezervu na horší časy. Nemáme problém řešit závazky a povinnosti. Přijímáme s pokorou to, co se nám děje, neboť to vnímáme jako prostředek k získání poučení se, k dosažení moudrosti a vnitřní zralosti.
Poslední z klíčových harmonických aspektů tohoto roku je trigon Uranu na Pluto. Ten zesiluje od 16. července do 11. listopadu naši schopnost vidět na osobní i celospolečenské úrovni to, co nefunguje. V přátelském duchu se otevíráme konstruktivním změnám vedoucím k větší svobodě. Svlékáme staré kabáty a objevujeme nové kousky do našeho pomyslného šatníku, které odpovídají současným trendům a potřebám.
Rok 2023 slibuje stabilizaci vnějších podmínek a vlivů, které nám poskytují jistotu a bezpečí v hmotném světě za podmínek, že jsme se stali flexibilními a otevřeni novým, alternativním či moderním hodnotám, přístupům a zdrojům pro život. Zkušenosti, které jsme v tomto roce vedeni intenzivně prožít, se týkající roviny duše, naší psychiky a záležitostí za hranicí poznaného našimi pěti smysly. To, jak vše přijmeme a uchopíme, závisí na ochotě vystoupit z komfortní zóny, vstoupit do nejistoty a otevřít se dětské nevinnosti, která chce objevovat, hrát si a radovat se z toho, co je, namísto oplakávání a domáhání se toho, co není.