Móda

JAKUBPATKA x Vogue CS: The Off Online

Osobné zariadenia ako mobilné telefóny a počítače sa stali imaginárnym portálom, cez ktorý instantne vstupujeme z priestoru Offline reality do virtuálneho priestoru Onlinu. Ide o akúsi bránu s membránou, cez ktorú vnímame skutočnosti nášho sveta, alebo len jeho ilustráciu?
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Online aplikácie nám ponúkajú platformu na prezentáciu svojho personálneho brandingu a virtuálnej identity, ktorú sme schopní cielene budovať a kontrolovať. Naopak Offline realita má iné pravidlá, v jej svete sa nachádzame v každodennej realite a zažívame situácie, ktoré nás konfrontujú a ktorých akcia vyžaduje bezprostrednú reakciu tu a teraz, pri ktorej nie je čas na aplikáciu vopred pripraveného pomyselného filtra. Virtuálna prezentácia v online priestore je teda vylúhovaná do instantnej podoby a oprostená od reflexií na situácie, ktoré spoluvytvárajú podobu našej skutočnej identity. Filtrované sú nielen nánosy a špina, ale všetky naše nuansy, čiže aj tie dobré, pekné alebo priemerné. 
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Online svet je tiež dvojdimenzionálnym miestom, a tak aj ''vibe'', ktorý ním prechádza podlieha technickými obmedzeniami nosiča, ktorý ako portál a vstupná brána našu identitu modifikujú a tiež oberajú o podobu, ktorá nie je skutočne hmatateľná. Nevieme ju zažiť všetkými zmyslami v reálnom čase a priestore. Zdá sa, že dôležitým je teda pre nás stále osobné stretnutie v offline realite s osobou, alebo objektom, na mieste alebo v situácii, s použitím nášho vlastného vrodeného filtra, a nie instantného extraktu, ktorý nám je neustále servírovaný na už pripravenom podnose sociálnych sietí.
Nakoniec je len na nás ako vieme balansovať medzi oboma svetmi Offlinu a Onlinu a ako si uvedomujeme ich rozdielne fungovanie. Online je v doslovnom preklade instantné a jedným zo synonymov pre instantnosť je aj rozpustnosť. Znamená to, že sa vieme do tohto priestoru kedykoľvek prihlasiť a odhlásiť, alebo sa v ňom nekontrolovateľne strácame a mizneme? Virtuálny online by bez offline reality neexistoval, pretože práve realita je pevným a hmatateľným základom, z ktorého do virtuálnej reality nahrávame obsah. Na to aby sme sa vo fluidite online priestoru neutopili, nemôžeme stratiť pevnú hmotu pod nohami nášho reálneho offline života.
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Bez žitia reality by sme tak mohli prísť o zažívanie nášho skutočného sveta a jeho diania, čím by nám prostredníctvom onlinu zostal už len produkt sprostredkovaný digitálnym médiom, bez reálnej skutočnosti našej existencie. Neutrálny moment v offline svete je tiež podstatný, aj ako predpoklad nášho online vystupovania, pričom je prirodzené nič necítiť, nemyslieť si nič a kľudne môže byť v danej situácii zmysluplným len tak existovať. Od čoho nás často smart-zariadenia odtrhávajú a vťahujú do svojho virtuálneho lunaparku, kde namiesto vytvárania vlastných myšlienok, sledujeme a nasledujeme obsah, ktorý nás zabáva.
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Nakoniec je na nás ako veľmi sledujeme životy iných ľudí. Sú to pre nás návody na bytie, ktoré nám pomáhajú pri vytváraní vlastnej identity, alebo ide len o inšpiráciu? Sme len followeri v zmysle sledovateľov, alebo dokonca až v zmysle nasledovateľov? Online priestor je vo všeobecnosti pre našu spoločnosť nepopierateľným prínosom. Čerpajme z neho pozitívne impulzy a využívajme ho skôr na nadstavbu našej identity, než na jej úplnú premenu. Nech máme identitu akúkoľvek, je naša vlastná a rovnaká neexistuje, tak ju nestraťme!
Foto: Jakub Gulyas
JAKUBPATKA Men Spring Summer 2022
Text: Nora Čanecká
Art Direction & Photo: Jakub Gulyas
Fashion: JAKUBPATKA Men’s Spring Summer 2022
Mu&H: Paulína Králiková
Models: Amália, Martin (Exit Model Management, We Men Models)
Location: House of Mourning in Bratislava, Slovakia