Advertorial

YSL Beauty rozšiřuje globální program bojující proti násilí mezi partnery do České republiky

Od loňského spuštění programu Abuse Is Not Love se společnost YSL Beauty významně podílela na vzdělávání více než 100 000 mladých lidí v otázce násilných vztahů a také na podpoře místních organizací. Nyní kampaň Abuse Is Not Love vstupuje do další fáze, a to rozšířením partnerství s neziskovými organizacemi v 17 zemích na čtyřech kontinentech. Značka také spustí nový online školicí nástroj, který bude poskytovat zdroje a podporu těm, kteří se nacházejí v násilných vztazích, a také nástroje těm, kteří jim chtějí pomáhat.
Program Abuse Is Not Love odstartoval v roce 2020 v podobě tří významných partnerství s neziskovými organizacemi v USA, Velké Británii a Francii. V letošním roce rozšířil svůj záběr o partnerství s organizacemi v dalších 14 zemích, včetně České republiky. Na co se lokální partnerství zaměřují? Především na identifikaci devíti klíčových znaků partnerského násilí a na zvyšování povědomí o tom, jak zasáhnout, když se blízká osoba nachází v násilném vztahu. Doposud prošlo školením více než 100 000 lidí, a to v rámci i mimo rámec neziskových organizací (z toho 4716 jsou lidé pracující ve společnostech L'Oréal a Yves Saint Laurent Beauty). Do roku 2030 by se však v problematice domácího násilí měly vzdělat až 2 miliony lidí.
„Toto působivé tempo rozvoje programu dokládá neochvějný závazek naší značky bojovat proti partnerskému násilí v celosvětovém měřítku,“ uvedl Stephan Bezy, mezinárodní generální ředitel Yves Saint Laurent Beauty. „V Yves Saint Laurent Beauty pevně věříme v podporu svobody a nezávislosti žen. Poznání o všudypřítomné povaze partnerského násilí a o tom, že jeho znaky bývají často našim očím skryté, naši značku více než kdy jindy motivuje k dalšímu rozšiřování programu v podobě podpory neziskových organizací po celém světě.“

Partnerství s proFem v České republice 

V České republice se značka YSL Beauty spojila s neziskovou organizací proFem o. p. s. A proč právě s ní? Protože ProFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Snaží se zvýšit vnímavost společnosti k tématu násilí na ženách a naopak snížit toleranci jakýchkoliv jeho forem. ProFem poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí pořádáním akcí pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváním poradenských a informačních publikací. Kromě toho se organizace zaměřuje i na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispívá k řešení komplexních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.

Výhled do budoucna: Ambiciózní cíle v boji proti naléhavému celosvětovému problému 

Násilí ze strany intimních partnerů (IPV) zůstává jednou z nejčastějších forem násilí na ženách, přičemž téměř každá třetí žena na světě zažila IPV a/nebo sexuální násilí alespoň jednou za život. V rámci dalšího řešení tohoto problému plánuje Yves Saint Laurent Beauty v roce 2022 a dále až do roku 2030 program Abuse Is Not Love nadále rozšiřovat.

Partnerské násilí a jeho varovné znaky 

Násilí ze strany intimních partnerů je velikým společenským problémem: podle WHO přibližně 1 ze 3 žen zažije během svého života násilí ze strany intimního partnera, a pouze malá část z nich se dočká spravedlnosti. Intimní partnerské násilí (IPV) představuje jednu z nejběžnějších forem násilí páchaného na ženách. Zahrnuje fyzické, sexuální, finanční a emocionální zneužívání, stejně jako manipulativní chování ze strany intimního partnera. Násilný partnerský vztah mívá varovné znaky, které jsou-li rozpoznány včas, mohou vést ke včasnému vyhledání nebo nabídnutí pomoci. Mezi ně patří: ignorování během naštvanosti, vydírání, ponižování, manipulace, žárlivost, kontrola nad plány a vzhledem, narušování soukromí (procházení telefonu či sledování lokace), izolace od přátel a rodiny.

Nová vzdělávací kampaň se Zoë Kravitz 

Součástí kampaně bude i osvětové video se Zoë Kravitz, ambasadorkou YSL Beauty, která je významnou propagátorkou problému a která program Abuse is Not Love podporuje již od jeho začátku. Spolu s tímto videem značka uvede také sérii animovaných videí, která se zaměří na devět zmíněných příznaků násilí. Všechna budou sdílena na platformách YSL Beauty.