Advertorial

Kosmetický svět je zelenější, najděte si udržitelnější cestu i vy

Čím dál více kosmetických značek uvažuje odpovědněji vůči planetě. Garnier je jednou z nich. V rámci dlouhodobých závazků Green Beauty se zaměřuje nejen na ohleduplnější produkci, ale nově také na osvětu — ve spolupráci s National Geoographic CreativeWorks.
„Udržitelnost může být citlivým tématem a naším cílem je učinit ji opravdu dostupnou. S tím už jsme ostatně začali prostřednictvím našich produktů (oplachovatelných tuhých šamponů nebo kartonových a znovuplnitelných obalů), ale chceme jít ještě dále.  Garnier teď chce motivovat spotřebitele, aby se svými zelenými kroky zapojili i oni,“ vysvětluje Garnier Global President Adrien Koskas a zmiňuje nejnovější kampaň značky, která prostřednictvím edukativních videí představí aktuální vize, praktické návody a zásadní informace. A nebude na to sama. „Díky práci National Geographic CreativeWorks chceme dát široké veřejnosti přístup k nejlepším odborníkům a jejich praktickým radám pro každodenní zelenější život.“
Foto: Courtesy of Garnier

Pod hlavičkou Green Beauty

Nejnovější závazek značky Garnier je součástí ambiciózních cílů pojmenovaných Garnier Green Beauty naplánováných do roku 2025, jejichž hlavním cílem je snížení dopadu celkového hodnotového cyklu značky na životní prostředí. Garnier se zavazuje, že bude nadále pokračovat ve své transformaci k udržitelnosti, nicméně vědomí, že 80 % uhlíkové stopy šamponu pochází z domácího používání, ukazuje, že je třeba vzdělávat i spotřebitele. A právě z toho důvodu apeluje na 250 milionů lidí, aby mohli do roku 2025 žít na Zemi zelenějším životem.
Foto: Courtesy of Garnier

Spojení krásy & vědy

Foto: Courtesy of Garnier
Na první části plnění závazku spolupracoval Garnier s vědkyněmi z National Geographic Explorers týmu Rosou Vasquez & Imogen Napper, aby se společně pokusily odpovědět na otázku: Může být krása zelená? „Jsme pyšní, že můžeme spolupracovat s Garnier a dát společně život tomuto závazku v rámci Green Beauty. Přinášíme vášeň a vypravěčský talent odborníků a badatelů National Geographic’s Explorers, aby pomohli sdílet příběhy Garnier, zároveň učili lidi porozumět jejich vlivu na svět a představit si nové možnosti. To je to, co v National Geographic CreativeWorks umíme nejlépe,“ dodal Nadine Heggie, VP Brand Partnerships National Geographic a dodává: „Zaměříme se na problematiku plastů a obalů, vysvětlíme využití vody a zelené pojetí vědy. Praktické rady tak budou provázány s cílem učinit udržitelnost dostupnější a usnadnit lidem v jejich každodenním životě zelené kroky (#onegreenstep).
Společný projekt Garnier a National Geographic bude představen na Expu 2020 v Dubaji, na první video se můžete podívat na stránkách nationalgeographic.com, další epizody budou následovat.