Zásady společnosti V24 Media při používání cookies

Ve snaze lépe naplňovat vaše potřeby a přizpůsobit jim naše služby mohou webové stránky www.vogue.cz provozované společností V24 Media s.r.o. („V24 Media s.r.o.“ nebo „my“) ukládat na vaše zařízení malé datové soubory označované jako cookies. Níže najdete základní informace o cookies a vysvětlení, jak přesně je naše webové stránky používají. 
Shromažďují se ještě jiné údaje kromě výše uvedených?
Dále o vás můžeme během návštěvy našich webových stránek shromažďovat různé typy standardních technických a transakčních údajů, a to pro účely zajištění řádného fungování webových stránek a vylepšení vaší uživatelské zkušenosti. Může se jednat o následující typy informací: 
  • informace týkající se vašeho prohlížeče a zařízení; 
  • statistické informace o vašem užívání našich webových stránek. 
Pokud nám zašlete e-mail (např. s žádostí o informace nebo se zpětnou vazbou k obsahu webových stránek), vámi poskytnuté informace budou použity jen k tomu, aby nám pomohly shromáždit požadované informace a reagovat na vaši zprávu.
Odkazy na externí webové stránky
Můžeme odkazovat na jiné společnosti, organizace a veřejné orgány nebo navázat vztahy s jinými společnostmi, organizacemi a veřejnými orgány, které vám umožní přístup na své webové stránky přímo z našich webových stránek. Každá z výše uvedených společností, organizací nebo veřejných orgánů má vlastní zásady v oblasti užívání cookies a shromažďování a užívání informací. Pokud máte jakékoliv obavy ohledně způsobu, jakým budou vaše údaje použity, doporučujeme prostudovat si prohlášení o ochraně soukromí na příslušných webových stránkách.
Společnost V24 Media se bude snažit poskytovat vám odkazy na vysoce kvalitní, renomované webové stránky, které pro vás budou podle našeho názoru zajímavé a důležité. Upozorňujeme vás však, že neneseme odpovědnost za obsah těchto webových stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za žádné problémy vzniklé v souvislosti s užíváním vašich údajů ze strany třetích osob, s obsahem webových stránek nebo službami, které vám tyto webové stránky nabídnou.