Novinky

Horoskop pro všechna znamení od 30. 3. do 5. 4.

BERAN

Jste vedeni k využití své energie k zodpovědné práci pro celek. Podaří-li se vám upozadit své osobní zájmy a nadřadit zájem celku, objevíte nový rozměr svobody. Projeví se rostoucím pocitem propojení se s druhými lidmi a v radosti ze společného konání, které přináší užitek. Pocítíte radost ze vzájemné inspirace a podpory. Namísto egocentrismu máte příležitost prožívat hlubší rozměr života, kterým je láska. Přestaňte bojovat s omezeními a buďte vděčni za to, co vám tento nový způsob prožívání dává. Ego chce zpět to, co je mu odpíráno. Vděk otevírá srdce a spojí vás s hlubokou léčivou silou, která ve vás dřímá.

BÝK

Nyní se ukazuje, jaké hodnoty jsou užitečné a mají pro vás skutečný význam. Vše ostatní odpadá jako nedůležité. Jste na vlně tvorby těchto hodnot. Nezůstaňte však zavřeni ve svých utkvělých představách, nenechte se zablokovat strachem o svou existenci, kterou jste zakládali na původních hodnotách a jistotách. Otevřete se novému pohledu, nechte se inspirovat nápady, které vám jakoby spadnou do hlavy. Je čas ukončit konkurenční boje a nevraživost a vytvořit síť kontaktů, které se navzájem propojují a pomáhají si. Budete-li upřednostňovat oddělenost, vaše aktivity budou zažívat velké překážky a omezení. Klíčové je nyní konání ve prospěch vyššího celku.

BLÍŽENCI

Máte tah na branku, přesnou komunikaci a schopnost snadno prosadit své nápady a aktivity. Neměli byste zůstat jen u snění a představ, ale vyhrnout si rukávy a začít vše uskutečňovat. Ostatní vás budou následovat, tak si dejte pozor na každý svůj krok, ať je v souladu s vaším svědomím. Vše, co vede k osvobození se od představ oddělenosti, nadřazenosti, vyvolenosti, a to, co podporuje vnímání každého člověka jako sobě rovného, má nyní zelenou. Rozdíly se stírají jako mávnutím kouzelného proutku a mizí rozlišování mezi já a ty. Vzniká uvědomění „my“.

RAK

Vaše vnímavost vůči utrpení druhých by se měla přehoupnout v soucit. Jste připraveni pomoci tam, kde je třeba. Podaří-li se vám vnímat to, co se děje, bez posuzování, stanete se oporou těm, které strach stahuje dolů. Pokud se sami necháte převálcovat zákazy, příkazy a nařízeními a vženou vás do strachuplných představ o tom, co by se mohlo stát, budete se snažit o záchranu druhých, přebírat za ně zodpovědnost a pod tíhou takového nákladu možná sami padnete. V celé té situaci zkuste objevit nové hodnoty, které z těchto prožitků vyrůstají, naučí vás vnímat svou skutečnou cenu. Na těchto hodnotách budete nově v životě stavět a mohou se stát i základem vaší budoucí práce.

LEV

Pozorujte, jaké volby činíte. Zda se cítíte omezováni požadavky, které jsou na vás kladeny, nebo zda zvažujete každý svůj krok i s ohledem na zájmy celku. Lví energie je vrcholem uvědomění si vlastní jedinečnosti, což může přerůst v pýchu a aroganci a kladení sebe na první místo. Pokud je tomu tak, pak vězte, že pýcha předchází pád a okamžik zlomu se blíží. Jedinečnost není spojená s postavením ve společnosti, určitou funkcí, rolí, obdivem. Ve skutečnosti je to vnitřní magnetismus, který přitáhne druhé, když jste naplněni tím, co děláte. Vrhněte se do jakékoliv aktivity, která je nyní před vámi, s plnou vervou, bez zvažování, zda to je či není pod vaši důstojnost a uvidíte, co se stane.

PANNA

Zaměřujete se na každodenní rutinu, na vše, co vnímáte jako užitečné a důležité pro tělo a hmotnou stránku života. K péči o tyto záležitosti využívejte moderní technologie a alternativní způsoby fungování. Klíčové je v těchto dnech uzemnění. Tělo je vždy v přítomnosti, je to kotva. Fyzická práce je nyní základem pro zdravé tělo. Ideální aktivity jsou cvičení, čtení meditace. I když je vaše práce spojená s využíváním počítače, nezapomeňte na duševní hygienu. Hlavně se nyní nenechte unášet strachuplnými myšlenkami či komentáři těch, kteří se nechali strhnout katastrofickými scénáři naší budoucnosti.

VÁHY

Ke spojení s druhými lidmi užíváte nové způsoby kontaktu. Doba přeje moderním technologiím a jakýmkoliv alternativním cestám a způsobům aktivit. Skrze ně se o sobě dozvídáte věci, které jste ani netušili. Neboť chybí řeč těla, je zbytečné hrát jakékoliv hry, které by přitáhly pozornost. Najednou se na věci díváte nově. Oddělujete zrno od plev. Může být zesílena touha po tom, co vám bylo odňato. Když se budete zlobit a bojovat proti tomu, vaše emoce vás dostanou. Pokud jste se učili negativní emoce neprojevovat a potlačíte je, připravte se, že to bude mít následky na vašem fyzickém či psychickém stavu. Klid vám zajistí přijetí situace takové, jaká je, a následné objevování toho, co vám nový způsob žití říká o vás a o životě vůbec.

ŠTÍR

Toto období vám něco bere a něco dává. Zaměřte se pouze na pozitivní aspekt toho, co prožíváte. Pokud lpíte na tom, na co jste byli zvyklí, pak se cítíte silně omezeni a mohou vás přepadat pocity ohrožení a paniky, můžete bojovat a vztekat se, což by se mohlo odrazit na psychickém či fyzickém zdraví. Uklidnění naleznete v rutině, v každodenní práci a jednotlivých krocích, které je třeba vykonat, aniž znáte důvod. Zde nahlédnete pod pokličku+, k čemu to, co prožíváte, slouží a o to více důvěry vložíte do zdánlivě rutinních kroků, které vás opět povytáhnou o stupínek nahoru. Věnujte se tanci, umělecké tvorbě, péči o svou duši nebo péči o druhé.

STŘELEC

Pokud nyní nesršíte energií, ale cítíte se paralyzováni, buďte si jisti, že se otevírají stará, hluboko zasunutá zranění ve spojení s mužskou energií, se schopností konat a chránit. Tato zranění s sebou nesou negativní pocity a emoce, jimž čelíte. Dokážete-li se na to, co prožíváte, podívat nestranným okem, přijmout je s uvědoměním, že tyto pocity strachu, paniky, nenávisti či odmítání, nemají nic společného s tím, co se děje nyní, velmi rychle odejdou a vy se zase budete moci zhluboka nadechnout. Nezažíváte-li onu paralýzu, pak využijte veškerou svou energii na zapojení se do aktivit, které slouží vyššímu dobru, i když se vám mohou zdát příliš rutinní, svazující či zodpovědné.

KOZOROH

Stojíte pevně nohama na zemi, řešíte praktickou stránku života a cítíte se ve svém živlu. Překážky jsou úrodnou půdou, do níž sejete své nápady, jak postupovat. Jste připraveni využívat nových forem vztahů, vazeb a hodnot, které se stávají opěrným bodem praktického života v této době. Je-li vaše konání nesobecké a vede ke zvýšení kvality vašeho života i životů lidí kolem vás, přichází vám velká podpora odevšad, kam se podíváte. Pokud vaše aktivity odrážejí pouze osobní zájmy, v dlouhodobějším horizontu se zdánlivý úspěch překlopí v něco, co vám nebude příjemné, a místo zisku očekávejte ztrátu. Opatření, která zavádíte, by měla postupně přispět k větší svobodě, ne k jejímu omezení.

VODNÁŘ

Můžete mít spoustu nápadů, co byste chtěli dělat, ale zároveň vám něco brání to uskutečnit. Pozorujte v sobě tuto hru na svobodu. Ego touží dělat to, co je mu zakázáno. Skutečná svoboda je spojená s následováním našeho vyššího já, v důvěře a beze strachu. Vše, co zažíváte, je nastavené, jako rozehraná šachovnice ve hře života. Hrát je možné jen tehdy, když jste na tahu a když je s čím a kam táhnout. Když tato pravidla přijmete, zjistíte, že stejně jako šachy i život má svůj řád a vy na každém kroku můžete ze sebe vydat to nejlepší tak, abyste svůj tah zahráli co nejlépe.

RYBY

Vaše znamení je aktivováno planetami v ženských znameních, a tak nejlépe přispějete situaci, když budete přijímat to, co je, a otevírat svou náruč všem emocím, pocitům, prožitkům, jako kdyby to byly střípky vaší duše, jež se kdysi rozutekly do všech možných koutů světa a nyní se vrací domů. Nesnažte se pocity rozebírat a řešit hlavou. Podstatné je pro vás uzemnění, propojení se s tělem a možnost vykonávat něco, co vnímáte jako užitečné. To, co je skutečně důležité, nemusí být to, co jste za užitečné považovali dříve. Buďte otevřeni novým pohledům na hodnoty, jistotu a bezpečí. Cítíte-li se spojeni se zemí a s lidmi kolem vás, probudí se ve vás touha konat v souladu s dobrem celého společenství. Pocit, že jste na jedné lodi, vnese do vašeho nitra klid, vděk a radost.