Novinky

Horoskop pro všechna znamení od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

BERAN

Stále se můžete cítit omezováni ve svých aktivitách, přesto vnímáte vnitřní zklidnění. Jako kdyby váš život nabral určitý řád. Dokážete se ponořit do práce, která vám dává smysl. Plníte své závazky a povinnosti, případně začínáte stavět základy své nové existence. Vnímáte jasněji, co vám přísluší řešit. To, co nemůžete ovlivnit, necháte na těch, jichž se to týká. Postupně odkrýváte to, co vám bránilo uvolnit se a přijmout to, co se ve vašem životě vlivem vnějších okolností děje. Namísto boje přichází smíření. Koncem týdne pocítíte elán, a tak je-li vám jasné, kterým směrem se chcete ubírat, pusťte se do toho naplno. Pokud nevíte, nejprve si v sobě porovnejte své hodnoty a motivace. Aktivita, která ve vás probouzí radost jen z činnosti samotné, je tou pravou.

BÝK

Libujete-li si v rutině a zaběhnutém řádu, budete čelit vyrušením, které zpochybní to, na čem stavíte svůj klid. Jste ponoukáni ke změně pohledu. Lákají vás témata spojená s UFO či paranormálními jevy. Může se objevit příležitost ke flirtu, případně vás nečekaná setkání vtáhnou do nepoznaných vod, které vám budou připadat vzrušující a zajímavé. Touha po tom, co je zakázané, probouzí závist, žárlivost či dává prostor k pomluvám. Od poloviny týdne vás může pohltit revoluční duch odmítající podrobit se čemukoliv. Vnitřní vzpoura vyústí v potřebu vzít věci do vlastních rukou. Jediné, co vás může zastavit, je strach z nepřijetí či z trestu, nenaplňujete-li očekávání těch, jež uznáváte jako autoritu.

BLÍŽENCI

Intenzivně komunikujete a vyměňujete si názory s druhými lidmi. Neumíte-li naslouchat, ale máte-li tendenci prosazovat si jen své, půjde spíš o konfliktní situace a neplodné debaty. Jste-li vnímaví vůči tomu, co je vám předkládáno, můžete se hodně naučit. Pozorujte motivy, které vás vedou k prosazování svých stanovisek. Můžete objevit obranné mechanismy, které vám nedovolují přijímat názory druhých. Jste tak ztotožněni se svou pravdou, že se při jejím zpochybnění cítíte sami ohroženi. Tyto reakce brání vašemu růstu a uvězňují vás v malém světě představ. Schopnost vyhlédnout za hranici vaší pravdy vás nesmírně obohatí. Koncem týdne pocítíte příliv energie. Přáno je aktivitám ve spojení se sportem a samostatným podnikáním či činnostem vedoucím k rozšiřování si obzorů.

RAK

Jste přátelští. Máte chuť přijímat, a tak se snadno přejíte, a aktivitou také moc nehýříte. Chybí vám disciplína. Toužíte po příjemném a hezkém okolí, a tak máte chuť zkrášlovat či jinak vylepšovat prostor, v němž se nacházíte. Chráníte a ochraňujete ty, kteří to potřebují. Nečekaná setkání vám otevřou prostor k novému vnímání toho, co se děje. Pokud máte strach z nepoznaného, budete to vnímat spíš negativně. Nemáte chuť čelit drsné realitě, raději žijete v iluzi svého světa. Počítejte s tím, že nevidíte věci jasně. Přitahuje vás romantika a fantazie. To jsou skvělé atributy pro psaní duchovních či sci-fi příběhů, méně vhodné jsou pro plánování každodenních aktivit a věcné rozhovory. V příštím týdnu, až závoje iluzí opadnou, vše raději přehodnoťte.

LEV

Řešíte téma svobody oproti závazkům. Možná zvažujete, co pustit a co si udržet. Nedejte na vnější pozlátko a držte se spíš toho, co vás vnitřně činí šťastnými. Velké emoce spojené se lpěním a strachem ze ztráty toho, co máte, budou rozdmýchávat žárlivost a závist. Zesílit se může nesnášenlivost. Kolektiv, který vás dosud posiloval, můžete najednou vnímat jako hadí doupě. Ve spojení se sebehodnotou může docházet k přeceňování či neopodstatněnému podceňování. Podívejte se na atributy, které posilují a zeslabují pocit vlastní hodnoty. Snadněji tak od poloviny týdne odkryjete motivy, které vám nedovolují pustit se toho, na čem lpíte. Koncem týdne přijde vlna energie a ochota jít kupředu bez potřeby získat podporu a ocenění druhých.

PANNA

Nejste tak pevní v kramflecích jako dříve, neboť najednou nevíte, čemu máte věřit. Zažíváte něco jiného než to, čemu jste dosud věřili či nač jste se spoléhali. Je čas podívat se hlouběji do motivací, které vás vedou k aktivitám. Ať už je to potřeba uznání, potřeba být užiteční, pocit, že jste tu, abyste někoho či něco zachránili. Všimněte si, že vám to dává pocit zadostiučinění a důležitosti, pokud jde vše podle plánu. V opačném případě vás tyto motivy házejí na dno beznaděje, bezvýznamnosti a zbytečnosti. Přijetím přirozenosti životního cyklu, kdy věci vznikají, trvají, dokud jsou ku prospěchu, a odcházejí, když nadešel jejich čas, dojdete ke smíření se s tím, co se děje. Dovolte si konat pouze v rámci své kompetence a schopností, které máte k dispozici. Jestliže tuto hranici překročíte, jdete cestou sebezničení.

VÁHY

Pociťujete důležitost ideálů. Hledáte to, čemu věřit. Pozorujte, zda jdete po povrchu, a vaší modlou jsou idoly, finanční hojnost a krása těla, nebo jdete hlouběji a objevujete krásu ve všem, co je autentické. Originál má v porovnání s kopií větší hodnotu. Ty nejcennější originály jsou odrazem tvůrcova nitra. Nevznikají snahou dodat druhým to, co se jim líbí, nebo kopírováním stylu úspěšných děl, které jsou ceněny současnými kritiky. Vnímejte motivy svého konání s ohledem na to, čeho si ceníte. Bude-li tvorba vycházet zevnitř, originál, který bude výsledkem vaší práce, dojde ocenění. Pozorujte, co vám brání ve svobodném sebevyjádření. Od poloviny týdne je čas vynést na povrch všechny obavy, odmítání a strach z odsouzení a opustit naučené chování, vedené touhou po přijetí.

ŠTÍR

Čelíte tématu vztahů, sexuality a pomíjivosti. Pod vlivem romantických představ unikáte před tíhou každodenních povinností, které vás nyní zatěžují. Jste společenští, s tendencí přehánět. Pozor na přejídání a přílišné utrácení. Toužíte po vzrušujících podnětech. Nuda vás odpuzuje. Lidé, s nimiž se nyní setkáte, vám otevřou nové obzory, ale nepočítejte s tím, že s vámi půjdou životem bok po boku. Nechtějte je vlastnit. Pokud se cítíte odmítnuti, máte tendenci stáhnout se do tichého mlčení a zpochybňování vlastní hodnoty. Očekáváte-li příliš, budete zklamáni. Nyní je čas poznávat různé podoby vztahů, které vznikají a zanikají a probouzejí ve vás nejhlubší odezvu. Zkuste být vděčni za tuto zkušenost.

STŘELEC

Růst a prožitek hojnosti je motorem vašeho života. Záleží však na ideálech, které následujete. Jsou-li ideály hmotné, pak nemáte nikdy dost. Je-li vaším přesvědčením, že hojnost prožitků, které vstupují do vašeho života, vám dovoluje růst skrze jejich žití a pochopení, cítíte se vnitřně bohatí. Začátek týdne vás zastihne v pilné práci na tom, čemu věříte. Nestavíte vzdušné zámky, ale umíte přiložit ruku k dílu. Od poloviny týdne se budou objevovat možnosti, jak vyřešit případné problémy ve spojení s vaším tvůrčím potenciálem a schopností sebevyjádření. Koncem týdne naskočí příval energie, který vám pomůže snadno uskutečnit vaše nápady a inspirace. Nečekejte, kdo další do toho s vámi půjde, nyní je to na vás.

KOZOROH

Oscilujete mezi pocity, že jste lepší než ti druzí, a následně padáte do pocitů méněcennosti. Můžete vnímat nespokojenost s těmi, kteří nedodržují obecná měřítka. Případně přichází pocit viny a nedostatečnosti, nesplňujete-li své či cizí představy o sobě. Jste zkoušeni z toho, jak moc dáte na to, co se očekává. Uvolníte-li se do stavu, kde se necítíte být kontrolováni, uleví se vám. Jste otevřeni tvůrčí představivosti a snadněji než obvykle vycítíte náladu druhých lidí. Přestaňte si hlídat, jak vás vnímají druzí, ale využijte své síly a schopnosti k pomoci těm, kteří to potřebují. Lidé, které nyní potkáte, vám pomohou rozšířit obzory. Nebojíte-li se změn, můžete tyto nové možnosti využít i výdělečným způsobem.

VODNÁŘ

Náhlé události a vnější podněty vás vytrhávají z běžného života. Nečekaná setkání s lidmi, kteří nevyznávají tradiční způsob života, budou pro vás osvěžením. Touha po svobodě je nyní ještě silnější než obvykle. Od poloviny týdne pocítíte nutnost bouřit se bez ochoty podrobit se čemukoliv, co by vás chtělo svázat. Zesílena je tendence brát právo do vlastních rukou. Zkušenosti, kterým nyní čelíte, vám ukazují různé tváře svobody. Můžete se setkat s tak odlišnými formami života, které vás donutí k přehodnocení běžných norem. Fascinuje vás téma UFO či paranormálních jevů. Koncem týdne vám vlna nezávislosti a chuti dělat si věci po svém pomůže s realizací projektů a aktivit, ve které věříte.

RYBY

Toužíte po vzrušujících zážitcích, které by vám pomohly uniknout před tíhou praktické reality. Na jednu stranu vyhledáváte hloubku prožitku, na druhou se obáváte o ztrátu svobody, kdybyste se angažovali příliš. Zvažte, co pro vás znamená svoboda. Od středy se můžete setkávat s extrémními projevy, které se jen jako svoboda tváří. Využijte to k poučení se o tomto fenoménu. Pokud nechcete vidět svět takový, jaký je, vaše mysl je obestřena iluzí. Toulá se ve snech a fantaziích. Fascinuje vás sci-fi či mystika. Ale skutečný život je tam, kde se nachází vaše tělo. Raději nasměrujte svou vnímavost na pomoc a spolupráci s lidmi kolem vás. To vás zaručeně vrátí zpátky na zem.