Novinky

Horoskop pro všechna znamení od 21. 9. do 27. 9.

BERAN

Můžete mít pocit, že se vše spiklo proti vašim aktivitám. Cítíte se omezováni a o co méně to máte pod kontrolou, o to více bojujete. Probouzejí se hluboká zranění a bolesti, které vás vrací zpět k sobě, k vaší podstatě. Vaše reakce odpovídají těmto zraněním, ne tomu, co se skutečně odehrává. Nejste schopni vidět jasně. Zažíváte krize, pocity úzkosti či deprese. Dochází ke změně vzorců myšlení, ke změně vědomí. Jste-li tomu otevřeni, pak to, co k vám proudí z podvědomí, vám otevírá oči a propojuje vás s vaší intuicí a moudrostí. Můžete udělat velký krok dopředu, jen je třeba zaměřit se dovnitř. Neumíte-li se odpoutat od vnějších aspektů života, jsou vám dočasně znepřístupněny. Když to přijmete jako učící se proces, vnější nepřátelé, proti nimž jste vyrazili do boje, zmizí.

BÝK

Zaměřujete se na pracovní aktivity a jste ochotni usilovně pracovat. Přetváříte strukturu a řád, očišťujete, upravujete a zdokonalujete stávající procesy, aby odpovídaly novým požadavkům. Stojíte si za závazky a povinnostmi a nelitujete vynaložené energie. Budujete základy budoucí existence. Neustále zvažujte, co vám přísluší řešit, na to se zaměřte. To, co není ve vaší moci, to odevzdejte. Udržíte si tak klid ve svém nitru, i když kolem vás všichni bouří. Pokud konáte takto zodpovědně, vaše píle bude oceněna. Každodenní opakující se činnosti a rituály vás ukotvují, díky čemuž zažíváte pocit jistoty a bezpečí. Jen nenechte svou mysl příliš se toulat v budoucích scénářích, které vám jsou předkládány.

BLÍŽENCI

Necháte se snadno vyprovokovat a můžete říct něco, čeho budete následně litovat, případně se uchýlíte ke lži. Cokoliv řeknete nebo uděláte, vyvolá v druhých lidech neadekvátní odezvu. Zkuste se nad to povznést. Jestliže se chytíte do léčky ega a začnete neuváženě konat, přilijete tím oleje do ohně. Možné jsou pomluvy či udání, které vyvolají silné emoce z hlubin, neboť se obnoví hluboká zranění vaší důstojnosti či obavy z odsouzení. Z bludného kruhu emocí, pocitů a dotěrných myšlenek vás vyvede logika. Zastavte se, vše promyslete a naplánujte, vytvořte strategii. Podívejte se, zda je čeho se obávat a zda je možné s tím něco udělat. Převezměte za své činy a slova zodpovědnost. Konejte zodpovědně, s plným vědomím svých povinností a závazků. Práce vám pomůže od vymýšlení pomsty za své uražené ego.

RAK

Zažíváte problémy v komunikaci nebo na cestách. Můžete se cítit osaměle nebo se více vyhýbat druhým lidem. Přílišné přemýšlení nad současnou situací vás vhání do pesimismu, probouzeného strachem z nejistoty. Chybí vám trpělivost a vaše nedůtklivost vyvolává konfliktní situace. Je pro vás těžké nenechat se vyprovokovat, případně se stáhnete do ublíženého mlčení, kterým trápíte svět kolem sebe. Slova či mlčení jsou používány jako zbraň. Případně se informacemi a slovy druhých cítíte ohroženi. Cesta ven vede skrze zaměření se na pozitivní aspekty toho, co žijete a co se tím učíte. Potřebujete žít optimismus. Pomůže vám nasměrování se na hlubší rozměr života. Zkuste jej objevit při procházce v přírodě, při malování či v tanci pro radost.

LEV

Pokud se snažíte jít si za svým bez ohledu na druhé, vyvolá to spory ve vztazích. Nechcete-li se hádat, dojde na lži a zastírání. Případně vás neuvážené konání dostane do situace, ze které nebude snadné vybruslit. Převládne-li vědomí, že tu nejste jako oddělená jednotka od celku a že vaše konání ovlivňuje přímo či nepřímo celek, dokážete se dobrovolně omezit. Jste-li příliš zaměřeni ven, můžete mít nyní pocit, že jste ztratili směr či smysl života. Vaše mysl se totiž nemá čeho chytit, když staré struktury, o něž jste se opírali, se rozpadají v prach. Energii, kterou byste jindy věnovali vnějším aktivitách, obraťte dovnitř, k prozkoumání vnitřního světa a skrytých tajemství existence. I to je velké dobrodružství a stojí to za to.

PANNA

Neochvějně pracujete s cílem něco očistit, zdokonalit, spravit. Zažíváte pocit moci, jen je třeba zvážit, pro čí dobro konáte. Je-li to jen váš osobní prospěch, myslete na to, že v budoucnu zaplatíte účet. Odvádíte mravenčí práci a za ni přichází ocenění. Proti workoholismu a přepracování vás ochrání, když stále budete zvažovat, zda to, čím se zabýváte, vám přísluší řešit, či překračujete hranici, která náleží jiným. Pokud se přepínáte, podívejte se, jaký motiv vás žene vpřed. Je to touha být užiteční, touha chránit a zachraňovat, nebo kritičnost a nepřijetí současného stavu, s potřebou to změnit? Je-li to iluze spasitele, která klade na vaše bedra neadekvátní zodpovědnost a ničí váš život, pak se nedivte, že vás bolí záda, nebo vás sužuje strach ze selhání. 

VÁHY

Proces učení, komunikace nebo krátké cesty jsou vaším velkým učitelem. Pozorujte, jakou váhu přikládáte slovům. Pokud jim důvěřujete více, než je zdrávo, budou mít velký vliv na váš život. Podle myšlenky, která vám přijde na mysl, budete buď propadat strachům, frustraci, budete se cítit osamoceni, nebo budete hýřit optimismem, s pocitem, že se vám nemůže nic stát. Vaším světem budou hýbat pomluvy či udání, případně zjistíte, jak snadno se necháte zastrašováním zmanipulovat. Můžete čelit fanatismu a zneužívání moci ze strany určité autority či struktur, kterým podléháte. Buďte bdělí, tato informační bouře je tak silná, jak moc jí uvěříte. Chcete-li si uchovat vnitřní klid, pusťte se do nějakého hravě tvůrčího či uměleckého procesu.

ŠTÍR

Budujete základy nové existence, o kterou se můžete opřít. Ať už uvnitř, nebo vně. Při každodenní aktivitě, plnění svých povinností a závazků můžete objevovat něco nového o sobě. Jste schopni užívat svou moc pro dobro celku, s nímž jste ve spojení. Máte nadhled nad svými životními událostmi, a tak snadněji dokážete plynout s přirozeným cyklem života. Můžete se setkat s někým, kdo vám bude průvodcem, nebo se jím stanete sami. Pohnutky vašeho ega jsou tlumeny zesíleným sklonem k humanismu a soucitem s utrpením druhých. Pak nevyzdvihujete své útrapy a starosti, neboť ve světle problémů jiných lidí se jeví jako nepatrné.

STŘELEC

Možná se budete muset rozhodnout mezi „já“ a „my“. Chcete-li vše mít podle sebe, čekají vás hádky, které se mohou zvrhnout do slovní agrese. Netrpělivost vás dožene k neuváženým činům, jejichž důsledek velmi rychle sklidíte. Nenechte se vyprovokovat. Nedovolte, aby vás řídily emoce a uražené ego. Začátkem týdne vás ještě zbrzdí témata ve spojení se zdravím či očistou, konec týdne přispěje harmonii ve vztazích, neboť vás napadnou aktivity, které vás vytáhnou z obranného postoje a propojí s druhými lidmi. Začnete totiž uvažovat pod vlivem Slunce ve Vahách. Uvědomíte si, že vztahy, láska a harmonie jsou pro vás klíčovým faktorem.

KOZOROH

Trvá jízda na divoké vodě. Záleží na pevných nervech a ochotě poddat se dravému proudu života, abyste si odnesli posílenou sebedůvěru, že vše se dá zvládnout, namísto sevření strachem ze selhání, z neúspěchu či odsouzení. Pozorujte, jak moc vás slova a informace, které k vám pronikají, rozhazují. Čím větší váhu tomu dáváte, tím snadněji jste manipulovatelní a zastrašitelní. Případně sami tyto zbraně využíváte k získání moci a postavení. Možná nyní sklízíte to, co jste zaseli, a tak se učíte poznat důsledky takového jednání. Když to přijmete, aniž vaše zraněné ego hledá viníka, neboť se sami nechcete cítit vinni, zmizí i pocit ohrožení. Cílem není soud či obhajoba, ale nabytí moudrosti skrze prožitou zkušenost.

VODNÁŘ

Vaše zesílená intuice vám dává schopnost uvidět za slova. Díky tomu neuvěříte všemu, co vám kdo říká. Budete-li jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, najdete pro sebe nejlepší místo mezi aktivitou a pasivitou, přijímáním a dáváním. Nebudete reagovat tam, kde se vás to netýká a řeknete a uděláte to, co je třeba vykonat, aby druzí došli poučení. Nebuďte proto překvapeni, když vypustíte z úst slova, která byste jindy neřekli, a uděláte něco, co byste jindy neudělali. Stali jste se nástrojem existence a někde hluboko víte, že se to mělo stát. Zůstalo-li vaše vědomí uvězněno pod přikrývkou mysli, budete se ještě hádat, nebo lhát, s cílem zastřít důsledky činů a slov, který jste vykonali a řekli.

RYBY

Máte pocit, že nic neděláte, ale věci se dějí samy. Vidíte vše v širších souvislostech a vnitřně víte, že je vše v pořádku. Ztrácíte pocit chtění ega, které vás hnalo k plnění určitých cílů. Nebojte se, není s vámi nic špatně. Namísto toho se ve vás usídlil humanitární duch, probouzející soucit s těmi, kteří nemají jednoduchý život. Není tendence setrvávat v naučených názorech a přesvědčeních a díky tomu se snadněji pouštíte minulosti. Pokud na tom, co nyní odchází z vašeho života ještě lpíte, projevuje se to v emoční rovině sebelítostí a na fyzické úrovni bolestí. Sebelítost je spojená s pocitem oběti, když se zaměřujete na to, oč přicházíte, namísto na dar, který tím získáváte. Fyzická bolest je zapříčiněna odmítáním toho, co se děje. Když dojde ke smíření, bolest, která je znakem oddělenosti, může odejít.