Novinky

Horoskop pro všechna znamení od 2. 3. do 8. 3.

BERAN

Popřemýšlejte nad tím, co má pro vás v životě skutečnu hodnotu a co si představujete pod pojmem láska. V tomto týdnu pozorujte své pocity, mohou vám hodně napovědět. Někdy si uvědomíte skutečnou cenu toho, co jste měli, až poté, kdy to ztratíte. Zažíváte-li strach z nesvobody, pak si uvědomte, že zůstáváte v představě o tom, že je zde někdo, kdo vám svobodu může odepřít. Skutečná svoboda vychází z uvědomění si samostatné volby a přijetí důsledků. Nesvoboda vzniká z neochoty nést důsledky svých voleb.

BÝK

Mějte mysl otevřenou. Mohou přicházet nápady či vize, které bude možné následně realizovat. Dejte si jen pozor, jak tyto své vize budete prezentovat. Uvědomte si, že každý máme lehce odlišné vnímání, a tak to, co je jasné vám, nemusí být druhým zřejmé. Více než na slova se soustřeďte na to, co je mezi řádky. Někdy druzí odmítají jen proto, že vám vaše nápady závidí či vám nepřejí úspěch. Proto zvažujte, před kým a jak své poznatky zveřejníte. A nenechte se odradit, nebude-li odezva pozitivní. To, co děláte, vás má hlavně bavit, to je ukazatelem správnosti vaší cesty.

BLÍŽENCI

Potkáte lidi, kteří vás obohatí. Pokud váš první dojem bude odmítavý, zkuste tomu dát ještě jednu šanci. Někdy jen reagujeme příliš příkře na vše, co je nám neznámé nebo neodpovídá naší dosavadní představě o tom, jaké lidi chceme mít ve své blízkosti. Můžete díky nim objevit aktivity či hodnoty, které se stanou základem pro váš nový životní směr. Využijte svou typickou zvídavost, a než učiníte jakýkoliv závěr, nechte to na sebe nějakou dobu působit.

RAK

Vnímejte, jak reagujete, když nemáte věci pod kontrolou a není vám dopřáno to, co chcete vlastnit. Můžete silněji prožívat žárlivost a nenávistné pocity. Zkuste se spíše nechat druhými inspirovat, pokud vás to, co mají, osloví. Objevili jste totiž něco, co k vám v nějaké formě patří, ale vy to k sobě vnitřně nepustíte. Pocit nedostatku vychází z vnitřního pocitu, že mi něco chybí. Tento vnitřní pocit je černou dírou, do níž padne vše, co si pořídíte a získáte. Zkuste jej obrátit v důvěru, že dostáváte přesně to, co potřebujete. Jakmile nastoupí vnitřní pocit dostatku, černá díra mizí.

LEV

Zaměřte se na práci, budování postavení či jména ve společnosti. To, že chcete do své práce vnést sami sebe, je v pořádku. Jen pozorujte, jakým způsobem reagujete, když není po vašem. Tlačíte vše silou, ustoupíte, nebo si najdete cestu, jak dosáhnout svého? Možná hledáte spřízněnost mezi názory a společně přijdete na nejlepší řešení. Tomu se říká týmová práce, z jejíhož výsledku mají užitek všichni. Nezapomeňte, že existuje mnoho úhlů pohledů na jednu a tutéž záležitost. Neochota naslouchat druhým vás ochudí o možnost vytvořit komplexní, dlouhodobě fungující řešení.

PANNA

Můžete pociťovat nervozitu a nebude pro vás snadné zůstat v klidu. Máte chuť něco vymýšlet nebo stále hovořit. Věnujte pozornost tomu, co propadne do vaší mysli jakoby bez příčiny a najednou se ve vás zvedne vlna zájmu. Pokud se vám to podaří uchopit a zapracovat do svých plánů, může to mít dalekosáhlé následky pro vaši kariéru a odkrytí podstaty vašeho skutečného potenciálu. Stejně důležité pro vás bude, abyste sami naslouchali tomu, co vyslovujete, když něco říkáte druhým. Je zde téměř jistota, že ta slova jsou ve skutečnosti určena vám.

VÁHY

Ohlížíte se příliš na to, co o vás řeknou druzí? Máte-li pocit, že jste odmítáni, budete se nyní stahovat do své ulity a přesvědčovat sami sebe, že druhé k ničemu nepotřebujete, což není pravda. Může se na povrch vyklubat žárlivost, jste-li na své lásce závislí. Nebo zažijete zklamání, pokud jsou vaše očekávání na druhé příliš vysoká. Za všemi těmito dramaty lásky stojí neuvědomění si své skutečné hodnoty. A dokud to neuvidíte vy sami, nebude to zřejmé ani druhým.

ŠTÍR

Dovolíte-li si uvolnit kontrolu své mysli, mohou se zrodit nápady, které vaše mysl nezná, a proto je není schopna objevit. Pojďte obrátit svou moc a sílu k prožitku těchto nových cest namísto k obraně toho, co znáte. Pokud umožníte věcem, aby se děly, a mysl nasměrujete spíše k pozorování dějů než k řízení a plánování, rozšíří se vám obzory natolik, že připustíte, že vše má svůj hlubší smysl a řád a že skutečná energie moci, kterou hledáte, vychází z prožitku sebe sama ve všech proměnách, které nemají konce.

STŘELEC

Máte tendenci chtít víc, než vám přísluší, a tak možná pocítíte zklamání. Případně budete mít pocit, že kvůli blízkosti s někým druhým ztrácíte svou svobodu, omezujete svůj růst či si nemůžete dovolit cestovat tam, kam byste chtěli. Uvědomte si, že svoboda není volnost, kdy si děláte to, co chcete. Skutečná svoboda je velmi zavazující. Někde v minulosti jste učinili závazek vztahu, rozhodli jste se pro něj a nyní přijímáte důsledek této volby. Dobrá zpráva je, že každý další krok je doprovázen nejen přijímáním důsledků voleb předchozích, ale i novou volbou. 

KOZOROH

Komu a čemu sloužíte? Pravda je, že je třeba mít nějakou strukturu, která by držela váš život při sobě, ale otázkou je, zda tato struktura je oporou vašeho života, nebo váš život slouží struktuře, kterou jste převzali, a tak se stala vaším životem. Pokud cítíte jen povinnosti a v životě vám chybí radost, je čas právě tuto strukturu přehodnotit. A pokud oprašujete něco dávno vyhynulého, zkuste se zeptat sami sebe, při čem cítíte radost. Odpověď se skrývá v navrácení se ke snům a koníčkům. Zkuste spíš oprášit je a odsud začněte navazovat svůj skutečný život.

VODNÁŘ

Možná si uvědomíte, že svoboda, kterou jste si nadělili, v sobě nese obrovskou zodpovědnost. Nyní jste tu sami za sebe, můžete činit svobodné volby. Není proti komu bojovat. Tento prázdný prostor je však třeba naplnit, a to vyžaduje píli a zodpovědný přístup. Vaše mysl je nyní otevřená novým inspiracím. Naslouchejte jim, propojte je a začněte tvořit něco užitečného. Můžete nakonec zjistit, že to i velmi dobře vynáší a tato soběstačnost posílí pocit svobody.

RYBY

Svou aktivitu vyvíjejte směrem, kterému věříte. Až z výsledku uvidíte, zda je to cesta, po níž opravdu chcete jít. Otevírají se nové možnosti v pracovní oblasti, můžete získat větší moc, kterou je však třeba využít k účelu, jenž slouží vyššímu celku. Vaše očekávání a požadavky však nemusejí odpovídat realitě. V tom případě přijde zklamání. Sytit by vás v tuto chvíli měl více dobrý pocit než cizí peněženka. Tento krok je jen příprava na ten další, a tak se může stát, že v této fází spíš zaplatíte za učení, než abyste sklízeli finanční hojnost.