Novinky

Horoskop pro všechna znamení od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021

BERAN

Nejdůležitější události se odehrávají na poli vztahů. Napětí, které ve vašem životě aktuálně vládne, využijte k budování vazeb dávajících smysl. Růst přichází bez námahy skrze činnosti spojené s alternativními či technickými směry, s vizionářstvím, začleněním se do určitého celku, při práci v sociálních službách či na projektech zaměřujících se na budoucnost nebo naplnění snů a vizí. Máte čím dál větší nutkání někam patřit. Od poloviny týdne zesílí ambice a chuť dosáhnout svého, a to za každou cenu. Nahromaděná frustrace z nemožnosti mít vnější vlivy pod kontrolou se projeví výbuchy vzteku. Ale pozor, tím, co v afektu řeknete, můžete zranit lidi, kteří vám důvěřují.     

BÝK

Ve vztazích a v práci pro společnost převládá pragmatičnost. Jste poháněni pocitem zodpovědnosti. Dáváte si do pořádku pracovní záležitosti. Opíráte se o vnitřní stav vyrovnanosti. Duševní stabilita vám umožňuje dobře se vypořádat s jakýmikoliv událostmi. Oplýváte silou i chutí přetvářet strukturu a řád do nových forem. V druhé polovině týdne mohou být vaše snahy blokovány určitými událostmi či dohodami, které jste v rámci spolupráce nebo ve vztazích uzavřeli. Držte se pocitu, že jste udělali vše, co bylo ve vašich silách.

BLÍŽENCI

Vaše mysl se zabývá praktickými záležitostmi ve vztazích nebo v tématech pojednávajících o rovnováze, kráse, spolupráci, pravdě a spravedlnosti. Snadno vidíte nedostatky a namísto kritizování hledáte cesty, jak je napravit. Využíváte přitom rad starších a zkušenějších, případně se sami stáváte autoritou pro ty, kterým chybí zkušenosti. Vyplouvají na povrch podvědomé myšlenky a tužby, které ovládají váš vztah k sobě samým či lidem kolem vás. V druhé polovině týdne se slova stanou prostředkem k léčení. Pozorujte, jak to, co je vyřčeno, vnímáte. Vlivem přílišné vztahovačnosti se často cítíte zraněni.

RAK

Vaše pocity jsou v rozporu s tím, čeho chcete vědomě dosáhnout. Probouzí se ve vás nejistota, kdykoliv se chystáte vstoupit do neznámých vod ve snaze nastolit harmonii nebo navázat určitý kontakt. Je-li vaší touhou a ambicí prosadit se, pak se připravte na konfliktní situace, při kterých se dostane na povrch vše, co jste dosud zavírali v sobě. Bude se ale jednat o konstruktivní konflikt, který pomůže vyčistit vzduch a vyjasnit vzájemné postoje a názory. Naskočíte-li na pocit bezmoci, dožene vás to ke vzteku či k mučednickým pocitům. Anebo se ve vás zvedne síla vůle, již využijete k dosažení svých cílů. V každém případě počítejte s tím, že čím větší tlak použijete, tím silnější vlna odporu se proti vám zvedne.

LEV

Čelíte tlakům, které vás vedou buď ke změně způsobu fungování, nebo se (ve snaze udržet si stávající pozici) snížíte k manipulacím. Neochota spolupracovat omezí váš rozlet. Vynořují se příležitosti a možnosti spolupráce. Jednáte ve jménu kolektivní zodpovědnosti. Zapojujete se do sociálních projektů. Vznikají vztahy, která vám pomohou naplnit vaše sny a vize budoucnosti. Spolupráce s odborníky, ochota o všem pohovořit a vyjasnit si svá stanoviska, vám pomůže uvidět záležitosti, které řešíte, z jiného úhlu. Komunikace může nejen zraňovat, ale také léčit. Zkuste si přečíst literaturu o efektivní komunikaci a mezilidských vztazích.

PANNA

Komunikace ve vás vyvolává hluboko zasunuté pocity a emoce z minulosti. Není pro vás snadné se s nimi vypořádat. Postavíte-li se jim čelem, zjistíte, že to, co vás v minulosti strašilo, už v současných podmínkách neobstojí. Dovolíte-li si přijmout své temné stránky jako součást své osobnosti, nebude už nic, co byste museli schovávat. Chcete-li, aby vás druzí viděli v lepším světle, než je realita, od středy očekávejte smršť pomluv, nesnášenlivosti, závisti, přeceňování či podceňování. Pakliže si uvědomujete sami sebe, hlavou vám budou vířit intuitivní myšlenky. Ty vedou ke změně způsobu, jakým jste dosud uvažovali nebo jak jste sebe či lidi kolem vnímali. 

VÁHY

Chybí-li vám pocit, že držíte život ve svých rukou, připadáte si manipulováni a ovládáni těmi, které vnímáte jako mocné. Jste nuceni přehodnocovat určité aspekty svého života, nastavovat si hranice. Čelíte tlakům jak zevnitř, tak vně. Projevit se mohou problémy s autoritami, například s nadřízenými. Nebo vás nechá na holičkách vaše auto. Zkuste si uvědomovat svá práva i potřeby a jděte za nimi, ovšem ne za cenu intrik. Od středy se můžete cítit zastrašeni agresivním jednáním a přehnanými ambicemi druhých. Pustíte-li se s nimi do boje, získejte na svou stranu nejprve spojence. Uvědomte si, že nejde-li o život, nejde o nic. Potlačujete-li svou frustraci, hrozí vám nehoda.

ŠTÍR

Žijete prací nebo snahou naplnit představy a očekávání těch, jimž se cítíte zavázáni. Zažíváte pocity moci — v domnění, že si sami řídíte život, anebo naopak přichází bezmoc, když vám karty osudu nadělí něco, s čím jste úplně nepočítali. Všimněte si, že moc a bezmoc se odvíjí od aktuálních představ o životě. Zkušenosti, které vám ukazují limity vašich kompetencí vás vedou k přijetí i opačného pólu, to je bezmoci. Nedokážete-li to přijmout, máte tendenci bojovat do posledního dechu, dokud nedojde k totálnímu vyčerpání nebo dokud se nezačnete cítit jako oběti neschopné akce. Pokud však přijmete nevyhnutelnost věcí, co nemůžete ovlivnit, uvidíte, že v konečném důsledku více získáte, než ztratíte.

STŘELEC

Setkání s cizinci či lidmi odlišných kultur vám vnese do života stabilitu, kterou využijete například v pracovním životě. Pociťujete sebedůvěru, dokážete se ovládat a rozhodujete se na základě pocitu zodpovědnosti. To vám pomáhá budovat zdravé vazby a urovnávat ty stávající. Od středy se ale můžete setkat s odvrácenou stranou vztahů a čelit pomluvám nebo závisti. V pátek opět zesílí harmonie a schopnost vše v klidu vykomunikovat. Zláká vás umění, společnost, vyrazíte na návštěvu či na nákup hezkého oblečení. Čekají vás dobré zprávy, možná konečně naleznete to, co jste hledali.

KOZOROH

Čelíte silným tlakům zevnitř i zvenčí. Řídí-li vás vaše ambice, ve snaze vyhrát a mít vše pod kontrolou, vydáváte ze sebe více, než na co máte. To vede k pocitům porážky. Skrze prožitek bezmoci jste nuceni měnit způsob, jakým fungujete, měníte svá očekávání, na nichž stavíte pocit vlastní důležitosti a přínosu pro společnost. Od středy ještě zesílí chuť dosáhnout svého. Pocit ohrožení ve vás burcuje potřebu bojovat. Nebojujte sami, získejte spojence s podobnými cíli. Cítíte-li frustraci, neuzavírejte ji v sobě, ale zkuste ji vybít náročnější činností či sportovní aktivitou. Jinak se boj snadno přesune do fyzické roviny, ať už v oblasti zdraví nebo při výměně názorů.

VODNÁŘ

Užíváte si období plné harmonie, klidu a lehkosti. Vše plyne tak jednoduše, že snadno sklouznete k lenošení. Pokud jste na dovolené, není co řešit. V práci vás sebedůvěra vede i přes komplikovanější situace, aniž byste si vůbec všimli, že nastal nějaký problém. Snadno se soustředíte. Díky svému nadhledu vidíte nedostatky a zároveň je vám jasné, co je třeba změnit. Otevírají se vám nové možnosti a příležitosti. Pokud jich využijete, přinese to mnoho dobrého nejen vám, ale i lidem kolem vás. Přeje vám štěstí, chyťte jej za pačesy. Jste-li uprostřed důležitých životních změn, díky pozitivnímu naladění nebudete trpět pocitem ztráty z toho, čeho se musíte vzdát.

RYBY

Cestování či setkání s lidmi z odlišných kultur a životních filozofií změní váš názor na lásku, spolupráci, umění, krásu a harmonii. Narazíte na stará přesvědčení, která stále vyvolávají hluboké emoce a pocity. Můžete zažívat náročnější chvíle se sourozenci, sousedy či příbuzenstvem. Projeví se nežádoucí postoje ve vztazích, jako je přeceňování, podceňování, závist či vzájemné shazování. Pokud se stanete obětí těchto praktik a emočně vás to zdrtí, pak zvažte, na čem vlastně zakládáte svou sebehodnotu a pocit, že si zasloužíte být milovaní. Objevuje se zde potřeba být těmi dobrými, i za cenu potlačení veškerých ideálů dobroty? Pak můžete být snadným terčem pomluv a jakákoliv negativní reakce na vaši osobu ve vaší mysli aktivuje hluboký pocit nepřijetí.