Knihy

Spřádání příběhů

Okamžiky, kdy nám někdo vypráví fantastickou pohádku anebo se nás snaží ukonejšit ukolébavkou, patří k těm nejkrásnějším a nejvzácnějším v životě. Různé osobnosti se s Vogue CS o takové chvíle podělily. S pohádkou O Theovi začíná Petra Němcová. Na další se můžete těšit již brzy.
Foto: Branislav Šimončík
Petra Němcová
Bylo nebylo, tisíce světelných roků od Středního slunce byla mléčná galaxie a v ní solárním systém s planetou, která se jmenovala Země. Celest vyprávěla kamarádovi Bodhimu o Zemi a o Theovi ze Středního slunce, který se přihlásil, že bude dobrovolníkem na Zemi, aby pomohl s jejím důležitým přechodem ve 21. století zemského kalendáře.
Celest: Země měla svoje vlastní zákony a každý souhlasil s tím, že je zažije. Jako gravitaci – všechno, co jde nahoru, musí přijít dolů. Jako lineární čas, že po dni následuje noc. A Čas!
Bodhi: Co je čas?
Celest: Když na něco myslíš, tak se to na Středním slunci projeví okamžitě, ale na Zemi je zpoždění. Tohle zpoždění je to, kvůli čemu je Země tak složitá.
Bodhi: To je zajímavé... Čas – můžeš mi říct víc?
Celest: Předtím než jsi přišel na Zemi, tak jsi si vybral svojí rodinu. Taky jsi si vybíral, jestli chceš být muž nebo žena, nebo jakou chceš mít rasu. Místo na planetě. A takové věci. 
Bodhi: Takže jsi si mohl vybrat svůj vlastní charakter?
Celest: Přesně tak. Přišel jsi na zemi jako miminko a jsi totálně závislý na ostatních, kteří tě učí všechna pravidla. Ale nikdo si ta pravidla nepamatuje, tak si všichni vytvářejí svoje vlastní. Pravidla postavená na strachu a předávání síly ostatním.
Bodhi: To nezní moc zábavně! 
Celest: Pro všechny ne. Lidé dokonce věřili tomu, že jsou jediným inteligentním životem ve vesmíru. 
Bodhi: Ha ha, tak to je legrační. 
Celest: Je to bláznivé, já vím. 
Bodhi: A co se stalo na Zemi?
Celest: Designéři vesmíru věděli, že Země vstupuje do části galaxie, kterou lidé nikdy nezažili. Části galaxie vyplněné frekvencí, která by mohla být schopná znovu propojit lidskou DNA. 
Bodhi: Co bylo špatně s jejich DNA? 
Celest: Už nefungovala. Jejich DNA byla taková, že nebyli propojení s jejich vyšším bytím. Ale ve 21. století byla naděje chytit se nového plánu. Jen znovuzrození na planetě se mohli naladit na tyto frekvence. A potřebovali dobrovolníky, jako byl Theo, z různých koutů vesmíru. Aby se to povedlo potřebovali miliony fyzických forem napojených a připravených se naladit na tyto nové frekvence.
Bodhi: Jsou všechny ty příběhy o lidech z 21. století pravdivé? 
Celest: Ano, dobrovolníci jako Theo z každého koutu vesmíru byli v té době na Zemi, aby pomohli lidem se probudit.
Bodhi: Co museli dobrovolníci udělat, když přišli na Zemi?
Celest: Museli se probudit, naladit se na vyšší frekvence a šířit je na zbytek planety. 
Bodhi: To zní skoro nemožně.
Celest: Většina lidí, kteří sledovali tenhle experiment na Zemi, si nemyslela, že se to Theovi a ostatním podaří.
Bodhi: A co se stalo, když Theo přišel na Zemi?
Celest: Na Zemi se učil těm stejným strachům, které byly postaveny na víře, která na Zemi vládla navěky. Žil jako všichni ostatní a nechápal, kdo je a co se má stát. Ale hned, jak Země vstoupila do mračen těchto nových frekvencí, začal on i další dobrovolníci o ovšem pochybovat. A jeden po druhém se začali probouzet.
Bodhi: Takže ten plán začal fungovat?
Celest: Ano, čím víc si Theo a ostatní důvěřovali, tím rychleji se znovu propojovali. Rychleji si začali vzpomínat. A tím že byli rozmístění na planetě rovnoměrně, tak frekvence planety začala rychle stoupat.
Bodhi: Co se stalo, když frekvence planety začala stoupat?
Celest: Ti, kteří byli pohlcení strachem, vytvářeli ještě více strachu a později se Země vymkla kontrole.
Bodhi: Jak to myslíš?
Celest: Nižší frekvence, která lidi dlouhá léta ovládala, už nemohla existovat. Začali být sebedestruktivní. A svět upadl do totálního chaosu.
Bodhi: To zní strašidelně.
Celest: Bylo to strašidelné pro ty, kteří žili ve strachu, ale Theo a dobrovolnici už věděli, že je to konec staré energie a začátek nové.
Bodhi: Co se stalo potom?
Celest: Dosáhli bodu probuzení a vytvořili nový svět.
Bodhi: Nový svět – a co se stalo s tím starým?
Celest: Starý svět dále pokračoval a poskytl útočiště těm, kteří se báli opustit svůj strach, aby prožili potřebné zkoušky. Ale Theo a další dobrovolníci vytvořili novou zemi, nový svět, který pasoval k vyšší frekvenci. A díky tomu všechny strachy způsobené starou vírou zmizely. Během okamžiku si Theo a ostatní vzpomněli, kdo jsou a že jsou všichni propojení. Přestali si vzájemně ubližovat. Začali jeden druhého respektovat. Vzali si zpět sílu a vytvořili svět beze strachu, svět naplněný láskou. 
Bodhi: Takže legendy o Theovi jsou pravdivé!