Vogue Vánoce

Co s penězi od Ježíška? Neutrácejte zbytečně, pomozte tam, kde je to nejvíce třeba

Dostali jste od Ježíška nadílku v podobě obálky nadité bankovkami? Nemusíte je utratit hned a všechny. Kromě nákupů pro vlastní potěšení pomozte také potřebným a přispějte na charitu, která je s Vánoci tradičně spojená. Inspirujte se tipy z redakce a jako bonus si dar budete moci odečíst z daňového základu v příštím roce. Odměnou vám bude víc než jen dobrý pocit. Říká se totiž: přej a bude ti přáno. 
Foto: Charlotte Hodden pro Vogue CS

Pomoc rodinám

Sabrina Karasová, online editor: Podporuji občanské sdružení ROSA, které dlouhodobě a velmi prakticky pomáhá obětem domácího násilí a provozuje pro ně azylový dům na utajené adrese. Ženy, které bývají obětmi domácího násilí nejčastěji, se na organizaci mohou obracet se svými otázkami, pochybnostmi a případně s nimi připravit svůj odchod od násilníka, a to i s dětmi. Rodině se pak dostává nejen hmotné pomoci; často totiž uprchnou bez základního oblečení či vybavení a potřebují změnit svůj život od základu, včetně například zevnějšku. Rosu založily dvě původně zdravotní sestry, které znovu a znovu v ordinaci ošetřovaly ženy napadené jejich partnery, v dobách, kdy domácí násilí nebylo kvalifikováno jako zločin a policie neměla k dispozici žádný zákonný prostředek, jak obětem pomoci. Dnes může být násilník ze společné domácnosti vykázán, ale prokazování násilí (i psychického) bývá složité. Domácí násilí je jev, který ze společnosti hned tak nemizí, a nejrůznější organizace, které se pomocí zabývají, určitě potřebují podporu. 
Tým Vogue CS: Všechny nás hluboce zasáhly tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Myslíme na všechny oběti, pozůstalé a zasažené, jejich rodiny, přátele a blízké. Jednou z možností konkrétní podpory je Nadační fond Univerzity Karlovy, který veškeré vybrané prostředky použije na adresnou a cílenou pomoc. Navíc lze podpořit některou z organizací, například In IUSTITIA, které nabízejí pro bono psychologickou a další pomoc. 

Pomoc dětem

Kristýna Jandová, online editor: Jako máma myslím také na ty nejmenší z nás. Daránek svou pomoc soustředí na pomoc dětem v nouzi. Váš příspěvek se tak promění v bezpečí charitních azylových domů či nízkoprahových dětských center nebo poputuje přímo dětem a rodinám v tíživé životní situaci. K dětem se tak dostane například potřebné zimní oblečení nebo najdou bezpečný domov bez násilí, který by mělo mít každé z nich.
Michaela Dombrovská, editor: Nezisková organizace Lékaři bez hranic se zaměřuje na poskytování zdravotní péče obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií či vyloučených ze zdravotní péče. Zasahují tam, kde je lékařská péče nedostatečná nebo úplně chybí, a v roce 1999 za to dostala dokonce Nobelovu cenu míru. Pomáhají všem bez rozdílu, velmi často ale v terénu ošetřují právě děti, které může zachránit třeba pro nás obyčejné a běžně dostupné očkování. Další z organizací na mém seznamu, která pomáhá dětem, je pak určitě UNICEF

Pomoc znevýhodněným

Jan Boublík, fashion feature editor: Vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc je Dům světla, který od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat. V České republice jsou jediným místem, které podobnou službu určenou výhradně HIV pozitivním osobám nabízí. Půsodně vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce přinášela, postupně se však rozšířila i o prevenci a osvětu. Dělají záslužnou práci, která si zaslouží podporu. Neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc zvláště ohroženým skupinám, je celá řada a ocení jakékoliv, i malé, částky, pokud se rozhodnete podpořit vícero z nich. Vybírejte srdcem. 
Natálie Debnárová, editor: Zajímá-li vás, jak mohou v naší společnosti žít naplněný život dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, podpořte společně se mnou Společnost Duha. Právě tato nezisková organizace jim poskytuje více než 30 let služby a pomáhá měnit smýšlení o tom, jak tito lidé žijí. Díky službám Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podpora samostatného bydlení mohou žít co nejsamostatnější život a učit se dovednostem, které potřebují pro svoji soběstačnost. 

Hmotná pomoc potřebným

Kristýna Jandová, editor: Broumovská charita Diakonie poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi už třicet let. Od roku 2012 pak svou činnost rozšířila umisťováním kontejnerů po celé naší republice, do kterých můžete odložit nepoužívané oblečení; do jejich skladu se denně dovezou zhruba dvě tuny textilu a bot. Nejenže oblečení předávají těm, kteří ho potřebují, ale nedávno vymysleli také způsob, jak z nepoužitelného oblečení vyrobit stavební materiál, a trochu tak umenšit enormní ekologickou zátěž. 
Sandra Mai Tranová, social media manager: Vánoční čas je obdobím sdílení. A může znamenat i investovat do změny života těch, kteří se potýkají s nejtěžšími životními situacemi. Projekt Nocleženka pod taktovkou Armády spásy již poosmé poskytuje během zimních měsíců nocleh a podporu těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Tato iniciativa nejenom zajišťuje základní potřeby, jako je teplá polévka s pečivem, horký nápoj a možnost osobní hygieny, ale také poskytuje zdravotní péči včetně prohlídek a ošetření od lékaře. Zakoupením voucheru v hodnotě 100 Kč, takzvané nocleženky, tak podpoříte ty, kteří bojují s chladem, hladem a osamělostí.

Pomoc zvířatům

Cindy Kerberová, head of digital editorial content: Každý rok, ať už finančně, nebo hmotným darem, podporuji kočičí útulky. Téma kočičích bezdomovců vnímám jako vážný problém, který ale my lidé můžeme poměrně snadno a rychle vyřešit. Letos jsem věnovala peníze znovu pražskému spolku Šanta kočičí, kde jsem před 12 let zcela neplánovaně adoptovala již starší kočičku a dala jí láskyplný domov. Tento útulek poskytuje skvělé zázemí kočkám všeho věku, vytváří jim příjemnou přestupní stanici, někdy bohužel ale i poslední domov, jaký kočky mají. Můj vzkaz je jasný: Nekupuj, adoptuj. I kdyby to mělo být na dálku, protože mi je jasné, že ne každý člověk je v situaci, kdy si může přinést zvířátko domů. Pojďme těm méně šťastným zlepšit jejich životní podmínky a pomoci jim najít rychle trvalý a spokojený domov a přispět k tomu, aby se jim dařilo co nejlépe, než si najdou novou rodinu. Zaslouží si to roztomilá koťátka i kočičí senioři. 
Michaela Dombrovská, editor: Pomoc potřebují všechna opuštěná a nechtěná zvířata, ale speciální pozornost si zaslouží ta, která už opravdu nikdo neřeší (nebo je dokonce opustí) třeba proto, že jsou starší. Spolek Psí senioři v nouzi se zaměřuje na psy, které už veterináři řadí do kategorie seniorů a kteří mají často nějakou zátěž z předchozích špatných podmínek, třeba zhoršený zdravotní stav nebo jiné speciální potřeby. Z vlastní zkušenosti ale mohu potvrdit, že i starší psy v pohodě naučíte novým kouskům a pokud jim dáte šanci a domov, jsou to ti nejvděčnější kamarádi, jaké si můžete přát. Pomůže samozřejmě i finační podpora (ať už tomuto spolku, nebo některému jinému), protože zvířat v nouzi je stále víc, než útulky a další podobná zařízení zvládají.