Horoskopy

Horoskop pro všechna znamení od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023

BERAN

Máte výborné nápady, které neváháte realizovat. Prosazujete se jasnou a odvážnou komunikací. Jste hraví. Svým vystupováním vyčníváte z davu. Péče o vlastní osobu je na prvním místě, což může do vztahů vnášet konflikty a nedorozumění. Finance, které nyní získáte, možná nerozvážně utratíte. Po větším výdeji následuje rozčarování a tendence přehnaně šetřit. Od středy hledáte rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, prosazováním se a ústupem, případně se věnujete aktivitám spojeným s léčením.   

BÝK

Cítíte-li vnitřní neklid, věnujte si prostor a ujasněte si, co chcete či potřebujete ve svém životě změnit. Nedokážete-li projevit svou nespokojenost a naladit věci tak, abyste se cítili osvobozeni, náhlé události způsobí rozpad, či dojde k ukončení určitých vazeb z popudu protistrany. Případné problematické situace vám pomáhá řešit nadhled a otevřenost vůči odlišným postojům a pravdám. Přichází k vám informace a vhledy, které jsou hodny následování. 

BLÍŽENCI

Čerpáte ze své mnohostrannosti, přizpůsobivosti a pohotovosti. Intelekt slaví úspěch jak v oblasti učení, tak v komunikaci a na obchodních jednáních. Ve vztazích vás ovládají touhy. Jejich nenaplnění probouzí konflikt. Jakýkoliv skrytý nesoulad vyvolává nespokojenost. V harmonických vztazích naopak zesílí láskyplnost. Vztahy, které vzniknou v těchto dnech, mají základ v tělesné přitažlivosti. Od středy si můžete uvědomovat a léčit své slabiny ve způsobu sebeprosazení.

RAK

Pro to, co milujete, se můžete obětovat, případně se projeví závislost na předmětu vašeho zbožňování. Máte nastavena vysoká očekávání. Nejsou-li naplňována, nespokojenost vyústí v konflikt. Nyní vidíte, kam více vkládáte, než dostáváte. V pracovní oblasti a směrem k výdělečné činnosti vám přicházejí nové nápady a inspirace. Udržíte-li si odstup od událostí, díky nadhledu zvládnete v každé situaci vhodně zareagovat. Strhnou-li vás emoce či pocity, budete pociťovat bezmoc. 

LEV

Při týmové práci a činnosti pro určitou komunitu snadno podlehnete sebeklamu o své nepostradatelnosti. Můžete toužit po postavení v čele nějakého uskupení. Není-li uznán váš přínos, ve snaze ochránit se před ublížením, se stáhnete za hradbu chladu a nedostupnosti. Jste-li potvrzeni ve své roli, máte elán na prosazení svých postojů, přání a představ. Nenecháte si nikým nic nařizovat. Ve sportu a individuálních aktivitách objevujete svůj potenciál a docházíte k uvědomění si svých kvalit.

PANNA

V obchodních vazbách či vztazích se sourozenci, příbuznými či sousedy může docházet k neshodám kvůli nerovnováze mezi dáváním a přijímáním. Zesílí hádavost či panovačnost vycházející z nespokojenosti vlivem nesplněných představ či očekávání. V harmonických vztazích naopak zesílí láskyplné projevy náklonnosti. V komunikaci s vnějším světem se více spoléháte na moderní technologie a originální přístup. Pracovní oblast prochází revizí toho, co jste dělali doposud, a plánováním budoucí kariéry a vaší role ve společnosti, jejíž jste součástí.

VÁHY

Ve vztazích máte tendenci se obětovat. Dejte si pozor na roli mučedníka. Ten za to, co dělá, chce získat pozornost či uznání. Pokud je nezíská, reaguje ještě větší aktivitou, aby dal najevo, jak je nepostradatelný. Připomínání toho, jak se obětuje, působí kontraproduktivně. S únavou přichází sebelítost. Pociťujete-li radost z toho, co děláte, aniž jste závislí na podpoře a pozornosti druhých, dostaví se trvalá spokojenost.

ŠTÍR

Pod vlivem náhlých událostí či neochoty podřídit se můžete revidovat své přátelské vztahy, vazby na určitá společenství či vaše sny a vize budoucnosti. Možné jsou konflikty a nepříjemné události způsobené netrpělivostí a neklidem. Pozlobí vás mobilní připojení či jiné technické vymoženosti, na jejichž funkčnost jste zvyklí. V závěru týdne získají vaše slova na síle i vřelosti. Může docházet k duševnímu boji o moc. Dejte pozor na pomluvy.

STŘELEC

Kladete důraz na skupinové aktivity a projekty ať v soukromí, tak v profesním životě. To, co děláte, naplňuje vaše sny a vize budoucnosti. Jste plni nápadů a elánu prosadit své potřeby a zájmy. Vystupujete důrazně. Snadno urovnáváte případné spory, neboť jste zaměřeni na vytváření harmonie a rovnováhy ve vztazích. Ve věcech lásky vás může potrápit nenaplněný cit, či vztah utajený očím veřejnosti. Pozor na přehánění za výdaje na léčebné metody, přípravky pro zdraví či duchovní potravu.

KOZOROH

Počátkem týdne doznívají zážitky vyvolané potřebou být něčím zvláštní, projevit se přirozeně a spontánně. Zvědomujete si stinné stránky s tím spojené. Abyste si mohli dovolit být sami sebou, učíte se překonávat strach z odsouzení či pomluv a přijmout možné důsledky. Lidé kolem vás nejsou vašimi právoplatnými soudci. Udržíte-li si odstup a nadhled, snadno projdete i stresovými situacemi bez ztráty korunky. Závěr týdne ovlivní umělecká a tvůrčí představivost, soucit a chuť pomáhat. Vaše komunikace nabere na síle a důraznosti.  

VODNÁŘ

Cítíte vyrovnanost a spokojenost sami se sebou. V komunikaci a obchodních aktivitách vystupujete důrazně. Jednáte o vylepšení své finanční situace, ať jde o vedlejší výdělek, nové podnikání či využití nákupu na splátky. Jste-li sami, zesílí touha po partnerství. Vlivem náhlých událostí a nedorozuměním může docházet k přerušení přístupu ke zdrojům a hodnotám, které jsou pro vás důležité. Od úterý do pátku se zaměřujete na léčivé aktivity, případně přicházejí uvědomění týkající se vaší jedinečnosti a tvůrčích schopností.  

RYBY

Věnujete se péči o své blízké. Možné jsou dobročinné aktivity. Velmi pravděpodobně získáte dojem nerovnováhy mezi tím, co dáváte a přijímáte. Odměnou je vám radost z dávání a pomoci. Čekáte-li vděk, pozornost či uznání vaší dobroty, přijde zklamání a pocit využívané oběti. Možná příliš utrácíte za léky a zdraví podporující přípravky. V závěru týdne zesílí fantazie a intuice vhodná pro uměleckou a tvůrčí aktivitu. Vnímáte-li svět pod dojmem pocitů, nemusíte vidět skutečnost, ale vaši představu o ní. Raději si nic nedomýšlejte, možným nedorozuměním se vyhnete ověřením si faktů.