Horoskopy

Horoskop pro všechna znamení od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022

BERAN

V počátku týdne panuje v pracovních a praktických vztazích napětí. Jste přecitlivělí na kritiku, případně se nechtěně svou reakcí dotknete druhých. Nerozmazávejte to, snahou obhájit se, to jen zhoršíte. Věříte si natolik, že s odvahou kráčíte vstříc novým dobrodružstvím. Převládne-li u vás pocit neporazitelnosti a nedotknutelnosti, snadno to přeženete. Při řízení vozu vás nedodržení předpisů bude něco stát. Od pátku může přehánění vyústit v přímý střet s autoritou, či zdravotní potíž.

BÝK

Trávíte čas netradičním způsobem. Poznáváte hodnoty a lidi podporující svobodu a nezávislost. Účastníte se večírků. Touha po dobrodružství a vykročení z rutiny se projeví flirtem, zájmem o nejmodernější výdobytky vědy a techniky, studiem astrologie či zájmem o jógu. V pracovní oblasti a tam, kde je třeba udržet si autoritu, využíváte sílu slova. Ta vám sama přicházejí na jazyk. Způsobem, jakým se prezentujete, snadno přesvědčíte druhé o své pravdě. V druhé polovině týdne získá komunikace větší jemnost a hřejivost. Možná v sobě objevíte básnické střevo.         

BLÍŽENCI

V rámci způsobu, jakým se prosazujete, hledáte rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, mezi prosazováním si svého a ustupováním. Poznáváte své slabší stránky. Všimněte si, zda jsou vaše ústupky a pasivita způsobeny strachem z možných následků. Nezapomeňte na přísloví, že „strach má velké oči“. Ochota projít možnými důsledky vám otevře cestu ke svobodě. Pokud přece jen to, čeho se obáváte, nastane, i když je to málo pravděpodobné, vzniklá situace vás posílí, neboť vám ukáže vaše silné stránky.  

RAK

Dostává se do rozporu to, co se od vás očekává s tím, co potřebujete vy, či vaše rodina. Pocit bezpečí proti povinnosti vůči určitému uskupení, za něž cítíte zodpovědnost. V pracovní oblasti, či ve spojení s autoritou jste nuceni dokazovat svou hodnotu, nebo ustát svou roli. Mohou vás pronásledovat utkvělé myšlenky či strach. Případně se setkáte s někým, s kým jste nuceni mentálně bojovat o moc. Ptejte se sami sebe, jak moc chcete mít situaci pod kontrolou a jaké prostředky k tomu sami využíváte. Nepropůjčujte moc pomluvám, ani jim nedopřávejte sluchu. Nevěřte slovům, jejichž pravdivost si nemůžete ověřit. 

LEV

Dlouhodobé napětí a neklid způsobené potřebou svobody na jedné straně a obavou z nejistoty na straně druhé, od středy pomine. Optimismus a chuť posouvat své hranice vás žene do nových zkušeností ve sportu, v osobních zájmech či v činnostech spojených se vzhledem. Děláte-li to, čemu věříte, všímejte si, zda se přicházející příležitosti mění na skutky, nebo se rozplývají jak pára nad hrncem. Od soboty je vhodný čas zrevidovat své ideály a směr, kterým kráčíte, případně napravit chyby a omyly, kterých jste se dopustili.

PANNA

Vyhledáváte zajímavé lidi, láká vás vše nové, netradiční, odlišné. Vedete vzrušující rozhovory na téma vědy, techniky, astrologie či jógy. Snažíte se nové poznatky zařadit do své práce, případně plánujete nějaký vzdělávací seminář umožňující profesní růst. Daří se finančním a obchodním jednáním ve spojení s moderními technologiemi a alternativními směry. Ve druhé polovině týdne vás přitáhnou záhady, průzkumy či se prohloubí zájem o analýzu lidské povahy. Mohou se vás držet utkvělé myšlenky vyvolávající obavy. Nenechte se jimi pohltit, nereflektují skutečnost.

VÁHY

Začátkem týdne jste citliví na kritiku. Může být zpochybněna vaše hodnota. Máte-li tendenci brát si vše příliš osobně, zkuste to blahosklonně přejít. Vaše sebehodnota nezávisí na tom, co o vás druzí říkají, ale na tom, jak vnímáte sami sebe. Při sportu, osobních aktivitách a ve spojení s vaším vzhledem jste vedeni k odvážným činům, vystoupení z komfortní zóny a módním výstřelkům. Přehánění s jídlem či pitím se odrazí na vašem vzhledu. V práci, či ve styku s autoritou, se setkáváte s manipulací či pomluvami. Všímejte si, jak moc podléháte strachu, který přichází s představou negativních scénářů.   

ŠTÍR

Změny v jistotách a materiálních záležitostech vás nutí přemýšlet nově, využívat alternativní přístupy, moderní technologie a nové vědecké objevy. Otevírá se prostor pro netradiční spolupráci a nekonformní, převážně pracovní a praktické vztahy. Od čtvrtka zesílí podezíravost a touha proniknout k jádru nějakého problému. Čas přeje výzkumům a průzkumům. Můžete se něčím zabývat až fanaticky, aniž jste schopni přemýšlet o čemkoliv jiném. To, co objevíte, budete chtít předávat dál. Vaše slova na lidi kolem vás silně zapůsobí. Zvažujte, co řeknete, může to být považováno za manipulaci.  

STŘELEC

Počátek týdne vede k zamyšlení o principech a ideálech, jimiž se řídíte. Rozpor mezi tím, jak byste chtěli žít a tím, co zažíváte, vás zneklidňuje a probouzí nejistotu. Ve sportu, v osobních aktivitách a stran vaše těla a vzhledu hýříte optimismem. Možná za tuto oblast vašeho života vydáváte více, než si můžete dovolit. Závěr týdne je ve znamení klidného plynutí, setkávání se s příbuznými a s lidmi z vašeho okolí. Mohou přicházet uvědomění a zajímavé impulzy důležité pro váš další růst.

KOZOROH

Řešíte úkoly, které jsou před vámi, racionálně, ale s citem. Propojujete užitek s krásou či uměním. Komunikace je zaměřena na reklamu a zdůraznění vlastních schopností. Přemýšlíte o svých plánech do budoucna, co se týká profese, či role, kterou chcete zastávat. Je vhodná doba na průzkum či výzkum, neboť snadno vidíte souvislosti. Vnášíte do logických úvah pocitový faktor. V druhé polovině týdne hraje velkou roli fantazie, intuice a schopnost vidět do druhých. Mysl může být zamlžena iluzí. Praktické úkoly odložte na jindy.  

VODNÁŘ

První polovina týdne přináší příležitosti k růstu skrze sport a individuální aktivity. To, v čem si věříte, se cítíte neporazitelní. Neodhadnete-li správně své limity, budou vám ukázány. Možný je střet s někým, kdo má právo váš přístup soudit. Od středy dojde k uvolnění dlouhodobého napětí vycházejícího z boje mezi potřebou svobody a zodpovědným přístupem. Netradiční setkání, zajímavé diskuse o neotřelých tématech či flirt zpříjemní váš vánoční čas.  

RYBY

Začátkem týdne vás idealismus dostane do potíží. Snadno uvěříte někomu, kdo využije váš soucit a vstřícnost. Nenechte se zmást zdáním. Případná ztráta iluzí vás uvede do zmatku a nejistoty. Pevný bod naleznete v řešení praktických záležitostí, opřením se o pracovní povinnosti či o roli, kterou např. doma zastáváte. Od čtvrtka vás pohltí tvůrčí představivost, romantické představy či soucitná ochota pomáhat. Své naladění nejlépe zužitkujete při umělecké tvorbě, vycházkou v přírodě, četbou romantické literatury či zhlédnutím pohádkových příběhů.