Horoskop

Týdenní horoskop od 17. 2. do 23. 2. pro všechna znamení

BERAN

Zažijete pocit omezení a to ve vás probudí vztek. Pokud přichází vztek bez příčiny či je neadekvátně silná reakce, buďte si jistí, že je za tím vaše podvědomí, které vytěsnilo staré vzpomínky na křivdu, s níž jste si jako malí neuměli poradit. Důležité je si uvědomit, že to, co bylo, se už nedá napravit. Zkuste se na to podívat jako na zkušenost s negativní formou prosazování vlastní vůle. Díky této vzpomínce jste pak sami vedeni ke snaze hledat mírnější způsoby, jak ochránit to, na čem vám záleží.

BÝK

Na povrch vyplouvá vaše umělecká podstata. To, co má skutečnou hodnotu, je vždy inspirováno shůry a vy máte dar zhmotňovat vize. Najděte si čas pro sebe. Zkuste chvíli tvořit jen tak z radosti, bez potřeby být užiteční. Tlak na výkon zmizí, vrátí se hravost dítěte a vznikne něco, pro co se v běžném světě najde kvalitní užití. Mezera na trhu se nevyplňuje tím, co známe, ale tím, co zatím nebylo myslí uchopeno.

BLÍŽENCI

Věnujte pozornost vztahům. Nejste-li sami se sebou v rovnováze, můžete mít buď pocit, že ve vztahu ztrácíte svobodu, nebo vám v něm naopak něco chybí a hledáte rozptýlení jinde. Případně se můžete cítit chováním partnera ohroženi nebo zraňováni, což ve vás vyvolá obrannou reakci. Než zaútočíte, nebo se ublíženě stáhnete, uvědomte si, jaký ideál partnera očekáváte. To jediné, co vás zranilo, je nenaplněné očekávání. Přišel čas zvážit, co je pro vás ve vztahu skutečně důležité. Přijetí sám sebe či partnera takového, jaký je, vše vyléčí.

RAK

Jste nyní více vztahovační a citliví na kritiku. Pozorujte své reakce na cizí projev. Máte tendenci se přizpůsobit, stáhnout se, nebo věcně nastavíte hranice? Rak je spojován s mateřskou péčí a ochranou. Čekáte-li ji od druhých, budete se nyní cítit ohroženi či ublíženi. Uvědomte si, že někdy nejlépe ochráníte druhé tím, že je necháte prožít svou vlastní zkušenost a najít cestu ven. Nebudete tak muset být na stráži pořád a dusit druhé svou přílišnou péčí a starostlivostí.

LEV

Zaplujete více do spodních vod emocí a pocitů. Budete-li se chtít před tím schovat, pocítíte nervozitu a neschopnost se na věci kolem vás soustředit. Pozorujte, jaké máte tendence uniknout sami před sebou. Obklopíte se přáteli, jdete na nákupy, napijete se, nebo upnete pozornost na mobil či nějaký seriál, kde se pasivně díváte, jak druzí žijí? Zkuste tyto obranné mechanismy před vnitřním světem odložit a dopřát si čas sami pro sebe. Možná stačí jen připustit, že světu emocí a pocitů nerozumíte, a proto z něj máte strach. 

PANNA

Mohou se před vámi odkrývat nové hodnoty, z nichž se vyklube další střípek vašich talentů. Využijte svou autoritu a moc k prosazení projektů a aktivit, které využijí tyto nové vhledy. Pokud jste svůj život postupně přizpůsobovali tomu, kam jste se cítili směřováni, není třeba bořit zaběhnuté pořádky. Budete jen stavět na tom, co jste již vybudovali, a nové inspirace a hodnoty využijete k přistavění dalšího patra. Jestli jste se však křečovitě drželi nefunkčních částí vašeho života, je právě teď nejvhodnější doba na změnu. 

VÁHY

Budete řešit vztahy. Je pro vás důležité být v harmonii s druhými, a proto možná příliš ustupujete. Pokud to uděláte i nyní, probudí se ve vás vztek. Stáhnete se ze strachu, že vás druzí přestanou mít rádi, nebo se obáváte, že by vás s vaší špatnou náladou nepřijali? Pokud v sobě vztek dusíte a navenek děláte, že je všechno v pořádku, buďte si jistí, že dle zákona o zachování energie se někudy vztek vyvalí. Uvědomte si, že příčinou problému je vaše vnitřní potřeba jít svou cestou a vztek je potlačená mužská síla, která nebyla využita na podporu vaší cesty. Vztah s partnerem je jen odrazem vašeho vztahu k sobě.

ŠTÍR

Využijte svou odvahu k opuštění toho, na čem lpíte. Zbytečně spotřebováváte veškerou energii ke kontrole a udržení stávajícího a na vlastní život vám nezbývá čas. Vaší skutečnou zodpovědností je naplnit svůj potenciál a veškerou svou energii máte využít na podporu této cesty. Pokud váš život skomírá a zavalují vás strachy a nejistota, zřejmě jste někde vybudovali přehradu, abyste udrželi něco ze své minulosti a nyní se plácáte ve stojatých vodách a nevidíte cestu ven. Pokud se nerozhodnete onu hráz rozebrat a postupně pouštět to, na čem lpíte, brzy vám dojdou síly, které na stavění vyšší a pevnější hráze potřebujete. Zadržovaná voda svým tlakem hráz nakonec provalí a smete vše, co jste tak pečlivě drželi.

STŘELEC

Bude se vám dobře pracovat v týmu. Uvědomujte si, jak léčivá je síla celku. Je těžké dostat se zpět do harmonie, když máte pocit, že jste na všechno sami a cítíte se odděleni od zbytku světa. Pozorujte, jak se chováte, když se necítíte dobře, nebo se vám něco nepovede. Dovolte si uvolnit se, přijmout se i v těch „nedokonalých“ chvílích a místo snažení se před druhými se více ponořte do svého středu. Životní rytmus je neustále v pohybu. Stačí jen důvěřovat, že tak jako vlny na vodě plynou v určitém rytmu, tak i náš život se chvíli vlní a chvíli je stabilní. 

KOZOROH

Pokud se berete příliš vážně, můžete reakce druhých vnímat jako útok na vlastní důstojnost. Možná je vhodný čas si uvědomit, jak stroze může působit vaše jednání a komunikace, pokud se nepřidá špetka citu a pochopení pro slabiny druhých. Když přestanete druhé vnímat jako výkonnostní jednotky, objevíte širší záběr jejich přínosu pro vás. Mohou zvýšit kvalitu vašeho života pozorností, dotekem, úsměvem, sdílením. Stačí to jen uvidět a ocenit. Vyléčí se tím vaše vztahy s druhými lidmi a to, co vám chybí, nebudete muset nahánět snahou o získání ocenění za dosažené výsledky.

VODNÁŘ

Pokud vše přemíláte jen v myšlenkách a vaše sny a vize se nerealizují, podívejte na to, zda se nebojíte vstoupit do reálného života a začít jej skutečně prožívat. Pokud je vaší častou reakcí na neuskutečněné plány: „To je jedno“, navykli jste si neangažovat příliš, abyste nebyli zraněni. Když si dovolíte vstoupit do prožitku, který se před vámi otevírá, můžete v jeho prožívání objevit pravdu o životě, která vás osvobodí. To je svoboda, po které toužíte, ne povrchní plynutí bez ochoty se vázat nebo boj za osvobození se od cizích představ a závazků.

RYBY

Sledujte, kam jde vaše pozornost. Vždy si všímáme toho, co se nás v danou chvíli týká, neboť to odráží nás samotné. Jste-li obklopeni milujícími bytostmi, pak si jen uvědomte, že jste jednou z nich. Pokud vidíte v druhých oběti, které potřebují zachránit, zeptejte se sami sebe, proč se bojíte důvěřovat tomu, že je vše v pořádku tak, jak je. Nebojte se pustit starých představ o sobě. Každá takováto představa je omezená, neboť vychází jen z toho, co bylo nebo jak vás kdysi viděli druzí. Dokud svou představu nepustíte, tu čistou milující bytost v sobě neobjevíte.