Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021

BERAN

Každý impulz k činu je následován nějakým „ale“. Od poloviny týdne se povezete na vlně sebedůvěry a pocitu, že se nemůže nic špatného stát. Otevřou se možnosti růstu skrze příležitosti spojené s poznáním cizích zemí, kultur, duchovních nauk nebo odlišných životních filozofií. Budete-li cestovat, nezapomeňte se obeznámit se zvyklostmi dané země. Do středy si dejte pozor na kapsáře a jiné podvodníky a pečlivě si prostudujte to, co podepisujete. Jakékoliv dohody dělejte raději písemně. Vyhnete se komplikacím. Tendence k přehánění a rozhazování povede k přečerpání zdrojů, které máte k dispozici.

BÝK

Zaměřujete své aktivity na péči o tělo, o zdraví či na každodenní povinnosti a rituály vedoucí k dokonalosti. Následujete určitý ideál, což dává vašemu životu smysl. Všimněte si, zda vás naplňuje činnost, kterou vykonáváte, nebo cítíte uspokojení pouze tehdy, dosáhnete-li očekávaného výsledku, pochvaly či vděku. To je rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací. Vnitřní motivace eliminuje pocit zneužívání a obětování se. Vnější motivace vytváří závislost na reakcích lidí kolem vás. Od poloviny týdne dostanete chuť vymanit se z běžné rutiny. Oceníte více svobodu než kázeň a pořádek. Poleví trpělivost s omezeními, která vás svazují. Dovolte si dělat věci jinak, nemusí jít o nic velkého, stačí maličkosti. Nechte se inspirovat novými přístupy, odlišnými lidmi, využijte moderní technologie a technické novinky.

BLÍŽENCI

Potrápí vás nejasné problémy ve vztazích. Hlavně tam, kde vládne podmínečná láska. Jste rozčarovaní. Cítíte se zneužiti, nebo jako oběť situace. Může se probudit hluboký smutek vyvolaný ztrátou. Tíhu a starosti, které na vás doléhají, můžete řešit únikem před nimi. Pozorujte, jak reagujete, když se situace a vztahy vyvíjí jinak, než čekáte. V druhé polovině týdne se snadno dostanete do konfliktu s těmi, kteří zastávají odlišné postoje. Nesouhlas s vaším názorem ve vás vyvolává pocit odmítnutí. Zkuste to nebrat osobně. Vaše výmluvnost a výborné vyjadřovací schopnosti vám pomohou získat druhé lidi na svou stranu.

RAK

Jste citliví a vnímaví vůči potřebám lidí kolem vás. Požadavky vašeho ega jsou natolik nízké, že upřednostňujete službu druhým a péči o ně. Přebíráte závazky a povinnosti za druhé. Mohou vás ovládat pocity a emoce, které vám berou možnost vidět skutečnost jasně. V druhých lidech vidíte to, co vidět chcete. Není-li vaše očekávání naplněno, přichází rozčarování. Nepodlehněte smutku a rezignaci. Prostřednictvím vztahů procházíte hlubokou proměnou. Dovolte si nekontrolovat své pocity a emoce, neztotožňujte se s nimi. Jen pozorujte, jak nyní fungujete ve vztahu s blízkými. Hloubka prožitku vyplaví na povrch důležité aspekty vaší osobnosti, které je třeba uvidět a přijmout, aby mohly být využity konstruktivně a zbytečně vás nestahovaly dolů.

LEV

V první polovině týdne vás při zábavě či na dovolené čekají náhlé události či omezující pravidla, která vás připraví o klid a pohodu. V druhé polovině týdne se věci zdánlivě zklidní. Vrší se omyly, které vychází z povrchního vnímání skutečnosti a přehlížení faktů. Jste optimisticky naladěni a nechcete si nechat své tvůrčí aktivity či odpočinek ničím zhatit. Jste-li v běžném životě realisté a držíte se při zemi, nyní pocítíte větší lehkost a ochotu vystoupit z komfortní zóny a dovolit si něco odvážnějšího. Je-li vaší přirozeností risk, pak vás nyní přehánění přivede do potíží. Nedodržování předpisů či arogantní jednání se státními úředníky vycházející z pocitu, že se vám nemůže nic stát, budou mít nepříjemnou dohru.

PANNA

Pracujete naplno. Lépe než v týmu se vám pracuje samostatně. Jdete za svými ideály s pocitem, že chráníte či zachraňujete druhé. Vaším cílem je dokonalost, zdraví, čistota a pořádek. Není-li možné dostát vašim očekáváním, pociťujete smutek či selhání. Vidíte v lidech kolem sebe oběti, nebo se sami vnímáte jako oběť situace. Od poloviny týdne plně zaměstnáváte svou mysl řešením detailů a technických záležitostí. Pociťujete nervozitu z obav o zdraví. Je čas otevřít se novinkám a vymoženostem moderní vědy a techniky. Vidíte je jako možnost uniknout opakující se rutině a nezáživným činnostem. Můžete vyrazit na seminář o zdraví, nebo se setkáte s lidmi, kteří vám umožní uvidět všední záležitosti novýma očima.

VÁHY

Zažíváte klidné období plné tvořivosti, her, zábavy a odpočinku. Nechcete dělat nic, co vás nebaví, což se nemusí líbit vašim nadřízeným či rodičům. Od poloviny týdne budou zdrojem růstu a hlubošího poznání činnosti spojené s alternativními metodami, moderními technologiemi, astrologií, cestováním, vzděláním či projekty zaručujícími rovnost a sociální spravedlnost. Připravte se, že vaše očekávání budou vyšší než následná realita. Zkuste se otevřít možnostem, aniž byste předem plánovali výsledek. Vyhnete se tak negativním emocím a dokážete mnohem více ocenit přínos toho, co jste zažili. Nejste-li zaměřeni jen na vyhlížení očekávaného výsledku, neunikne vám to, co byste jinak lehce přehlédli.

ŠTÍR

Kvetou vztahy na všech úrovních. Jejich prostřednictvím dochází k hlubokým prožitkům, které vytahují na povrch a uzdravují dříve potlačované emoce a pocity. Je to léčivý a očistný proces. Otevřete-li se tomuto procesu, zavládne ve vás klid a harmonie. Je-li vaším cílem uspokojování ega a povrchní radovánky, pak se nadále potýkáte s pocitem nesvobody, omezeními a překážkami, jež jsou vám kladeny do cesty. Neschopnost omezit se a přílišný optimismus překlápějící se v pocit, že se vám nemůže nic stát, vás vhání do zkušeností, které přinesou usměrnění. Neslibujte více, než jste schopni splnit, snadno ztratíte kredit.

STŘELEC

Váš rozlet je usměrňován limity těla, každodenní rutinou a pracovními povinností. Neochota podřídit se požadavkům, které jsou na vás kladeny, vyvolá neshody a konflikty s nadřízenými či potíže v práci. Je-li to možné, raději pracujte samostatně než v týmu. Eliminujete tak požadavky, které by se vám nechtěly plnit. Od poloviny týdne vaše mysl řeší téma zdraví a hygieny či správného životního stylu. Snaha prosadit to, v co sami věříte, a to za každou cenu, vyvolává dusno. Případné zpochybnění vašeho postoje ve vás probouzí obranné mechanismy. Neberte sebe a své názory tak vážně. Získáte tím větší nadhled a snadněji se rozhodnete, co a před kým má cenu obhajovat.

KOZOROH

V práci či ve společenském postavení můžete čelit strukturálním změnám či novým pravidlům pro fungování kolektivu. Pozorujte emoce a pocity, které ve vás vyvolává obava ze změn a pocit ohrožení. Můžete pociťovat lítost na ztrátou někoho, koho máte rádi. Případně se sami cítíte jako oběť událostí a utápíte se v sebelítosti. Vnímáte nejasné problémy ve vztazích, nebo sami tíhnete ke vztahům skrytým veřejnosti. Aktivity a zájmy směřujete do oblasti zdraví těla a duše, k plnění každodenních povinností, ke zdokonalování rutiny a pracovních postupů, rituálů nebo zdravého životního stylu či k péči o životní prostředí. Baví vás diskutovat o těchto tématech. Probouzí se ve vás soutěživost. Jste-li se svými postoji pevně spjati, máte tendenci bojovat s každým, kdo má odlišný názor.

VODNÁŘ

Jste optimisticky naladěni. S lehkostí dokážete přijímat to, co přichází, aniž byste se hroutili. Nemáte chuť zabývat se podrobnostmi, a tak snadno přehlédnete důležitá fakta. Při jednáních si dejte pozor na plané sliby, na květnaté řeči zakrývající skutečnost nebo na podezřelé klauzule ve smlouvách. Lehkomyslnost se nyní nevyplatí. Hlídejte si své věci, ať nedojde k újmě. Přehánění při aktivitách a pracovních záležitostech povede k přetížení a přepracování. Není pro vás snadné odhadnout to, na co skutečně máte, a to, co je již za hranou. V druhé polovině týdne se ještě přidá pocit, že se vám nemůže nic stát a spolu s neochotou nechat se omezit je vytvořen koktejl pro nebezpečné riskování.

RYBY

Touha unikat tíze každodenních povinností vede k zasněnosti a nepraktičnosti, což ještě více ztěžuje schopnost zorganizovat si vše tak, abyste s tím měli co nejméně práce. O to víc vás to zavaluje. Naopak přílišné zaměření se na duši zesiluje citlivost na vnější vlivy, stupňující se až do krajnosti. Místo toho, abyste dokázali plynout se vším v lásce a harmonii, musíte se schovávat a uzavírat před vnějším světem, který vnímáte jako nepřátelský. Uzavíráte-li se citlivosti, emocím a pocitům, jejich potlačení se projevuje nemocemi těla. Podaří-li se vám přikládat tělu a materiálním záležitostem stejnou důležitost jako potřebám duše, uzemníte se při každodenních povinnostech a při péči o tělo a o životní prostředí. Díky harmonii mezi oběma aspekty zažijete spokojenost, která vás naplní.