Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 9. 3. do 15. 3.

BERAN

V konfliktních situacích si ověříte, jak moc lpíte na svých plánech a představách o životě. Dokážete-li se otevřít možnostem, že váš obrázek o situaci není kompletní, třeba se vám podaří v klidu vyslechnout i cizí názor bez pocitu, že vás druzí chtějí ohrozit. Pohled druhých může být obohacením a chybějící snaha bojovat může přinést tolik žádaný klid. Až z tohoto klidu se rodí skutečné vize a možná řešení vaší současné situace. To, že vaše mysl neví vše nejlépe, neznamená, že jste prohráli. Přijetí možné omylnosti mysli je odrazovým můstkem pro vykročení z jakékoliv omezenosti a nesvobody, do níž jste se uvrhli právě tím, že nasloucháte jen své mysli.

BÝK

Jste připraveni tvrdě pracovat. Snadno podlehnete lichotkám, a tak budete ochotni udělat pro druhé více, než byste chtěli. Pokud se druhým nebude něco líbit, můžete se uzavřít, nebo podlehnout chuti rychle ukončit kontakt. Pozorujte, jaký vliv má na vás zpětná vazba a jak se snadno stáváte loutkami v rukou těch, kdo ví, jak s vámi manipulovat. Vaší skutečnou odměnou je radost a pocit naplnění z činnosti, kterou vykonáváte. Jestli to tak máte, jakékoliv hodnocení druhých je jen bonusem, na němž nejste závislí.  Schopnost vzdát se domnělých jistot, které vám dává naplňování očekávání druhých, a jít si za tím, co naplňuje vás, chce odvahu. Hvězdy vám v tomto kroku přejí.

BLÍŽENCI

Nyní budete schopni vidět sami sebe a své konání s nadhledem. Využijte této možnosti k přehodnocení svého přístupu hlavně k tématu svobody a volnosti. Pokud se cítíte něčím svázaní, podívejte se, kdo a co vás svazuje. Objevíte, že je to strach z možného důsledku své volby a neochota tento možný důsledek přijmout. Svobody dosáhne ten, kdo má odvahu překonat onen strach z možných důsledků a je ochoten přijmout zodpovědnost za svou volbu. Teprve tehdy jste nemanipulovatelní a nezastrašitelní. Následně zjistíte, že důsledky, kterých jste se obávali, z valné většiny nenastanou, a pokud přece jen, ponesete je s mnohem větší lehkostí, než si vůbec umíte představit.

RAK

Pokud se věci nebudou dít podle vašich očekávání a představ, nebo se nedostaví pocit přijetí, pochvala či vděk za vaše činy, máte tendenci svou nespokojenost zaplácnout nákupy, nebo utečete do svého světa práce a vydělávání peněz a zavřete za sebou dveře. Váš vkus je nyní otevřen novým trendům, pokud jste jinak spíše staromilci, může to osvěžit váš přístup k životu, pracovní postupy či rozšířit váš jinak monotónní šatník. Dejte si jen pozor na extravaganci, pokud byste to tímto směrem přehnali, onen nově nabytý kousek ve střízlivější chvíli rychle odložíte.

LEV

Pokud sami sebe vidíte jako dokonalé a máte tendenci druhé soudit, uvidíte, že ani vy nejste bez chyb. Dokážete-li se nad tyto chyby povznést a přijmout možnou omylnost jako přirozenou lidskou vlastnost, získáte tak soucit s lidmi kolem vás. Každá chyba je zkušenost, která dává možnost poznat sebe, své limity a zákonitosti tohoto světa zase o něco víc, a tak připravuje každého jedince na schopnost zvládnout to příště lépe. Jedním z principů života je, že pokud se nad něco povýším, musím onu chybu zažít také, tím tíha vyřčeného soudu padne na mne a já zažiji pocit ponížení. Věřte, že v souladu s moudrostí „To, co sám nechceš zažívat, nedělej druhým“ se tak příště snadněji zdržíte jakékoliv kritiky či odsuzování.

PANNA

Pusťte se s vervou do aktivit a činností, které vedou k naplnění ideálu, jemuž věříte. Bude to sloužit dobru celé společnosti, budete obdařeni energií, která vám pomůže překonat jakékoliv překážky. Přestanete-li věřit, že to dokážete, tato energie se ztratí. Postavíte-li se do role spasitele a budete chtít zachránit svět, neočekávejte za svou práci vděk. Mohlo by to skončit zklamáním a snahou někam se schovat a cítit se jako oběť situace. Dalším úskalím touhy pomáhat je zodpovědnost za druhé, kterou si tím vezmete na svá bedra. Pokud vás bolí záda či ramena, buďte si jistí, že jste si naložili více, než vám náleží. Přijměte tuto bolest jako volání o pomoc a zvažte, zda jste spasitel, který zodpovídá za všechno a za všechny, či jen člověk z masa a kostí.

VÁHY

Trápí vás hodnocení druhých, protože ze všeho nejvíce toužíte po přijetí. Můžete se tak cítit zraňováni kritikou. Zároveň si svou zranitelnost a snadnou ovlivnitelnost uvědomujete a cítíte se kvůli tomu bezmocní či máte za to na sebe či na druhé vztek. Je to začarovaný kruh, dokud si neuvědomíte, že vaše touha po přijetí vás v tomto začarovaném kruhu drží. Je vůbec možné všechny lidi svým chováním uspokojit? Pokud říkáte ano, je pravděpodobné, že se v touze po přijetí ztratíte. Je-li odpovědí „ne“, pak máte nakročeno ven z kruhu. Přijetí, které ve skutečnosti hledáte, si můžete dát jen vy sami, když řeknete „ano“ všem svým přednostem i nedostatkům.

ŠTÍR

Vyplatí se vám píle a houževnatost na cestě za naplňováním vašich soukromých i pracovních snů. Nenechte se odradit řečmi, které možná na vaše konto uslyšíte, slova mají jen takovou váhu, jakou jim vy přisoudíte. Pokud věříte, že svých cílů dosáhnete, pak budete mít k dispozici tolik energie, kolik bude třeba, abyste každou překážku odstranili z cesty. Možná se to nebude někomu zdát fér, tak si jen dejte pozor, abyste obstáli sami před sebou, až se budete zpětně dívat na vaše kroky, které jste podnikli. Projeví se chuť utrácet za to, co máte rádi, a tak možná později zjistíte, že jste utratili více, než jste si mohli dovolit.

STŘELEC

U vás nyní platí, že aktivita léčí. Zaměřte se tak na léčivé procesy, cítíte-li se v napětí či určité vnitřní nespokojenosti, běžte si třeba zacvičit, nebo si alespoň zajděte na svižnější vycházku. Jakmile rozproudíte energii ve svém těle, uvidíte, že i vaše nálada se pozvedne a dostaví se uvolnění, které vám dovolí relaxovat. Únava, kterou můžete pociťovat, bývá často mentálního původu, když příliš zapojujete hlavu, nebo se nacházíte v uzavřeném prostoru a nekompenzujete tuto práci pohybem na čerstvém vzduchu. Nezapomeňte, že vše je o rovnováze, a přehánění kterýmkoliv směrem vás vždy vyhodí z vašeho středu.

KOZOROH

Otevírají se vám příležitosti, při nichž využijete svůj potenciál a dozvíte se, v čem tkví vaše skutečná hodnota. Základním předpokladem je uvěřit, že na to máte. Nebudete-li o tom přesvědčeni, tak se do ničeho raději nepouštějte. Mohlo by utrpět vaše ego. Dalším předpokladem je, že půjde o aktivitu, které si ceníte vy sami a neděláte to jen kvůli tomu, že to chtějí druzí. Motivem může být láska a hnacím motorem touha osvobodit se ze stávajících podmínek, které jsou vám již malé. Zpětně zjistíte, že nešlo o výsledky, kterých jste dosáhli, ale o onen proces, kterým jste šli krok za krok a který vás obohatil mnohem více.

VODNÁŘ

Máte dar objektivity, protože se neztotožňujete s tím, co se vám děje, a tak můžete na jednu stranu život prožívat a zároveň vše vidět jakoby z ptačí perspektivy. Nyní se vaše pozornost zaměří více do vašeho nitra. Tam uvidíte věci, které zůstávají skryty, když je váš zájem směrován ven. Budou přicházet různá pochopení, která mohou způsobit nejistotu v materiální oblasti a současných hodnotách či představách o tom, co je pro vás skutečně cenné a důležité. Zároveň tím může dojít k léčení představ o tom, kdo ve skutečnosti jste a kam směřovat své budoucí aktivity, jakmile se ze své niterné fáze obrátíte zase směrem ven.

RYBY

Budete mít chuť nechat se hýčkat a naplňovat své smysly. Využijte k tomu veškeré příležitosti, které se vám naskytnou. Vaše znamení má podstatné mezery ve vychutnávání darů materiálního světa a nyní máte příležitost tyto mezery doplnit. Pozorujte, zda si to dovolujete naplno, nebo pořád řešíte, co na to druzí. Pokud ve vaší rodině platilo, že nejdříve je práce a až potom zábava, nebo že je třeba se pro druhé obětovat a sami nechtít nic, buďte první, kdo prolomí toto zakletí. Taková cesta se nedá vnutit, k ní je možné dospět pouze tím, že nejprve zrušíte zákazy a tabu, které beztak plodí jen touhu po jejich porušování, a poté teprve uvidíte, kam vede vaše cesta, oproštěná od tužeb způsobených vynucenými zákazy.