Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020

BERAN

Máte v sobě nadšení a chuť tvořit. Je-li to tvorba pro radost, zažíváte pocity naplnění. Jste-li vedeni snahou něčeho dosáhnout, pozorujte, jak vás touhy a přehnaná očekávání vhánějí do životních zkušeností, na něž nejste připraveni. Snadno překročíte správnou míru angažovanosti a odvahy. Pozor na tendenci porušovat předpisy, přehánět, myslet si, že se vám nemůže nic stát. Vždy se najde něco či někdo, kdo vám ukáže, kde je vaše místo. Ve vztazích, hlavně v těch pracovních, dojde k přeskládání. Všímejte si motivů, které vás drží ve vazbě k danému člověku, k vaší práci či k určitému způsobu projevu. Pokud na něčem či na někom lpíte, dojde k prozření, což vám dovolí to pustit. Možná že o něco či o někoho budete muset přijít, abyste si uvědomili, jakou cenu pro vás měl.

BÝK

Pozorujte, na čem zakládáte své jistoty a pocit vlastní ceny. Může docházet ke zpochybnění těchto hodnot, což vás znejistí a uvrhne do negativního vnímání situace. Setkáváte se s tématy moci, bezmoci a pomíjivosti, učíte se být v klidu navzdory nejistotě a chaosu. Všimněte si, že ona nejistota přichází, když příliš přemýšlíte o tom, co se děje, sledujete zprávy nebo vyhlížíte do budoucna. Strach vás stahuje a uvádí do pocitů samoty a oddělenosti od druhých lidí. Zkuste se vrhnout do práce, dělejte něco užitečného a svou mysl upněte na danou konkrétní činnost. Uvidíte, že dojde ke zpřítomnění a vše se zklidní. Pocítíte větší sounáležitost s lidmi kolem vás a chuť s nimi spolupracovat. I vztahy s nadřízenými fungují hladčeji, protože si nevšímáte toho, v čem vás brzdí, ale toho, čemu se od nich můžete naučit.

BLÍŽENCI

Pouštíte se do věcí, nad nimiž byste jindy otáleli. Cítíte v sobě určité napětí, které vás nutí být aktivní. Není-li možné svou energii projevit tvůrčím způsobem, vyústí v konfliktní situace na nejméně očekávaném místě a s těmi, jejichž přijetí je pro vás důležité. Komunikace s lidmi ve vašem okolí plyne hladce. Využijete-li svůj talent v obchodě, snadno prodáte lidem i to, co ani nevěděli, že potřebují. Dejte si pozor, abyste svou nabídku podpořili pravdivou reklamou. Jakákoliv nepoctivost se velmi rychle roznese. Pomluvy a případná udání, která by z toho vzešla, naruší vaši schopnost výdělku či pocit vlastní ceny.

RAK

Nejlépe vám bude v přírodě, při tvůrčí umělecké činnosti nebo při pomoci druhým lidem. Dokážete-li přijmout pomíjivost a nelpět na potřebě mít vše pod kontrolou, váš život se zklidní. Vaše pozitivní naladění vám umožňuje uzřít příležitosti tam, kde jste dříve viděli jen zkázu. Možná budete muset přehodnotit své plány a ideály. Vnímavost vůči druhým lidem, ochota se obětovat, chuť ke spolupráci a pocit sounáležitosti s druhými lidmi vás povede tam, kde se můžete něco důležitého naučit, a přitom konat pro celek. Jestliže převládne chuť zůstat o samotě, ponořte se do sebe nebo využijte čas ke studiu metafyziky či duchovních nauk. Může přijít uvědomění, jež vám pomůže najít správný směr.

LEV

Věnujte se tvůrčím aktivitám, které ve vás probouzejí radost z tvoření. Spokojenost přichází i pod vlivem endorfinů po nějakém sportovním výkonu. Lenost vyústí v nespokojenost a frustraci. Tak pozor, ať si ji nespravedlivě nevybijete na těch, kteří jsou vám nejblíž. Od poloviny týdne se můžete cítit pod tlakem. Kvůli velkému přílivu informací a rychlému tempu událostí budou vaše nervy napjaté. Nenechte se strhnout ke kritice a dogmatickému posuzování situace. Vyvolalo by to v druhých lidech nepřátelské reakce, ať už otevřené, nebo v podobě pomluv, čímž by utrpěla vaše potřeba důstojnosti, úcty a respektu. Když se neztotožníte s tím, co říkáte, nebudete případnou negativní reakci druhých na svá slova vnímat jako útok.

PANNA

Přitahuje vás spolupráce, cítíte se součástí většího celku a máte chuť učit se od těch, které uznáváte. Vaše pozitivní naladění vám pomáhá uvidět v situacích, kterým čelíte, příležitosti k růstu a poznání. Umíte-li fungovat v nejistotě, pociťujete klid a věnujete se vždy jen tomu kroku, který právě vykonáváte. Jestliže žijete v hlavě, pak můžete slibovat více, než jste schopni splnit, nebo naopak propadáte negativním scénářům, neboť jste odtrženi od reality. Od poloviny týdne budete čelit nepříjemným zprávám vyvolaným rychlým tempem současného dění. Vaším úkolem je jim nepodlehnout a zklidnit situaci nelpěním na představě, jak by to mělo být, a otevřít se změně.

VÁHY

Zaměřujete se na krásu, harmonii, lásku, pravdu a spravedlnost. Od úterý máte tendenci přehánět, tak pozor. Očekáváte-li příliš od lásky, můžete být zklamaní. Pokud jsou vaše hodnoty materiální, utratíte více, než na co máte, nebo to třeba přeženete se sladkostmi. Od středy se můžete setkat se závislostí, strachem ze ztráty či žárlivostí. Chcete-li si udržet to, o čem si myslíte, že je pro vás důležité, snadno sklouznete k manipulacím vyvolávajícím v druhých pocit zodpovědnosti či viny. Koncem týdne vás čeká přehodnocování určitých vztahů či pohledů na hodnoty, které zastáváte. Jako kdyby vám byly odňaty růžové brýle. Nezaměňte střízlivý pohled za chlad. Učíte se přijmout skutečnost takovou, jaká je. Ne odmítnout to, co se vám nehodí do krámu.

ŠTÍR

Jste vnímaví vůči druhým lidem. Vaše pozitivní naladění a chuť spolupracovat vás vede do činností podporujících celek. Snadněji odložíte ego, které chce něco jen pro sebe, a upozadíte své osobní potřeby. Nestranně nasáváte nové informace a vidíte příležitosti, které vám situace přináší. Od poloviny týdne dejte pozor, aby vás nestrhla lavina informací, v nichž se jen stěží vyznáte. Nedokážete-li se od myšlenkového proudu odtrhnout, překotný děj ve vás vyvolá napětí a nervozitu. Dobré zprávy střídají ty špatné, přehnaná očekávání a nenaplněné sliby vás ponoří do obav. Téma pomíjivosti zviklá vaše jistoty. Pozorujte své reakce. Cokoliv, co v životě nepřijímáte, ve vás vyvolává obavy.

STŘELEC

Probouzí se ve vás touha bojovat za určitý ideál, potřebujete vidět smysl v tom, co děláte. Nevyužijete-li napětí, které v sobě cítíte, k tvůrčí činnosti, vybije se v konfliktních situacích. Pozor na zbrklost a neuvážené činy. Máte tendenci hnát věci do krajností a přetrvává neschopnost vidět věci z jiného než ze subjektivního úhlu pohledu. Chcete být dokonalí nebo něco dokonalého vytvořit. Cokoliv menšího než dokonalost buď nevidíte, nebo vidět nechcete. Nebudete-li svět, sebe i druhé lidi vnímat optikou subjektivních atributů dokonalosti, ale dopřejete jim rozvíjet se tempem a způsobem, který je jim přirozený, rozkvetete láskou. Jestliže převládne kritičnost v touze dosáhnout ideálu, poroste nespokojenost a napětí uvnitř vás, i ve vazbách s vnějším světem.

KOZOROH

Jste pozitivně naladěni a otevřeni spolupráci s druhými lidmi. Přijímáte ty, kteří vás vedou, neboť se zaměřujete na to, co se od nich můžete naučit, namísto boje proti tomu, čím vás omezují. Možná přehodnotíte své plány, kam směřovat, obzvlášť, když se původní cesta vlivem restrikcí uzavírá. Do středy budete ještě stěží odolávat myšlenkám, které se nutkavě tlačí do vaší hlavy a oscilují mezi bezbřehým optimismem doprovázeným přesvědčením, že se vám nemůže nic stát, a mezi pesimismem a strachem. Od poloviny týdne pozorujte lpění. Tam, kde visíte na své představě, jaké vztahy a hodnoty jsou pro vás klíčové, vás bude zkoušet strach z jejich ztráty. Můžete více žárlit, kontrolovat, nebo se uchýlit k manipulacím, abyste si udrželi to, na čem visíte.

VODNÁŘ

Daří se vám v podnikání a aktivitách spojených s pohybem, sportem a vůdcovstvím. Vnitřní napětí vás vede do tvorby a nenechává vás v klidu. Jestliže nemáte jasný směr, kam se dát, čemu věřit, můžete se pouštět do mnoha věcí najednou, ale skutečné uspokojení vám uniká. Nyní se odkrývají oblasti, které v jiných částech roku zůstávají v temnotě a zapomnění. Vše, co vnímáte jako tabu, může být viděno jako omezující či ovládající, neboť nad tím nemáte kontrolu. Jde o téma moci, smrti a sexuality. To, čemu mysl nerozumí, bývá buď odmítáno, bagatelizováno, nebo vás touha po poznání vhání do prozkoumání těchto jevů, abyste jim porozuměli. Pozorujte, jaký postoj k těmto tématům máte. Ve skutečnosti má nad vámi moc jen to, čeho se bojíte. Jakmile se přestanete obávat, že vás to ovládne, strach zmizí a vy se stáváte svobodnými.

RYBY

Jste podněcováni k optimistickému vnímání toho, co se děje. Na jedné straně cítíte sounáležitost s celkem a toužíte po vzájemné spolupráci a podpoře, na druhou stranu vás to vede do samoty, tichého pobývání sami se sebou. Je na vás, jak se rozhodnete. Skutečné propojení se s druhými lidmi vychází z jejich přijetí, a tak jsou s vámi, i když jste sami. Jestliže se před lidmi chráníte či ukrýváte, pak na vás samota dolehne i uprostřed davu. V pracovní oblasti, nebo ve spojení s řádem, o který se opíráte, se začátkem týdne setkáte se sliby, které nebudou naplněny. Nevěřte všemu, co kdo řekne. Raději si počkejte, jak to dopadne, ušetříte si obavy nebo přílišné nadšení a následné zklamání. Budete-li druhé lidi posuzovat podle činů a ne podle slov, uvidíte, jak snadno se v nich mýlíte. Důvěru vložte tam, kde slova kopírují činy.