Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022

BERAN

Vede vás touha po zážitcích a milostných dobrodružstvích, které vás posunou za hranici všednosti. Emoce se pohybují ve výškách i hloubkách. Nedovolte, aby vás vaše touhy či obavy ovládly natolik, že rozvrátí to, co je funkční. Hra s dětmi, sport, skupinové aktivity a účast na týmových projektech, při nichž uplatníte své tvůrčí schopnosti, vás zviditelní. Čekejte konflikt s autoritou, které se nelíbí to, co děláte. Najděte si spojence a buďte připraveni na obhajobu. Ujasnění si motivu svých činů vás nasměruje na správnou cestu.      

BÝK

Začátkem týdne se snažíte o nastolení harmonie a rovnováhy jak ve financích, tak ve spojení s potřebami rodiny a pocitem bezpečí. Jste vedeni k opatrnému přístupu ke zdrojům. Cítíte určitá omezení, proti nimž máte tendenci bojovat. K akci vás podněcuje netrpělivost, vzdor či potřeba dokázat a potvrdit svou důležitost. Do pátku si dejte pozor na ukvapené reakce. Možné jsou změny plánů vlivem nepředvídatelných událostí. Nejvíce klidu zažijete, trávíte-li čas odpočinkem, toulkami přírodou či se zaměříte na nezištnou pomoc. 

BLÍŽENCI

Pozornost zaměřujete na zdraví, zdravý životní styl, technické detaily či na praktické záležitosti. Zajímá vás studium vědy, matematiky a technických oborů. Necháváte-li mysl ladem, pocítíte nervozitu a obavy. Budete-li otevřeni vůči tomu, co přichází, napadnou vás neotřelé myšlenky a vhodná řešení. Díky vnímavosti a dobré intuici z nich vytěžíte maximum. V projektech a aktivitách, za něž nesete odpovědnost, budete nuceni překonávat překážky. Díky tomu si ujasníte, v čem stojí zato pokračovat a co máte pustit.   

RAK

Do čtvrtka jste přitahováni k péči o domov či zahrádku. Nejraději trávíte čas v rodinném kruhu nebo tam, kde se cítíte v bezpečí. Ve vztazích vládne harmonie a ochota nezištně pomáhat těm, kteří to potřebují. Doba přeje odpočinku, pobytu v ústraní, umění, meditacím a duchovním zážitkům. Jakékoliv lpění na jistotách je doprovázeno strachem ze ztráty. Hrozí silné reakce, máte-li přijít o předmět své závislosti. Prospívají vám kroky budující nové jistoty, posilující finanční zázemí a objevující nové užitečné zdroje vhodné pro naplnění vašich potřeb.

LEV

Nadšení, optimismus a odvaha vám do středy pomáhají zvládat výzvy ve sportu, při osobních či podnikatelských aktivitách. Ve snaze upevnit svou hodnotu, či posílit materiální zajištění se dostáváte do střetu s těmi, kteří vám to nepřejí. Ambice a neochota podřídit se vás pohánějí vpřed a vyvolávají konflikt tam, se vaším přístupem cítí ohroženi. Necháte-li potřebu vítězit za sebou, od pátku si užijete čas plný oslav, návštěv, zábavy a výhodných nákupů. Pokud vás nic z toho nezajímá, oddáte se nicnedělání.  

PANNA

Cítíte sílu a chuť měnit svět kolem sebe. V práci jste výkonní. Moc, kterou máte k dispozici, využíváte ke změnám, které přinášejí prospěch nejen vám, ale i širšímu společenství. Jste-li introvertní povahy, zaměříte se na změny ve svém nitru, na odkrývání motivů a ukotvení nových způsobů jednání. Od pátku jste otevřeni novým nápadům a inovativním myšlenkám. Setkání se zajímavými lidmi ze světa vědy, techniky, jógy či astrologie vám poskytnou vzrušující rozhovory a ukážou nové obzory.

VÁHY

Lpění a obava ze ztráty jistot či postavení, které jsou pro vás důležité, ve vás vyvolávají strach a emotivní reakce. Vazby, které nyní vzniknou pod vlivem touhy, obohatí váš život o silné prožitky. Nebude snadné je opustit. Od pátku se uhnízdíte v nicnedělání, případně podlehnete milostnému volání. Čas naplněný zábavou, oslavami, návštěvami či vydatnými nákupy vás uspokojí. V týmové práci přebíráte zodpovědnost, jste vnímáni jako autorita. Výsledky však musíte obhájit před opozicí.          

ŠTÍR

Toužíte být v harmonii s těmi, které máte rádi. Případně vyhledáváte lidi a místa, kde cítíte klid a mír. Soucit s lidmi a vnímavost vůči jejich potřebám ve vás probouzí chuť pomáhat. Přitahuje vás romantika a pobyt v přírodě. Milostná vzplanutí jsou spojena s pocitem spřízněnosti. Pracovní vazby a vztahy založené na zodpovědnosti poznamená manipulace, žárlivost či strach ze ztráty toho, na čem lpíte. Jakákoliv vylepšení v oblasti financí, majetku a zdrojů, která nyní uskutečníte, pozitivně ovlivní nejen vás, ale i společenství, jehož jste součástí.  

STŘELEC

Vidíte kolem sebe příležitosti. Díky odvaze a optimismu je snadno přetvoříte v úspěch. Věříte si, že vše zvládnete. Věnujete se svým koníčkům, dětem, tvůrčím aktivitám či milostným záležitostem. Idealismus a romantika vás přitahují k uměleckým hodnotám, návštěvám koncertů, muzeí či k pobytu v přírodě. Skrze neschopnost pomoci těm, které vnímáte jako oběti, se zlobíte na nedokonalost tohoto světa a bojujete s jeho protivenstvími. Přijetí zodpovědnosti za určitý celek s sebou ponese mnohá omezení, která jste nuceni přijmout.

KOZOROH

Máte možnost měnit návyky, strukturu a pravidla v oblasti financí, majetku a zdrojů, které máte k dispozici. Ujasněte si nejprve své záměry a cíle. Všímejte si motivů, které vedou vaše činy. Jsou-li v souladu s potřebami celku, změna přinese své ovoce. Jde-li o sobecké zájmy v rozporu s dobrem daného uskupení, uděláte si tím nepřátele. Ve vztazích, v nichž máte navrch, je zesílena tendence k manipulacím, kontrole a citovému vydírání. Cítíte-li se manipulováni, nenechte si vnutit pocit viny a bezmoci. Hledejte, jak využít to, co přichází, ke konstruktivní proměně.      

VODNÁŘ

Svým jednáním vzbuzujete pocit ohrožení. Druzí mají tendenci bránit vám ve vašich činech. Cítíte-li se omezováni či v ohrožení, svými reakcemi roztáčíte nekonečné kolo bojů. Všimněte si, jak v touze po osvobození jdete hlavou proti zdi či jednáte nepromyšleně. Do pátku vám hrozí nehody či úrazy pod vlivem zbrklosti a nepozornosti. Pozor na manipulaci s ohněm a s ostrými předměty. Nenecháte-li se vyprovokovat, poplynete v tvůrčí aktivitě. Nervozitu rozpustíte prací a zaměřením se na náročnější sportovní aktivitu. 

RYBY

Vyhledáváte harmonické prostředí a lidi, s nimiž jste rádi. Věnujete se péči o duši. Při nedostatku energie zasvětíte čas odpočinku a aktivitám přinášejícím uvolnění. Pomáháte-li rádi, otevřou se vám možnosti, jak být druhým užiteční. Fantazie vás vede do světa umělecké tvorby. Žijete-li raději ve fantazii než v realitě, propast mezi tím se vám zdá nepřekonatelná. Všimněte si, že to, kam nyní směřujete, je útěk před životem. Harmonie, kterou ve skutečnosti hledáte, vzniká přijetím života takového, jaký je.