Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

BERAN

Užívejte si začátkem týdne klidnější chvíle a nedbejte na to, co druzí lidé říkají. Přiložíte-li váhu slovům, které o sobě uslyšíte, probudí to ve vás pocit bezmoci. Pomluvy, které se mohou šířit, jsou známkou toho, že vaše existence někomu jinému zrcadlí jeho vlastní jednostranná přesvědčení. Není vaším úkolem zavděčit se všem. Budete-li se držet kompasu vlastního svědomí a konat v souladu s ním, budete vědět, že jste udělali to nejlepší, co jste uměli. Vaše sebehodnota neutrpí jakýmkoliv vnějším hodnocením. Pokud sami vnitřně pochybujete o svém konání, zvažte, jaká pravidla mají právo určovat, že žijete správně.

BÝK

Uděláte nejlépe, budete-li se věnovat rodině či nějaké intuitivně tvůrčí činnosti. Nápadů, co dělat, budete mít dostatek, nesnažte se je vymyslet. Zkuste jen položit otázku, pak se vrhněte třeba na vaření a během této tvůrčí aktivity přijde odpověď. Zjistíte, že nápady nejsou výsledkem lineárních myšlenkových pochodů, pohybujících se od otázky k odpovědi. Náhle propadnou do čisté mysli nezatížené urputným přemýšlením. Budete-li se vůlí snažit prosadit své pracně vymyšlené plány, narazíte na odpor. Jeden krok dopředu přinese dva kroky zpět. Zvažte, zda vám to stojí za ty nervy a vynaloženou energii. Podaří-li se vám vystoupit z boje ega, které ve jménu jistoty chce jít vyšlapanou cestou, ukážou se možnosti, které by vaši mysl nenapadly. Nechte věci, ať se stanou, nechte nápad, ať přijde sám. Je-li to ten pravý, věci se poskládají tak, aby mohl být uskutečněn.

BLÍŽENCI

Chcete-li být přijati, budete se snažit měnit stanoviska podle toho, kam zavane vítr. Sice možná porozumíte motivům druhých lidí, ale velmi pravděpodobně narazíte tam, kde názory těch, k nimž jste se přiklonili, budou ve vzájemném rozporu. Podaří-li se vám neztotožňovat se ani s jedním názorem, můžete posloužit jako prostředník, který umožní druhé straně nahlédnout za oponu soupeře. Budete-li kohokoliv soudit, nebo vycházet z představy, že víte, co je pro něj to nejlepší, postavíte se nad něj, a ať chcete, nebo ne, automaticky přebíráte zodpovědnost za výsledek. Následně si nestěžujte, když vina za neuspokojivý stav padne na vás. Možná to díky této zkušenosti příště uděláte jinak a o to ve skutečnosti jde. Jen prožité a přijaté se stává moudrostí, o kterou se příště můžete opřít.

RAK

Využijte své citlivé komunikace k prosazení a uskutečnění nápadů a myšlenek, které vám začátkem týdne přijdou na mysl. Lidé vám nyní snadněji uvěří, tak si jen dejte pozor, abyste druhým nic nevnucovali. Následně byste se divili, kdyby slabší jedinci podlehli vaší sugestivní mluvě a poté vás vinili za to, co se stalo, protože následovali vaše doporučení. Uvědomte si, že slova, nejsou-li podložena činy, nic neznamenají. A tak se raději zaměřte na to, zda žijete to, co kážete. Možná zjistíte, že znalost teorie nemá nic společného se schopností tak jednat a že mnohdy vede jen k pocitům nedostatečnosti a selhání. Když teorii odložíte a pustíte se do vod skutečného prožitku, bez posuzování a porovnání s tím, jak by to mělo být, zažijete radost ze života, kterou vám teorie slibuje, ale nedodá.

LEV

Rozpadají se základy vašich jistot a zároveň se cítíte omezeni vším novým, co teprve vzniká. Nyní se ukáže, jak dalece jste připraveni žít v nejistotě. Z chmur vás může vytáhnout komunikace s přáteli, pohroužení se do učení něčeho nového, případně nechte tělo, ať se vybouří při sportu. Zároveň však buďte připraveni, že se vaše plány mohou obratem změnit. Budete-li urputně prosazovat svou cestu, kterou jste si vytyčili, dostanete se do konfliktu mezi tím, co chcete, a tím, co je možné. Nedokážete-li přijmout tento rozpor, můžete se cítit jako oběť situace. To ještě více posílí vaši nespokojenost s tím, jak to je. Koncem týdne se situace uklidní a vy budete připraveni konat v souladu s tím, co se po vás žádá.

PANNA

Lpíte-li na své představě o tom, jak je to správně, a máte-li chuť odlišné postoje kritizovat, pak se připravte na vyostřené diskuse a dohady. Chcete-li s druhými vyjít, raději se nepouštějte do fanatického obhajování svých představ a snažte se v druhých lidech uvidět lidské bytosti, které dospěly ke svým zkušenostem svou vlastní cestou. A ta je jistě odlišná od té vaší. Podívejte se zpětně na to, jak se váš názor na to, co je správné, utvářel a jak procházel změnami podle toho, co jste zažívali. Díky tomu vám může dojít, že vaše pravda nemusí být univerzálně platná pro tu fázi cesty, na níž se druzí zrovna nacházejí. Dopřejte jim doprožít se k jejich vlastní moudrosti, aniž by museli čelit pocitům, že je s nimi něco špatně. Svůj příběh můžete použít jako inspiraci, která jim dodá odvahu, neboť uvidí, že i vy jste se to, co nyní žijete, učili cestou.  

VÁHY

Z rovnováhy vás mohou vyvést buď problémy doma, nebo přílišné požadavky v práci. Nevíte-li, jak z toho ven, nejlepší bude, když tu situaci přijmete, nebudete se tím trápit a raději si vyrazíte s přáteli, dáte pozornost učení či sportovním koníčkům. Mnohdy se věci vyřeší jen tím, že je zbytečně nerozebíráte a nedáváte jim tak více pozornosti, než si zaslouží. Jen si hlídejte, abyste konali v souladu se svým svědomím. Když si dokážete za tím, co řeknete a uděláte, stát, nemusíte brát vážně případné pomluvy či nařčení, která se mohou koncem týdne vyrojit. Je-li pro vás hodnocení druhých stále důležitější než vnitřní pocit ze sebe, pak se můžete cítit ublížení. Vzdychání a naříkání vám na popularitě nepřidá. Tak se seberte a zvažte, kdo má k dispozici mustr, podle kterého může určovat kvalitu každého z nás.

ŠTÍR

Zaměřte se na činnosti ve spojení s péčí o domov, rodinu, nebo se věnujte tvůrčím či uměleckým aktivitám. Dokážete-li konat intuitivně, beze snahy prosadit své vlastní vymyšlené plány, pak pocítíte lehkost. Uvidíte, jak se to, co k vám přichází, uskutečňuje téměř bez vašeho přičinění. Žijete-li v zajetí mysli, pak budou přicházet vlny euforických pocitů z nových příležitostí a podařených aktivit střídající se se zklamáním a klesáním na mysli, když se ztotožníte s neúspěchem. Jsou to jen vlnky na řece života a vy jste vodou, nikoliv stoupající či klesající vlnou. Až se přestanete s úspěchy či neúspěchy ztotožňovat, dostaví se přijetí toho, co je, a ve vás se rozhostí klid.

STŘELEC

Zvažte, jaká máte očekávání na sebe či na druhé. Vycházíte-li z ideálu dokonalosti, budete prožívat zklamání z toho, co uvidíte, případně budete zklamaní sami ze sebe. Bojíte-li se, že sami nedosáhnete dokonalosti, po níž toužíte, můžete mít tendenci obracet pozornost na chyby a nedostatky druhých. Mohou se objevit pomluvy či nařčení, která se nebudou zakládat na pravdě. Pozorujte, jak moc toužíte po spravedlnosti a správnosti konání. Máte-li v povaze soudit druhé, vnímejte, jak se budete cítit jako odsouzení. Dá vám to širší pohled na to, že obě strany se současně mohou cítit jako oběti a určení viníka není tak jednoznačné, jak by se vám jednostranně mohlo zdát. Pravdu naleznete v osobním prožitku, ne ve slovních půtkách a filozofických rozpravách o věcech, které se vás osobně netýkají. Lež přežívá, jen když jí někdo uvěří, a tak se kolem ní dělá velký humbuk. Pravda se hájit nepotřebuje, ta se prostě žije.

KOZOROH

Není pro vás přirozené dávat najevo své emoce, možná je spíš vidíte jako překážku na své cestě za úspěchem. Budete-li je však potlačovat, uzavřete si pramen inspirace, který nepřichází z mysli, ale ze spojení s tvůrčími silami. Dovolíte-li propustit sítem svého sebeovládání hřejivou míru emocí a pocitů, začnou vás druzí vnímat ne jako stroje, ale jako lidi. Díky tomu se vám více otevřou, a vy lépe navnímáte jejich touhy a přání. Rozum má tendenci vidět se jako oddělená bytost od okolního světa, cit vás propojuje s druhými lidmi. Chcete-li ve skutečnosti něco znamenat a vstoupit do služeb celku, je potřeba umět se naladit na druhé lidi, ne je jen využívat jako stupínky na cestě vzhůru. To, že jste spojeni s tvůrčími silami, poznáte tak, že se vašim nápadům a inspiracím otevírá cesta k jejich uskutečnění, aniž musíte tlačit na pilu a lopotně vymýšlet dalekosáhlé plány na úspěch.

VODNÁŘ

Pohybujete se na vlně nadšení z možností, které se vám otevírají, a následně padáte sraženi zpět na zem. Koncem týdne se objeví možnost, která nemusí na první pohled vypadat nijak úchvatně. Bude vyžadovat velkou aktivitu a trpělivost. Zkrotíte-li svou netrpělivost a dáte-li si tu práci, vaše snaha přinese v dlouhodobějším horizontu ovoce. Kompenzujte svou pracovní aktivitu duševními podněty, ať už je to setkávání s přáteli, či učení se něčemu novému. Pomůže i výlet do přírody nebo sport. Koncem týdne na vás mohou vyplavat nějací kostlivci z minulosti. Nesnažte se obhajovat, nejprve se podívejte, zda jste vy sami schopni podívat se na to, co se stalo, a přijmout to i s důsledky. Nebudete-li sami sebe za to soudit a využijete-li to jako zdroj poučení, vše se rychle urovná.

RYBY

Nedívejte se moc dopředu a zabývejte se jen tím, co zrovna stojí před vámi. V tom je nyní vaše síla. Neočekáváte-li nějaké konkrétní výsledky, můžete objevit cesty, o nichž jste dosud nevěděli, a ty cesty vás dovedou tam, kde jste ještě nebyli. Budete-li tlačit, nafoukne se vaše ego, které vás vtáhne do konfliktu, zkříží-li se vaše zájmy se zájmy někoho jiného. Než abyste podporovali nekončící boj dvou nabubřelých eg, zkuste se zhluboka nadechnout a uvědomte si, že každý má právo na prosazování své cesty a že se může stát, že neladí s tou vaší. Přijetí situace vám vloží do úst slova, která je třeba na vysvětlenou říct. Využijte vrozený takt a ochotu naslouchat přáním druhých. Cítí-li se druzí přijati a pochopeni ve svých potřebách, snadněji se otevřou nalezení cesty, která je vhodná pro vás oba.